Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia WZÓR doc pdf

Dziś dowiesz się, jak powinna wyglądać odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia, dowiesz się również co w przypadku, gdy Twój pracownik otrzymuje minimalną krajową i realizacja zajęcia komorniczego pensji nie jest możliwa.

Dowiesz się też, jaki jest termin odpowiedzi na pismo od komornika oraz czym jest zestawienie periodyczne wynagrodzenia.


Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia?

wzór-pisma-do-komornika-najniższa-krajowa

W pierwszej kolejności dołączam wzór pisma, którym należy się posłużyć, gdy komornik żąda zajęcia wynagrodzenia Twojego pracownika:

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużnika to jedna z najpopularniejszych i najprostszych form przymusowego ściągnięcia należności, o której zaspokojenie wnosi wierzyciel.

Dzieje się tak dlatego, że w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego komornik bardzo szybko ma możliwość powzięcia informacji na temat możliwości realizacja zajęcia.

Ustawodawca nałożył na ZUS obowiązek współpracy w komornikami, dlatego organ rentowy na pisemny wniosek komornika zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego.

W ten sposób komornik odbiera dane podmiotu zatrudniającego dłużnika, zyskując możliwość zajęcia jego wynagrodzenia za pracę.

Informację o zatrudnieniu komornik może otrzymać jednak już dużo wcześniej, bo nawet od wierzyciela we wniosku egzekucyjnym.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika – obowiązek pracodawcy do dokonywania potrąceń

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 880 i następnych kpc. do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie, wzywając pracodawcę, aby do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wypłacał dłużnikowi wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia, lecz:

 • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie
  lub
 • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Obowiązek pracodawcy do udzielenia wyjaśnień komornikowi

Ponadto komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia dokonał odpowiedzi na zajęcia, w której:

 • przedstawi za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów
 • poda, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi.

Natomiast w razie zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę pracodawca zostaje zobowiązany do złożenia w terminie tygodnia oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, z wyszczególnieniem, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Zestawienie periodyczne wynagrodzenia wzór

zestawienie-periodyczne-wynagrodzenia-wzor-doc-pdf

Zestawienie periodyczne wynagrodzenia wzór

W zestawieniu periodycznym (powtarzającym się okresowo) wynagrodzenia pracownika, które pracodawca ma przesłać komornikowi w terminie tygodnia od dnia odebrania pisma z informacją o zajęciu, znaleźć muszą się dane na temat wypłaconych w okresie trzech ostatnich miesięcy pieniędzy m.in. z tytułu:

 • płacy zasadniczej,
 • premii stałej,
 • premii kwartalnej,
 • premii rocznej,
 • środków wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, także w postaci bonów.

Prawidłowe wyliczenie kwoty wolnej od zajęcia

odpowiedz-na-zajecie-wynagrodzenia-za-prace

Jak wskazałam powyżej, kiedy dochodzi do zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika, pracodawca zostaje zobowiązany przez komornika do dokonania potrąceń i przekazania właściwych kwot wierzycielowi lub na rachunek wskazany przez komornika.

Obowiązek wyliczenia kwot wolnych od zajęcia wielokrotnie przysparza problemy mniejszym pracodawcom, których nie stać na stałą współpracę w wykwalifikowanymi kadrowymi i księgowymi.

Nie mogą oni bronić się jednak nieznajomością przepisów lub nieumiejętnością ich stosowania. Dlatego bardzo ważne, by wyliczenie kwot potrąceń zostało wykonane prawidłowo.

Kwoty wolne od zajęcia – egzekucja alimentów i innych należności, a ochrona płacy minimalnej

Z wynagrodzenia za pracę w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych przy egzekucji sądowej lub administracyjnej po przedstawieniu pracodawcy zajęcia wynagrodzenia przez komornika, lub inny organ egzekucyjny, potrąceniu podlega do 3/5 wynagrodzenia netto pracownika – bez kwoty wolnej od zajęcia.

Przy egzekucji innych świadczeń zajęcie może być realizowane do wysokości ½ wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń, która wynosi 100% płacy minimalnej netto.

Zatem, gdy pracownik jest zatrudniony z wynagrodzeniem minimalnym, realizacja zajęcia przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne nie może być realizowana.

W tym przypadku pracodawca przesyła do komornika odpowiedź o niemożności realizacji zajęcia z uwagi na ochronę płacy minimalnej. Wzór takiej odpowiedzi dołączam poniżej:

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Kara dla pracodawcy za brak odpowiedź do komornika

Po dokonaniu przez komornika zajęcia wynagrodzenia za pracę pracownika/dłużnika na jego pracodawcy leży szereg czynności.

Bo oprócz udzielenia komornikowi informacji, o których mowa powyżej, to właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania prawidłowego wyliczenia potrąceń, z uwzględnieniem kwot wolnych od zajęcia.

Pracodawca zobowiązany jest również do przekazania komornikowi lub wierzycielowi wszelkich informacji o zaistnieniu okoliczności skutkujących brakiem możliwości dalszej realizacji zajęcia.

Pracodawca, który zaniechał nałożonych przez ustawodawcę obowiązków informacji, złożenia oświadczenia o niemożliwości realizacji potrąceń lub nie przesłał dokumentów zajęcia nowemu pracodawcy dłużnika, może zostać ukarany przez komornika karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.

UWAGA: grzywna może być wymierzana powtarzalnie, w razie zaistnienia kolejnych przesłanek.


Podsumowanie

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę ze strony pracodawcy musi nastąpić i mam nadzieję, że już wiesz jak odpisać komornikowi na zajęcie wynagrodzenia Twojego pracownika. Nawet jeśli pracownik zarabia najmniejszą krajową, to również musisz wysłać pismo do komornika o odstąpienie od zajęcia minimalnej kwoty.

A w sytuacji, w której pracownik traci u Ciebie pracę, musisz powiadomić komornika o tym fakcie, posługując się poniższym wzorem pisma:

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia WZÓR doc pdf”
 1. Witam. Potrzebuję paragrafu gdzie komornik musi odesłać pismo w ciągu 3 dni roboczych. Mój problem polega w tym, iż nie mogę uzyskać od komornika kserokopii wyroku sądowego o alimentach syna, bez tego nie mogę złożyć wniosku do funduszu alimentacyjnego, gdyż dłużnik odsiaduje wyrok w zakładzie karnym. Podanie pogania podanie a i tak nie ma żadnej odpowiedzi od komornika proszę o szybką odpowiedź z poważaniem Ksenia.

Comments are closed.