Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia [WZÓR]

wzór-pisma-do-komornika-najniższa-krajowa

Dziś dowiesz się jak powinna wyglądać odpowiedź pracodawcy na zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownika, dowiesz się również co w przypadku, gdy Twój pracownik otrzymuje minimalną krajową i realizacja zajęcia komorniczego pensji nie jest możliwa. Dowiesz się też jaki jest termin odpowiedzi na pismo od komornika, czym jest zestawienie periodyczne wynagrodzenia.

W pierwszej kolejności dołączam wzór pisma którym należy się posłużyć, gdy komornik żąda zajęcia wynagrodzenia Twojego pracownika:

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę + zestawienie periodyczne wynagrodzenia – wzór

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia pracownika

wzór-pisma-do-komornika-najniższa-krajowa

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużnika, to jedna z najpopularniejszych i najprostszych form przymusowego ściągnięcia należności, o której zaspokojenie wnosi wierzyciel.

Dzieje się tak dlatego, że w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego komornik bardzo szybko ma możliwość powzięcia informacji na temat możliwości realizacja zajęcia.

Ustawodawca nałożył na ZUS obowiązek współpracy w komornikami, dlatego organ rentowy na pisemny wniosek komornika zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego.

W ten sposób komornik odbiera dane podmiotu zatrudniającego dłużnika, zyskując możliwość zajęcia jego wynagrodzenia za pracę.

Informację o zatrudnieniu komornik może otrzymać jednak już dużo wcześniej, bo nawet od wierzyciela we wniosku egzekucyjnym.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika – obowiązek pracodawcy do dokonywania potrąceń

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 880 i następnych kpc do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie, wzywając pracodawcę aby do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wypłacał dłużnikowi wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia lecz:

 • przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie
  lub
 • przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika – obowiązek pracodawcy do udzielenia wyjaśnień komornikowi

Ponadto komornik wzywa pracodawcę aby w ciągu tygodnia dokonał odpowiedzi na zajęcia, w której:

 • przedstawi za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów
 • poda, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi.

Natomiast w razie zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę pracodawca zostaje zobowiązany do złożenia w terminie tygodnia oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, z wyszczególnieniem, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia pracownika – zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika

W zestawieniu periodycznego (powtarzającego się okresowo) wynagrodzenia pracownika, które pracodawca ma przesłać komornikowi w terminie tygodnia od dnia odebrania pisma z informacją o zajęciu znaleźć muszą się dane na temat wypłaconych w okresie trzech ostatnich miesięcy pieniędzy min. z tytułu:

 • płacy zasadniczej,
 • premii stałej,
 • premii kwartalnej,
 • premii rocznej,
 • środków wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, także w postaci bonów.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – prawidłowe wyliczenie kwoty wolnej od zajęcia

Jak wskazałam powyżej, kiedy dochodzi do zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika, pracodawca zostaje zobowiązany przez komornika do dokonania potrąceń i przekazania właściwych kwot wierzycielowi lub na rachunek wskazany przez komornika.

Obowiązek wyliczenia kwot wolnych od zajęcia wielokrotnie przysparza problemy mniejszym pracodawcom, których nie stać na stałą współpracę w wykwalifikowanymi kadrowymi i księgowymi.

Nie mogą oni bronić się jednak nieznajomością przepisów lub nieumiejętnością ich stosowania. Dlatego bardzo ważne, by wyliczenie kwot potrąceń zostało wykonane prawidłowo.

Kwoty wolne od zajęcia – egzekucja alimentów i innych należności, a ochrona płacy minimalnej

Z wynagrodzenia za pracę w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych przy egzekucji sądowej lub administracyjnej po przedstawieniu pracodawcy zajęcia wynagrodzenia przez komornika lub inny organ egzekucyjny, potrąceniu podlega do 3/5 wynagrodzenia netto pracownika – bez kwoty wolnej od zajęcia.

Przy egzekucji innych świadczeń zajęcie może być realizowane do wysokości ½ wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń, która wynosi 100 % płacy minimalnej netto.

Zatem, gdy pracownik jest zatrudniony z wynagrodzeniem minimalnym, realizacja zajęcia przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne nie może być realizowana.

W tym przypadku pracodawca przesyła do komornika odpowiedź o niemożności realizacji zajęcia z uwagi na ochronę płacy minimalnej. Wzór takiej odpowiedzi dołączam poniżej:

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Kara dla pracodawcy za brak odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia pracownika

Po dokonaniu przez komornika zajęcia wynagrodzenia za pracę pracownika/dłużnika na jego pracodawcy leży szereg czynności.

Bo oprócz udzielenia komornikowi informacji o których mowa powyżej, to właśnie na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania prawidłowego wyliczenia potrąceń, z uwzględnieniem kwot wolnych od zajęcia.

Pracodawca zobowiązany jest również do przekazania komornikowi lub wierzycielowi wszelkich informacji o zaistnieniu okoliczności skutkujących brakiem możliwości dalszej realizacji zajęcia.

Pracodawca, który zaniechał nałożonych przez ustawodawcę obowiązków informacji, złożenia oświadczenia o niemożliwości realizacji potrąceń lub nie przesłał dokumentów zajęcia nowemu pracodawcy dłużnika może zostać ukarany przez komornika karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.

UWAGA: grzywna może być wymierzana powtarzalnie, w razie zaistnienia kolejnych przesłanek.


Mam nadzieję, że już wiesz jak odpisać komornikowi na zajęcie wynagrodzenia Twojego pracownika. Nawet jeśli pracownik zarabia najmniejszą krajową, to również musisz wysłać pismo do komornika o odstąpienie od zajęcia minimalnej kwoty.

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

Informacja do komornika o zwolnieniu pracownika

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
1 komentarz w “Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia [WZÓR]”
 1. Avatar

  Witam. Potrzebuję paragrafu gdzie komornik musi odesłać pismo w ciągu 3 dni roboczych. Mój problem polega w tym, iż nie mogę uzyskać od komornika kserokopii wyroku sądowego o alimentach syna, bez tego nie mogę złożyć wniosku do funduszu alimentacyjnego, gdyż dłużnik odsiaduje wyrok w zakładzie karnym. Podanie pogania podanie a i tak nie ma żadnej odpowiedzi od komornika proszę o szybką odpowiedź z poważaniem Ksenia.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *