Co oznacza wpis w dziale III kw – wzmianka o wykreśleniu wszczęcia egzekucji?

Forum prawneKategoria: KomornikCo oznacza wpis w dziale III kw – wzmianka o wykreśleniu wszczęcia egzekucji?
Katarzyna zapytał 2 lata temu

Mam wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, do której nie doszło, gdyż podpisałam ugodę z wierzycielem i egzekucja została zawieszona. Ponieważ wpis cały czas widnieje w księdze wieczystej, inni wierzyciele przyłączyli się do egzekucji, która nigdy się nie odbyła. Po upływie roku dostałam od komornika pismo o umorzeniu egzekucji od niektórych wierzycieli z mocy prawa.

Teraz w KW pojawiły się wzmianki o wykreśleniu wszczęcia egzekucji. Co to oznacza? Czy to wykreślenie tych egzekucji? Komornik powiedział mi, że jeżeli egzekucja nie odbyła się, to jest umarzana po jakimś okresie i wierzyciel nie ma prawa drugi raz wystąpić z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości. Dług nadal pozostaje, spłacany z zajęcia emerytury, ale już nie z nieruchomości.

Bardzo proszę o wyjaśnienie, co oznaczają te wzmianki o wykreśleniu wszczęcia egzekucji w KW. Proszę o pomoc

Katarzyna

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

z podanych informacji wynika, że doszło do umorzenia egzekucji z nieruchomości na skutek bezczynności wierzyciela. Otóż jak Pani podaje, wierzyciel zgodził się na zawarcie ugody i wysłał do komornika wniosek o zawieszenie egzekucji z nieruchomości, a następnie pozostał bierny w tej sprawie.

Wyjaśnię, że postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Tak właśnie stało się w Pani przypadku, stąd komornik wydał postanowienie o umorzeniu egzekucji z nieruchomości i przesłał wniosek do sądu wieczystoksięgowego, by „oczyścić” księgę wieczystą.

Niemniej komornik wprowadził Panią w błąd, informując, że wierzyciel nie może już skierować egzekucji do tej samej nieruchomości. Musi Pani mieć świadomość, że wybór sposobu prowadzenia egzekucji jest prawem wierzyciela, przez co jest on dysponentem postępowania egzekucyjnego, a komornik jest związany jego wnioskiem.

Dodam, jednak jeśli w sprawie miała miejsce licytacja zajętej nieruchomości i po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji – tak art. 985 ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Musi więc Pani mieć świadomość, że pomimo ugody, każdy z wierzycieli ma prawo skierować egzekucję do nieruchomości. Warto więc zadbać o spłatę długów na drodze porozumienia.

Katarzyna odpowiedział 2 lata temu

Dziękuję za odpowiedź. Licytacji z nieruchomości nie było, gdyż została podpisana ugoda z wierzycielem. Czy w takiej sytuacji wierzyciele, którzy z mocy prawa zostali wykreśleni z KW – mają ponownie prawo wystąpić z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości?