Eksmisja po licytacji komorniczej

Forum prawneKategoria: KomornikEksmisja po licytacji komorniczej
Olek P. zapytał 4 lata temu

Witam. Komornik niebawem zlicytuje moje mieszkanie własnościowe za długi. Chciałbym zapytać: jak wygląda eksmisja po licytacji komorniczej, bo nie mam gdzie mieszkać na chwilę obecną.

Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej? czy będzie miało miejsce jakieś automatyczne wymeldowanie po licytacji? czy jak to się odbędzie?

Wiem, że kupujący mieszkania na licytacjach komorniczych wiedzą jak wykurzyć lokatora, tylko że ja naprawdę nie mam się gdzie podziać. Proszę Panią o pomoc i objaśnienie czy grozi mi eksmisja z mieszkania własnościowego po licytacji komorniczej? czy wyląduję z moimi rzeczami na chodniku?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

polskie prawo nie przewiduje tzw. eksmisji na bruk. Zatem osoba, która straci swój majątek na licytacji komorniczej, spełniająca przesłanki do uzyskania mieszkania socjalnego, co do zasady, ma prawo mieszkać w już sprzedanym przez komornika mieszkaniu do czasu zaproponowania jej przez gminę mieszkania socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia nadającego się do zamieszkania.

Jeżeli więc dojdzie do sprzedaży Twojego mieszkania na licytacji komorniczej, to nowy nabywca z pewnością zwróci się do Ciebie o opuszczenie lokalu w wyznaczony terminie. Jeśli nie zrealizujesz jego prośby, będzie musiał złożyć formalny pozew o eksmisję. Sprawą zajmie się sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Sprawa ma szansę zakończyć się już na pierwszym posiedzeniu, bowiem nie ma tu żadnych wątpliwości, że utraciłeś prawo własności i prawo zamieszkiwania w zlicytowanym mieszkaniu.

Prawomocny wyrok eksmisyjny pozwoli nowemu właścicielowi wszcząć postępowanie eksmisyjne, które na wniosek prowadzi komornik.

Jednak, co ważne, sąd w wyroku zobowiązany jest z urzędu badać, czy byłemu właścicielowi i zajmującym lokal najemcą przysługuje lokal socjalny.

Mówią o tym przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 14 pkt. 3 ustawy sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

W myśl zasadzie przewidziane w punkcie 4 sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:

  1. kobiety w ciąży,
  2. małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.7) ) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,
  3. obłożnie chorego,
  4. emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Jeżeli spełniasz którąkolwiek z powyższych przesłanek, sąd wydając wyrok eksmisyjny, orzeknie o przysługującym Ci prawie do lokalu socjalnego.

Odnosząc się, do zarzutu, że nowy właściciel może znać triki, by się Ciebie szybko pozbyć z mieszkania.

Hmmmm…mam nadzieje, że nie. Ale jeśli na takiego trafisz, pamiętaj, że Twoje prawo posiadania jest chronione, dlatego w sytuacji, kiedy dojdzie do odcięcia energii, gazu, zablokowania zamków masz prawo zgłosić się na Policję, która powinna interweniować.

Najważniejsze – jeśli sąd orzeknie o mieszkaniu socjalnym, to nie musisz wyprowadzić się z przedmiotowego mieszkania, dopóki nie zostanie Ci wskazany nowy adres.

Polecam Ci przeczytanie dwóch poniższych artykułów:

lipamagdagmd odpowiedział 4 lata temu

Witam, mam pytanie odnośnie zlicytowanego mieszkania, a mianowicie: mieszkanie, w którym mieszkam z dziećmi i jestem tu zameldowana, zostało zlicytowane na licytacji komorniczej przez długi mojego partnera, bo to jego mieszkanie, gmina odmówiła mi mieszkania komunalnego i w takim przypadku co mam zrobić? pójść z dziećmi na ulicę mieszkać?

Sebastian M. odpowiedział 4 lata temu

Czy bez wyroku eksmisji muszę się wyprowadzić z mieszkania? Mieszkanie zostało sprzedane na licytacji komorniczej, nowy właściciel nie chce wystąpić o eksmisję, czy muszę się wyprowadzić dobrowolnie z tego mieszkania? bez wyroku eksmisji? jak mogę starać się o lokal zastępczy? czy złożyć pismo do gminy i będę mógł mieszkać dalej w tym lokalu? W domu są zameldowanie 4 osoby, jedna bezrobotna, małoletnia i niepełnosprawny, tylko ja pracuje na 1/4 etatu, właścicielka chce wynajmu mieszkania, ale warunki, jakie stawia są nie do przyjęcia…