Witam. Jak zatrzymać egzekucję z eksmisji mieszkania? Mój wujek dostał eksmisję z mieszkania za nie płacenie czynszu. Tylko, że on nie pracował i tak się tułał po świecie… Teraz dostał emeryturę i od kilku miesięcy regularnie płacimy mu zadłużenie i bieżący czynsz za mieszkanie, i teraz dostał eksmisję.

Gmina nie ma lokalu dla niego, proszę pomóżcie napisać pismo do gminy o zatrzymanie tej egzekucji/eksmisji z mieszkania… bo wszystkie należności są płacone na bieżąco i regularnie. Wujek nie ma rodziny i nie ma kto mu pomóc.


Eksmisja z mieszkania

Witam serdecznie! Orzeczenie eksmisji twojego wuja z mieszkania komunalnego, to niestety skutek długotrwałych zaniedbań, a przede wszystkim nie płacenia czynszu przez długi czas.

Jako najemca lokalu mieszkalnego przydzielonego mu z zasobów gminy, wuj zobowiązany był do regulowania w ustalonym czasie i wysokości należności czynszowych.

Z uwagi na zaległości, Gmina jako właściciel przedmiotowego mieszkania miała prawo wypowiedzieć wujowi umowę najmu.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – zaległości czynszowe

Przesłanki skutecznego wypowiedzenia umowy najmu w związku z zaległościami w opłatach zostały precyzyjnie określone przez ustawodawcę w art.11 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z podanym powyżej przepisem wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zatem twój wuj przed tym jak sprawa o eksmisję z mieszkania trafiła do sądu, otrzymał wezwanie do zapłaty zaległego czynszu (prawdopodobnie w terminie 30 dni) oraz wypowiedzenie umowy najmu mieszkania. W tym momencie już powinniście zacząć działać. A przede wszystkim podejmować kroki zmierzające do umorzenia lub rozłożenia jego długu na raty.

Czekając jednak do ostatniej chwili, czyli wydania przez sąd niekorzystnego wyroku, dopuściliście do sytuacji, kiedy już „odkręcenie” wszystkiego może być po prostu niemożliwe.

Umowa najmu została wypowiedziana, sąd orzekł eksmisję, więc w tym momencie samo terminowe opłacanie bieżącego czynszu może być niewystarczające, a na pewno nie spowoduje z automatu, że umowa najmu mieszkania „odżyje”.

Eksmisja z lokalu – mieszkanie socjalne

Zapewne skoro wuj czeka na lokal socjalny, to sąd w wyroku orzekającym eksmisję stwierdził, iż spełnia on kryteria do jego otrzymania. Wiele polskich gmin ma ogromne problemy związane z brakami lokalowymi.

Często na przyznanie lokalu socjalnego rodziny czekają wiele miesięcy, zamieszkując do tego czasu w zajmowanym dotychczas mieszkaniu. Zatem eksmisja zostaje wstrzymana do czasu aż znajdzie się odpowiedni lokal socjalny.

Wiem z doświadczenia, że zazwyczaj rodziny bardzo bronią się przed opuszczeniem zajmowanych przez nie lokali. Jednak zdarza się i tak, że kiedy dochodzi do przydziału mieszkania socjalnego są one pozytywnie zaskoczone –  panujące w lokalach socjalnych warunki, oraz standard wyposażenia może być o wiele lepszy niż w mieszkaniach dotychczas zajmowanych.

Choć prawda jest również taka, że niektóre gminy na lokale socjalne adaptują stare budynki użyteczności publicznych, gdzie wcale nie mieszka się dobrze.

To jaki lokal dostanie twój wuj może rzeczywiście budzić wasze obawy. Wuj może bronić się przed przeprowadzką, również dlatego, że starsze osoby nie lubią zmieniać miejsca zamieszkania.

Jak zatrzymać mieszkanie po eksmisji?

Chcesz pomóc wujowi zatrzymać eksmisję i odzyskać mieszkanie? Więc przede wszystkim należy złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy najmu, ponieważ tak jak napisałam powyżej, wuj utracił prawo najmu, a w przedmiotowym mieszkaniu może przebywać jedynie do czasu aż znajdzie się dla niego lokal socjalny.

Niestety wszelkie prośby o zawarcie nowej umowy przygotowane na papierze mogą spotkać się z automatyczną odmową. Twój wuj był przecież lokatorem, który ze swojej winy dopuścił do powstania tak znacznych zaległości, że gmina w końcu zdecydowała się pozwać go do sądu z żądaniem eksmisji.

Umówmy się, że w większości przypadków eksmisję dotyczą mieszkań których lokatorzy nie płacą czynszu przez co najmniej kilkanaście miesięcy.

Wuj twój może nie być osobą wiarygodną dla urzędników, a argumenty które używasz – że jest osobą samotną, nie ma rodziny – mogą wpłynąć jednak na jego niekorzyść.

Jeśli jesteś zmotywowana i bardzo zależy ci na tym aby wuj pozostał w zajmowanym dotychczas mieszkaniu, ja proponuje osobiste spotkanie z przedstawicielami gminy – z burmistrzem/wójtem, dyrektorem zasobu mieszkań komunalnych – i skierowanie prośby o pomoc właśnie do nich.

To co jeszcze mogę doradzić, to rozważenie czy rzeczywiście wuj „straci” jeśli będzie musiał przeprowadzić się do lokalu socjalnego. Być może tam będzie mu lżej finansowo. Być może opłaty za mieszkanie będą niższe.

Radzę dowiedzieć się czy wiadomo, w jakim lokalu wuj może dostać przydział. Jeśli miejsce to nie będzie „ciekawe” , a umowy najmu dotychczas zajmowanego mieszkania nie da się wznowić, to może warto zastanowić się nad inną opcją – domem opieki.

Nie chce błędnie wnioskować, jednak skoro wuj przez długi czas nie pracował i dopuścił do powstania ogromnego zadłużenia czynszowego, być może ma jakieś problemy i miejsce w którym otrzyma pomoc będzie dla niego dobrym wyjściem. Jest to przecież już osoba starsza.

Mam jednak nadzieje, że wuj pozostanie w dotychczas zajmowanym mieszkaniu i uda się Wam zatrzymać eksmisję. A jeśli to się nie uda, wuj otrzyma mieszkanie socjalne w standardzie jaki jest mu potrzebny do normalnego funkcjonowania. Walcz o to proszę! Życzę powodzenia i trzymam kciuki!

Wybrane specjalnie dla Ciebie: