Długu za mieszkanie który po rodzicach przeszedł na mnie – co mogę zrobić?

Witam, chcę wiedzieć, czy dług po śmierci rodziców można jeszcze umorzyć. Gdy rodzice zmarli to nie złożyłam o odrzucenie spadku, bo chciałam zostać w tym mieszkaniu, bo nie miałam gdzie iść… dług był w wysokości 40 tys. zł z odsetkami, a ja nie byłam w stanie tego spłacić – byłam już pełnoletnia, a pisałam pisma o umorzenie do mieszkaniówki to, że nie umorzą.

Mieszkam we Włocławku i czy mogę jeszcze się starać o umorzenie albo przedawnienie?


Spadek z długiem, czy muszę spłacić dług rodziców?

Po śmierci rodziców miałaś trzy możliwości. Pierwsza, o której napisałaś:

  • odrzucenie spadku, ale wówczas prawdopodobnie utraciłabyś prawo zamieszkiwania w przedmiotowym mieszkaniu,

oraz dwie kolejne:

  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości masy spadkowej – spadkobierca nie odpowiada za długi spadkodawców z własnego majątku, lecz jedynie do wysokości otrzymanego spadku,
  • przyjęcie spadku wprost – opcja, która nakłada na spadkobiercę odpowiedzialność za nabyte w spadku długu także te wykraczające poza wartość przyjętego spadku – spadkobierca odpowiada za długi spadkodawców również swoim majątkiem, jeśli nabyty spadek nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli.

Przyjęcie spadku wprost, co do zasady zatem powoduje również wejście w posiadanie długów spadkowych.

Jak zmienić oświadczenie o przyjęciu spadku?

Z tego co napisałaś, domniemywam, że z uwagi na potrzebę zatrzymania mieszkania – choć zadłużonego, spadek po rodzicach przyjęłaś wprost, przejmując tym samym zobowiązanie do uregulowania zaległości czynszowych.

Co prawda, jak wskazuje zapis art. 101[8]§2 kc. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Jednak zgodnie z treścią art. 101[9]§1 jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu, lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

  1. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  2. spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu (§2).

Co powyższe może oznaczać dla ciebie? Już ci wyjaśniam!

Jeśli wykażesz przed sądem, że w dacie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku nie posiadałaś informacji o długach rodziców, możesz starać się o uchylenie złożonego oświadczenia. Wówczas miałabyś szansę złożyć kolejne oświadczenie – przyjąć spadek po rodzicach z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić.

Umorzenie długu za zaległy czynsz

Nie każda sprawa musi zakończyć się orzeczeniem przez sąd eksmisji lokatora. Przede wszystkim dlatego, że korzystniej dla Gminy będzie zawrzeć z lokatorem, który chce uregulować swój dług ugodę, niż znaleźć dla niego i jego rodziny lokal zastępczy.

Piszesz, że twoje prośby o umorzenia długu mieszkaniowego po rodzicach nie zostały pozytywnie rozpatrzone. Myślę jednak, że nie powinnaś się poddawać, a nadal walczyć utrzymanie mieszkania.

Nie poddawaj się i „pukaj” do różnych drzwi. Jeśli jest to możliwe, umów się na spotkanie z dyrektorem Zarządu Zasobu Komunalnego. Zaproponuj częściową spłatę długu w ratach, prosząc jednocześnie o jego częściowe umorzenie. Przede wszystkim, to o co musisz zadbać, to regularne uiszczanie obecnie należnego czynszu.

To o co możesz jeszcze pytać w swojej Gminie, to możliwość obniżenia wysokości należnego za zajmowane mieszkanie czynszu oraz dopłaty do mieszkania, które w szczególności należą się lokatorom z uwagi na trudną sytuację materialną.

Przedawnienie czynszu za mieszkanie, po ilu latach?

Roszczenie o zapłatę zaległego czynszu jako roszczenie o świadczenie okresowe w myśl zasadzie przewidzianej w art. 118 kc. podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia. A każda następna miesięczna należność przedawnia się w swoim terminie.

Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg z dniem wymagalności roszczenia, czyli z dniem następnym po upływie terminu płatności każdego świadczenia (tak art. 120 § 1 kc.).

Zatem czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca staje się wymagalnym z dniem następnym i od tego dnia zaczyna swój bieg termin przedawnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie powinnaś mieć problemu z dokonaniem wyliczenia, za jaki okres należny czynsz stał się roszczeniem przedawnionym. Piszesz jednak o prośbach, które kierowałaś do Zarządu Mieszkań Komunalnych i te niestety mogły wpłynąć na przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli tak się stało, to termin trzyletni należy liczyć na nowo.

To, co mogę jeszcze radzić, to działaj intensywnie. Szukaj przyjaznych ci ludzi, którzy zajmują się sprawami czynszów mieszkaniowych w mieście. Być może uda ci się trafić na osoby, dla których liczy się dobro innych osób.

W swoich prośbach/wnioskach podnoś, że dług dotyczy rodziców i prawdopodobnie uległ przedawnieniu. Jeśli sprawa trafi do sądu – otrzymasz nakaz zapłaty i wówczas masz 14 dni, aby wnieść sprzeciw do nakazu zapłaty, a w nim pamiętaj, by podnieś zarzut przedawnienia roszczenia.

Obecnie dzięki zamianie przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu zobowiązany jest zbadać, czy doszło do przedawnienia roszczenia, dlatego głowa do góry! Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Długu za mieszkanie który po rodzicach przeszedł na mnie – co mogę zrobić?”
  1. Dzień dobry, mam problem bo spłaciłam zadłużenie za mieszkanie, ale zostały koszty sądowe oraz odsetki, spłacam to pomału, ale wszystko idzie na odsetki… jak mogę jeszcze napisać żeby było dobrze? Mam dziecko niepełnosprawne, więc ciężko jest nieraz nazbierać na ratę, nie wiem co mam jeszcze zrobić, proszę o poradę…

Comments are closed.