Wezwanie do zapłaty ZTM po 10 latach? co z przedawnieniem?

Forum prawneKategoria: KomornikWezwanie do zapłaty ZTM po 10 latach? co z przedawnieniem?
Katarzyna W. zapytał 3 lata temu

Dzień dobry,

chodzi o wezwanie do zapłaty ZTM po 10 latach. 2 kwietnia br. odebrałam przesyłkę awizowaną z szeregiem pism od komornika: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dn. 25.03.2021 r., nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dn. 26.11.2012 r. z klauzulą wykonalności z dn. 20.03.2013 r., wezwanie do złożenia wykazu majątku z 25.03.2021 r., zajęcie wierzytelności z dn. 25.03.2021 r. – wypłata nadpłaty (wypłaty przyszłe) podatku dochodowego (pismo wysłane do urzędu skarbowego).

Sytuacja, jak sądzę, dotyczy 3 niezapłaconych mandatów wystawionych za jazdę autobusem bez biletu w latach 2011-2012. Nie przypominam sobie, żeby wcześniej dostarczono mi awizo z nakazem zapłaty (mogłam przeoczyć), natomiast na pewno nie otrzymałam żadnej korespondencji z sądu. Myślę, że nie nastąpiło przedawnienie długu, bowiem nakaz zapłaty został wydany przed upływem roku od daty pierwszego mandatu. Kiedy przedawni/ł się nakaz zapłaty?

Czytałam o zmianie w przepisach o przedawnieniu roszczeń z 10 na 6 lat, ale nie jestem pewna, w jaki sposób wyliczyć okres przedawnienia i czy ww. przepisy znajdują zastosowanie w opisanym przeze mnie przypadku. Obecnie kwota do zapłaty wynosi ponad 1300 zł. Chciałabym uniknąć jej płacenia. Czy są podstawy do jej niezapłacenia, czy jest to możliwe, a jeśli tak, to w jaki sposób? czy jest jakiś wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu?

Jeżeli jednak będę musiała dokonać zapłaty, to czy zgodnie z wezwaniem muszę stawić się w kancelarii i złożyć wykaz majątku wraz z przyrzeczeniem? Miałam 7 dni na jakąkolwiek reakcję, na odpowiedź, wysłanie oświadczenia i wizytę w kancelarii, ale ze względu na przerwę świąteczną pozostały 2 dni. Bardzo proszę o pomoc i zarazem pilną odpowiedź.

Pozdrawiam
Katarzyna W.

33 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Kasiu,

po pierwsze, jeśli przesyłkę od komornika odebrałaś 2 kwietnia, to 9 kwietnia mija termin do złożenia wykazu majątku. Jeśli sprawę egzekucyjną prowadzi komornik spoza Twojego miejsca zamieszkania, należy wypełnić formularz wykazu i przesłać na adres kancelarii komornika listem poleconym najpóźniej 9 kwietnia.

W przeciwnym razie możesz narazić się na karę grzywny. Jeśli sprawę prowadzi komornik, do którego kancelarii możesz dojechać, wykaz majątku możesz złożyć osobiście lub również przesłać listem.

Natomiast co do obowiązku zapłaty, to wydaje mi się, że nie uda Ci się go uniknąć. Do przedawnienia należności z nakazu zapłaty bezsprzecznie jeszcze nie doszło. O tym, w jaki sposób liczymy przedawnienie, pisałam już wielokrotnie, dlatego jeśli jesteś zainteresowania tym tematem, zachęcam do przejrzenia naszego bloga.

Kwestia, którą możesz wziąć pod uwagę to brak doręczenia nakazu zapłaty. Od tej strony sprawę można próbować „ugryźć” jeśli w dacie wydania nakazu zapłaty mieszkałaś w innym miejscu niż obecnie. Samo założenie, że nie pamiętam, czy przyszło jakieś pismo lub nie podjęłam awiza, nie wystarczy, by zaskarżyć egzekucję – złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty.

Dodam jeszcze, że kwota zadłużenia nie jest duża i jeśli uda Ci się ją uregulować w ciągu 7 dni od otrzymania korespondencji od komornika koszty egzekucyjne nie będą duże. Po tym czasie niestety mogą one znacznie wzrosnąć. Rozważ więc spłatę zadłużenia jednorazowo, a jeśli nie masz takiej możliwości, spróbuj podjąć kontakt z komornikiem, zobowiązując się do spłaty ratalnej po kilkaset złotych miesięcznie.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Podobne wątki:

Ewelina91 odpowiedział 3 lata temu

Wezwanie przedegzekucyjne ZTM. Właśnie otrzymałam wezwanie przedegzekucyjne zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD.

Chodzi o mandat z 09.03.2012 r.!! w wyniku którego został wydany nakaz zapłaty (wyrok syg. akt I NC 220/12 z dnia 29 03 2012 r.). Problem w tym, że przez ostatnie 9 lat nie dostałam żadnego pisma w tej sprawie.

Kiedy zatelefonowałam na infolinię, dostawałam informację, że ZTM nie wysyła żadnych ponagleń oraz monitów. Czy w takim razie to zasadne, że po tylu latach otrzymuję takie pismo? Czy jest możliwość uchylenia się od tej płatności? Z góry dziękuję za pomoc.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj serdecznie,

kwestia, którą należy rozważyć, by móc myśleć o ewentualnym uchyleniu się od obowiązku zapłaty starego długu za jazdę bez biletu to brak doręczenia nakazu zapłaty nie zaś monitów, czy wezwań od ZTM.

Dlatego jeśli odpis nakazu zapłaty z 2012 roku nie został Ci doręczony z powodu błędnego adresu, możesz okoliczność tę podnieść w rozmowie z uprawnionymi osobami ZTM, wskazując, że jeśli dojdzie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, złożysz stosowne zażalenie do sądu, który orzekał w przedmiotowej sprawie.

W pierwszej kolejności zasadnym będzie więc kontakt z sądem, który wydał nakaz zapłaty. Powołując się na sygnaturę akt sprawy, zapytaj, na jaki adres przesłano odpis nakazu zapłaty i dlaczego został uznany przez sąd za doręczony.

Jeśli okaże się, że w dacie orzekania Twój adres zamieszkania był inny, po wszczęciu ewentualnego postępowania komorniczego będziesz mogła złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty, powołując się właśnie na brak doręczenia.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Jeśli jednak powód posłużył się właściwym adres lub jeśli w 2012 roku odebrałaś odpis nakazu zapłaty, nie pozostanie Ci nic innego jak spłata zobowiązania. Należność orzeczona przez sąd nie uległa bowiem przedawnieniu i ZTM ma czas do 2022 roku, by wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym do komornika.

Michał W. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, Mój problem wygląda następująco:

W poprzednią środę odebrałem z poczty pismo od komornika w sprawie przedawnionego mandatu ZTM. “Wydział cywilny z dnia 30-11-2020 sygn akt I Nc 12339/10 zaopatrzony w klauzurę wykonalności z dnia 02-03-2011” Moje pytanie jest takie, skoro otrzymałem to pismo po ponad 10 latach od daty 02-03-2011 to czy muszę to płacić?

Pozdrawiam Michał W.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Michale,

jeśli sprawa dawnego mandatu trafiła do komornika i ten przyjął wniosek egzekucyjny, wszczynając postępowanie, oznacza, że prawdopodobnie nie doszło do przedawnienia roszczenia.

Oczywiście biorąc pod uwagę jedynie te fakty, które Ty podajesz, można przyjąć, że dług uległ przedawnieniu. Rzeczywiście od daty wydania przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności minęło 10 lat. Jednakże nie znamy daty, kiedy postanowienie to uprawomocniło się, bo to od niej należy liczyć bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Jeśli przedmiotowe postanowienie zostało wydane 2 marca na przestrzeni kolejnych dni sąd przesył je wierzycielowi. Datą uprawomocnienia się postanowienia będzie kolejny dzień po upływie tego, w którym ostatecznie wierzyciel mógł złożyć. Mogło więc zdarzyć się tak, że przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się dopiero w kilka tygodni po wydaniu.

Jest to kwestia, którą musisz ustalić, jeśli chcesz myśleć o uchyleniu się od obowiązku zapłaty. Pamiętaj, że do daty uprawomocnienia się klauzuli lub innej czynności, która mogła mieć wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia, należy doliczyć całe 10 lat i dopiero otrzymamy dzień, w którym mogło dojść do przedawnienia.

Radzę Ci wykonać telefon do kancelarii komornika celem zapytania o szczegóły, które opisałam wyżej. Jednak musisz mieć świadomość, że racja może nie być po Twojej stronie, zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami komornicy zobowiązani są z urzędu badać przedawnienie roszczenia i jeśli do takiego doszło, zobligowani są odmówić wszczęcia egzekucji.

t24 odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry. Dostałam wezwanie przedegzekucyjne z ZTM, piszą tam, że skierowali sprawę na drogę sądową, w wyniku czego został wydany nakaz zapłaty z dnia 2011-10-10 [pozew nr 726688 z dnia 2011-09-20] czy to już nie przedawnił się ten mandat? nie pamiętam, czy opłacałam ten mandat, nawet nie pamiętam, abym go dostała – minęło 10 lat. Bardzo proszę o pomoc w napisaniu wniosku o przedawnienie mandatu. Z góry dziękuje za pomoc.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

z podanych informacji wynika, że roszczenie o zapłatę należności orzeczonej nakazem zapłaty z dnia 10 października 2011 roku nie uległo przedawnieniu.

Zwróć uwagę na okoliczność, że zgodnie z obowiązującym prawem roszczenia, o których orzekał już sąd, przedawniają się po 6 latach (stan prawny obowiązujący od 2019 roku), wcześniej termin przedawnienia wynosi lat 10. Niemniej jednak w Twojej sprawie korzystniej jest liczyć termin przedawnienia według wcześniejszych reguł, czyli stosując termin dziesięcioletni.

Bez znaczenia jednak, który termin weźmiemy, roszczenie o zapłatę za jazdę bez biletu nie uległo przedawnieniu i żadne pismo z zarzutem przedawnienia nie będzie miało wpływu na przebieg  postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym zachęcam Cię do zawarcia porozumienia z wierzycielem, tak by sprawa nie trafiła do komornika – postępowanie komornicze wygeneruje dodatkowe koszty dla Ciebie.

Jeśli jednak wniosek o wszczęcie egzekucji został już złożony, powinnaś postarać się o to, by spłacić całe zobowiązanie w terminie 30 dni od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego – wówczas zostanie naliczona niższa opłata egzekucyjna.

ANNA odpowiedział 3 lata temu

DZIĘKUJE ZA POMOC . GDY ZADZWONIŁAM DO ZTM OKAZAŁO SIĘ ŻE JEST JESZCZE JEDEN MANDAT ZA BRAK BILETU  Z 15-06-2002. TEŻ NIE OTRZYMYWAŁAM ŻADNYCH WCZEŚNIEJ PISM. CZY TEN MANDAT TEŻ MUSZĘ ZAPŁACIĆ MINEŁO PRAWIE 19 LAT. JEŻELI NIE TO JAK MAM NAPISAĆ TAKIE PISMO DO ZARZĄDU TRANSPORTU. POZDRAWIAM.

wed odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, w dniu wczorajszym tj. 24/05/2021. Zostało zajęte moje konto bankowe z tytułu egzekucji komorniczej. Dowiedziałam się, że chodzi o niezapłacone kary za przejazd bez biletu ZTM. W ZTM poinformowali mnie, że jest to sprawa z 20 września 2010 roku, a wezwanie zostało wysłane 28 września 2011.

Ku mojemu zdziwieniu mam jeszcze 4 inne mandaty z lat 2010-2012 wystawione na legitymację szkolną prawdopodobnie z adresem pod którym już dawno nie figuruje. 8 lat temu kupiłam mieszkanie, zameldowałam się oraz założyłam firmę pod jednym adresem. Nigdy nie przyszło żadne wezwanie, informacja czy przypomnienie o zadłużeniu.

Żadnych pism z sądu oraz żadnej informacji w KRD. Jak to możliwe. Odsetki za mandaty urosły na kwotę ok. 2000 zł dowiedziałam się o tym dziś, dzwoniąc na infolinie. Czy mogę je jakoś unieważnić? Dlaczego nikt mnie o tym nie poinformował przez tyle lat? Co robić, aby uniknąć płacenia? Czy można coś z tym zrobić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

radzę skontaktować się z działem prawno-windykacyjnym wierzyciela i podnieść okoliczności, o których wspominasz.

Należy wskazać, że prawdopodobnie wierzyciel posłużył się nieaktualnym adresem składając pozew o zapłatę, dlatego rozważasz możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, w którym sąd orzekł obowiązek zapłaty należności za jazdę bez biletu.

Jeśli będziesz miała „szczęście” i trafisz na kompetentną osobą, być może uda Ci się wynegocjować umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Jeśli jednak dział prawno-windykacyjny spółki będzie obstawać przy swoich racjach, zasadne będzie złożenie zażalenia na postanowienie o klauzuli wykonalności – najpierw do postępowania egzekucyjnego, które się toczy, a w razie kolejnych wniosków egzekucyjnych do każdego z osobna.

Pamiętaj, że zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty należy złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.

Zarzutem, który należy podnieść jest brak doręczenia odpisu nakazu zapłaty na skutek podania przez stronę powodową nieaktualnego adresu strony pozwanej.

Iskra odpowiedział 3 lata temu

Czy komornik może zablokować konto za jazdę bez biletu? Sprawa dotyczy 2013 roku. Przez wiele lat nie dostałam żadnych pism. Dopiero w tym roku przyszło pierwsze wezwanie do zapłaty. Okazuje się, że komornik zablokował konto. W 2013 roku zdarzyło mi się jechać bez biletu. Z tego co przeczytałam, takie sprawy ulegają przedawnieniu po roku. Jaką komornik miał podstawę prawną?

FF. odpowiedział 3 lata temu

Witam.

W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo od zarządu transportu metropolitalnego (ZTM) gdzie domagają się wpłaty należności za 6 mandatów które otrzymałem od roku (2013 – 2019).

Pismo te nie pochodzi z sądu, jak i nic mi nie wiadomo, aby jakakolwiek sprawa z tego tytułu była przeprowadzana wobec mojej osoby, o ile dobrze przeczytałem, to owe mandaty dawno się przedawniły, jakie kroki powinienem podjąć, aby uniknąć spłaty tejże należności, kwota opiewa na około 1000 zł.

Tak więc jeśli istnieje możliwość umorzenia długu, chciałbym z niej skorzystać. Na co dzień aktualnie mieszkam i pracuję w Niemczech, od moich rodziców dowiedziałem się o liście poleconym z (ZTM) telefonicznie. Z tego powodu mam utrudniony dostęp do wysłania listu czy też przedawnienia do ZTM.

Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam Łukasz M.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

faktycznie jeśli sprawy mandatów wystawionych przez ZTM nie trafiły do sądu, to doszło do przedawnienia należności. Powyższe przekłada się na okoliczność, że możesz podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, żądając jednocześnie zaprzestania prowadzenia jakichkolwiek działań windykacyjnych.

W tym momencie należy przygotować i przesłać do wierzyciela pismo ze wskazaniem, że w Twojej ocenie zobowiązania są przedawnione, przez co uchylasz się od płatności żądanej należności i prosisz o zatrzymanie dalszych działań windykacyjnych.

Następnie należy wskazać, że adres na który została przesłana korespondencja – jest nieaktualny, bowiem obecnie przebywasz poza Polską, natomiast list odebrali rodzice, co w przyszłości nie będzie miało już miejsca, dlatego prosisz o nieprzysyłanie żadnej korespondencji na adres, którym posługuje się ZTM.

Tak przygotowane pismo, należy doręczyć ZTM elektronicznie lub listem. Piszesz, że przebywasz teraz za granicą, myślę jednak, że będziesz miał problemów, by nadać list. Jeśli jednak jest to niemożliwe, należy wejść na stronę internetową ZTM i ustalić adres właściwej skrzynki mailowej i drogą elektroniczną doręczyć wierzycielowi przedmiotowe oświadczenie.

Justyna odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

W dniu 30-08-2021 otrzymałam Wezwanie Przedegzekucyjne wystawione przez ZTM wobec nieuregulowanej należności za mandat z roku 2001-12-03. Niestety, nie pamiętam, abym miała wręczony jakikolwiek mandat w tamtych latach. Niemniej jednak, w piśmie jest napisane, że sprawa została skierowana do sądu.

Otrzymałam informacje z ZTM, że w roku 2002-12-09 został wysłany pozew z sąd z nakazem zapłaty, który do mnie nigdy nie dotarł.

Proszę o informacje czy sprawa nie jest już przedawniona i czy faktycznie mają prawo żądać ode mnie jakiejkolwiek opłaty. Napisałam wniosek do ZTM do udostępnienie całej dokumentacji, przede wszystkim kopii mandatu, który został wystawiony, ale nie wiem, czy to jest wystarczające, aby jakoś zatrzymać bieg tej sprawie (na razie nie otrzymałam odpowiedzi).

Pozdrawiam
Justyna

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Justyno,

jeśli wspomniany nakaz zapłaty został wydany 9 grudnia 2002 roku, to masz duże szanse na możliwość uchylenie się od płatności rzekomego zadłużenia.

Należności, o których orzekał sąd, przedawniają się z upływem lat sześciu. Do 2018 roku termin przedawnienia roszczenia z nakazu zapłaty był dłuższy i wynosił lat dziesięć. Niemniej stosując nawet termin dłuższy, można przyjąć, że w Twoim przypadku upłynął on bezskutecznie.

Inaczej – o ile nie zmieniałaś miejsca zamieszkania – otrzymałabyś informacje o toczących się przeciwko Tobie postępowaniach egzekucyjnych.

Tu pragnę zaznaczyć, że tylko postępowania komornicze i wnioski sądowe mogą zatrzymać bieg terminu przedawnienia roszczenia. Jeśli więc w ostatniej dekadzie nie otrzymałaś żadnej informacji o sprawach sądowych lub egzekucyjnych, można przyjąć, że wierzyciel pozostał biernym i stracił szansę na przymusową egzekucję.

Powyższe powinno zostać potwierdzone w piśmie zwrotnym, czyli w odpowiedzi na Twoją prośbę o udostępnienie akt sprawy. Po otrzymaniu dokumentów staraj się wyszukać informacji o toczących się przeciwko Tobie sprawach sądowych i egzekucyjnych.

Jeśli takowych nie było w ostatnich dziesięciu latach, będziesz mogła przesłać do ZTM pismo z żądaniem zaprzestania dalszej windykacji z uwagi na przedawnienie roszczenia.

A. Sz. odpowiedział 3 lata temu

Szanowna Pani, otrzymałam w ubiegłym tygodniu, na adres pod którym nie zamieszkuje od pięciu (mieszkanie użyczam znajomym) lat przedsądowe wezwanie do zapłaty rzekomego długu wobec Z T M z dwa tysiące jedenastego roku. Po pierwsze nie przypominam sobie, co nie oznacza, że ich nie było, żadnych wcześniejszych wezwań ani pism W tej sprawie, po drugie piśmie zawarta jest informacja, że na moim nazwisku istnieją inne obciążenia w ZTM. Nie jeżdżę w zasadzie w ogóle komunikacją miejską i nie przypominam sobie żadnych innych mandatów które bym miała otrzymać. Jedynym Mandatem, który pamiętam j który uregulowałam, na co mam potwierdzenie przelewu, w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania jest mandat z ubiegłego miesiąca (miałam bilet nieskasowany, byłam przekonana, że maszyna sprzedająca bilety sprzedaje już skasowane tak jak w autobusie.). Uprzejmie proszę o poradę prawną, co powinnam zrobić. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. A. Sz.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie muszę napisać, iż uważam, że nazwanie przez wierzyciela przedmiotowego pisma „przedsądowym wezwaniem do zapłaty” wskazuje, że ZTM ma tak naprawdę związane ręce i nie uzyska tytułu wykonawczego, jeśli skieruje pozew o zapłatę do sądu.

Taki wniosek udało mi się wyciągnąć po analizie podanych przez Panią informacji. Otóż jeśli mandat pochodzi z 2011 roku, to roszczenie jest przedawnione.

Wierzyciel w wezwaniu straszy Panią sądem, zatem sprawa nigdy do sądu nie trafiła, a przedawniła się zgodnie z przepisem art. 77 ustawy prawo przewozowe z upływem roku. Mając powyższe na uwadze, może Pani przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty żądając zaprzestania dalszej windykacji.

Natomiast w dalszej treści pisma może Pani podnieść zarzut nieistnienia roszczenia, podając, iż nie przypomina sobie, by w roku 2011 otrzymała mandat za jazdę bez biletu.

Dalej może Pani wskazać, że nigdy nie otrzymała też żadnej informacji dotyczącej rzekomego długu, a na koniec może Pani dodatkowo podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz dodać, że jeśli wierzyciel ma inne stanowisko w sprawie, to prosi Pani o dostarczenie dokumentów potwierdzających istnienie obowiązku zapłaty oraz przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia z mandatu z jazdę bez biletu.

Agatta odpowiedział 3 lata temu

Witam, chciałabym zapytać, co mogę zrobić, żeby uniknąć zapłaty za bilety z roku 2002, 2003 i 2010 roku, czy po tylu latach to już nie są przedawnione takie mandaty? Za mandat z roku 2002 jak dzwoniłam, mam dług na kwotę ok. 450 zł z roku 2003 na kwotę 420 zł, a z 2010 roku na ok. 570 zł. …ja nawet nie przypominam sobie, żebym dostała takowe mandaty… po tylu latach to jest trochę śmieszne…firma Bvt S.A. ostatnie pismo z tytułem ŻĄDANIE ZAPŁATY PRZED WYJAWIENIEM MAJĄTKU! Firma o nazwie STATIMA WEZWANIE DO ZAPŁATY. BARDZO PROSZĘ O PORADĘ, CO MUSZĘ ZROBIĆ, ŻEBY TEGO NIE PŁACIĆ?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności wyjaśnię, iż zgodnie z ustawą prawo przewozowe, roszczenia za jazdę bez biletu przedawniają się z upływem roku.

Z uwagi na powyższe, w kolejnym kontakcie z firmą Bvt S.A. lub w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, radzę podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Niemniej musisz mieć świadomość, że roszczenie za jazdę bez biletu mogło nie ulec przedawnieniu. Piszesz, że wierzyciel „straszy” Cię złożeniem wniosku o wyjawienie majątku.

Takie stanowisko firmy windykacyjnej pozwala mi domniemywać, że może być ona w posiadaniu odpowiednich orzeczeń. Pamiętaj, że jeśli roszczenie zostało skierowane do sądu, a ten wydał nakaz zapłaty, upłynąć musi co najmniej sześć lat przy bezskuteczności wierzyciela, aby doszło do przedawnienia.

Z uwagi na powyższe, aby móc mówić o możliwości uchylenia się od zapłaty długu za jazdę bez biletu, należy dokładnie przeanalizować sprawę. Znaczenie będzie mieć okoliczność, czy upłynął czas potrzebny do przedawnienia.

Jego długość natomiast będzie uzależniona od tego, czy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy.
Na koniec dodam, że jeśli przeczysz, że kiedykolwiek jechałaś bez biletu, a dodatkowo nie miałaś nigdy informacji o ewentualnych sprawach o zapłatę, a okaże się, że wierzyciel posiada nakazy zapłaty, możesz rozważyć ich zaskarżenie.

Katarzyna odpowiedział 2 lata temu

Witam,

Komornik za mandat ZTM z 2008 r. Dostałam od komornika zajęcie wierzytelności w sprawie mandatu ZTM z 2008 r. W dokumentach otrzymałam nakaz zapłaty wydany przez referendarza sądowego w 2009 r. (kilka dni przed upływem roku od daty wymagalności mandatu), klauzula wykonalności również przez referendarza z 16.02.2018 r.

Przez cały ten okres nie otrzymałam żadnych pism z ZTM czy sądu (w tym nakazu zapłaty) w kwestii toczącego się postępowania, dopiero teraz pismo od komornika. Co powinnam zrobić, czy zgłosić zażalenie na klauzule wykonalności do nakazu zapłaty i następnie wniosek o przedawnienie, czy skargę na referendarza? Jakie są szanse, że sąd rozpatrzy pozytywnie te wnioski?

Dziękuję za pomoc.
Katarzyna.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj Kasiu,

pierwsza sprawa to ustalenie czy przeczysz istnieniu zobowiązania. Jeśli faktycznie nie otrzymałaś żadnego mandatu lub widzisz szanse na uchylenie się od płatności należności z nakazu zapłaty z uwagi na brak doręczenia jego odpisu możesz podjąć starania by nakaz został anulowany.

Niemniej z podanych informacji wynika, że wierzyciel działał w terminie, dlatego na chwilę obecną zarzut przedawnienia będzie chybiony i nie zostanie uznany. Jedynym “mykiem”, który jak już wspomniałam, można próbować zastosować to brak doręczenia odpisu nakazu.

Zażalenie z takim zarzutem będzie skuteczne jedynie wówczas, gdy uda Ci się wykazać, że w dacie wydania nakazu zapłaty nie mieszkałaś pod adresem wskazanym przez stronę powodową w pozwie.

Musisz więc dotrzeć do akt sprawy z 2008 roku i ustalić, dlaczego odpis nakazu nie został Ci doręczony. Jeśli przesyłka z sądu była awizowana, ale przesłana na właściwy adres Twoje zarzuty nic nie przyniosą. Jednak jeśli wskazany w pozwie adres był błędny, zażalenie powinno zostać przez sąd uwzględnione.

Wówczas należy złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, powołując się na brak doręczenia odpisu nakazu z winy strony powodowej, która posłużyła się błędnym/nieaktualnym adresem. Dopiero gdy sąd uchyli klauzulę należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

de3 odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, Jak postąpić z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji za mandat sprzed 13 lat? Otrzymałam właśnie zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji za mandat ZTM. W piśmie wyszczególniony jest nakaz sądu z 2009 roku, ale nawet nie wiem jakiego mandatu dotyczy sprawa. Nie wiem kiedy był wystawiony. Nie pamiętam, bym dostawała wcześniej jakieś upomnienia dotyczące sprawy, a pod adresem zameldowania nie mieszkam już od bardzo dawna. Proszę o radę jak wyjść z tej sytuacji.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

jeśli myślisz o możliwości uchylenia się od płatności, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy roszczenie jest zasadne. Znaczenie ma tu okoliczność, czy mandat został faktycznie wystawiony.

Jeśli uważasz, że nie było zdarzenia i nigdy nie otrzymałaś mandatu, lub wszystkie mandaty zostały uregulowane, możesz złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne podnosząc zarzut braku istnienia zobowiązania.

Natomiast jeśli zdarzenie mogło mieć miejsce, ale w 2009 roku nie mieszkałaś pod adresem, którym posługiwał się wierzyciel, przez co nie otrzymałaś odpisu nakazu zapłaty, możesz złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty – podnosząc zarzut braku doręczenia. W uzasadnieniu zażalenia należy skupić się na wykazaniu, że adres był nieaktualny.

Dodam, że jeśli sąd uchyli klauzulę, nakaz będzie mógł zostać anulowany z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Zapewne zastanawiasz się, w jaki sposób dotrzeć do szczegółów sprawy. Otóż należy podjąć kontakt z sądem, który wydał nakaz zapłaty i ustalić szczegóły pozwu  – okoliczności, na których zostało oparte roszczenie wierzyciela.

Na koniec muszę napisać, że jeśli roszczenie jest zasadne, należy rozważyć szybką spłatę – nim dojdzie do zajęcia majątku i naliczenia przez komornika dodatkowych kosztów.

Robert odpowiedział 2 lata temu

Witam.
Dostałem pismo, że nie zapłaciłem za dwa mandaty za jazdę komunikacja miejska w latach 2008 i 2009. Pismo jest od komornika sądowego. Napisane jest, że sprawa się już odbyła i zablokowane zostały środki na moim koncie bankowym! Suma to trochę ponad tysiąc złotych! Mam pytanie czy ta sprawa nie jest już przedawniona, zwłaszcza że nie pamiętam, żebym dostawał jakieś powiadomienia? Czy mogę wysłać wniosek o przedawnienie, co robić z tą sprawą? Dziękuję.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że jeśli komornik podjął się prowadzenia postępowania egzekucyjnego mało prawdopodobnym jest by sprawa była przedawniona. Obowiązkiem komornika jest bowiem zbadanie dokumentów złożonych przez wierzyciela również pod kątem przedawnienia.

Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie możesz wykonać telefon do kancelarii komornika i rozpytać o szczegóły m.in. datę ostatniej czynności wierzyciela która miała znaczenie przy obliczaniu terminu przedawnienia roszczenia (i jaka to była czynność).

Niemniej jeśli nie przypominasz sobie żadnych postępowań sądowych, być może warto podjąć starania celem uchylenia się od obowiązku zapłaty. Aby krok ten się opłacał, należy przeanalizować dokumenty sprawy.

W pierwszej kolejności należy przestudiować dokumenty doręczone przez komornika. Ważne jest ustalenie, który sąd i kiedy wydał nakaz zapłaty. Następnie należy wykonać telefon do tego sądu i powodując się na sygnaturę akt sprawy (nakazu zapłaty) zapytać, na jaki adres został przesłany odpis nakazu dla Ciebie.

Jeśli okaże się, że adres nie był właściwy będzie to okoliczność uzasadniająca złożenie zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli na nakaz zapłaty.

Natomiast jeśli adres był prawidłowy, tylko Ty nie odebrałeś przesyłki sądowej, zażalenie może okazać się nieskuteczne.

dew23 odpowiedział 2 lata temu

Wezwanie do zapłaty od komornika za mandat ZTM z 1 kwartału 2018 roku. Czy mandat nie powinien zostać przedawniony? 10.02.22 otrzymałam pismo od komornika wzywające do zapłaty za brak biletu ZTM z dnia 14.03.2018 r. W liście otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku, ODPIS nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wezwanie do wykazu majątku.co mam zrobić w takiej sytuacji?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli nie przeczysz istnieniu zobowiązania, bo faktycznie w 2018 roku otrzymałaś mandat za jazdę bez biletu, należy zastanowić się nad szybką spłatą zobowiązania.

Powyższe ma znaczenie, bowiem tylko rychła spłata (w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego) uchroni Cię przed kolejnymi, niemałymi kosztami, jakie generuje postępowanie egzekucyjne.

Natomiast, co do Twoich wątpliwości w przedmiocie przedawnienia roszczenia, to niestety jeśli sprawa oparła się o sąd nie można mówić o przedawnieniu.

Wyjaśnię, że obecnie należności, o których orzekały sądy, przedawniają się z upływem lat sześciu. Dlatego jak widzisz, Twój zarzuty jest chybiony, a należność może być dochodzona na drodze postępowania egzekucyjnego.

Z uwagi na powyższe, należy rozważyć szybką spłatę należności, a jeśli nie masz pieniędzy, by uregulować całość zadłużenia, warto podjąć kontakt z komornikiem, zobowiązując się do spłaty należności w ratach.

Należy również dopełnić obowiązku złożenia wykazu majątku na druku przesłanym przez komornika. Jest to o tyle ważne, że zaniechanie może prowadzić do wymierzenia przez komornika kary grzywny – zgodnie z pouczeniem, które otrzymałaś od komornika.

swq23 odpowiedział 2 lata temu

Witam, dostałam dziś pismo z ZTM – Wezwanie przedegzekucyjne do zapłaty 443,76 zł, z racji nieuregulowanej należności z dnia 03/10/2003. Nigdy przedtem nie dostałam wezwania do zapłaty ani informacji, że toczy się postępowanie sądowe w 2003 roku, nie otrzymałam również żadnej korespondencji, która wymagała potwierdzenie odbioru. Dodam, że od prawie 20 lat nie mieszkam w Polsce i pismo przyszło do moich rodziców. Proszę o radę czy muszę zapłacić ten dług i jeśli tak to, czy można się gdzieś odwołać i czy nie uległ on przedawnieniu? Z góry dziękuję,
Kasia.

Anna odpowiedział 2 lata temu

Mam dokładnie taką samą sytuację. Mandat z 2008r. Wezwanie przedegzekucyjne. Z chęcią dowiem się co dalej z tym zrobić.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Pani Kasiu,

w pierwszej kolejności należy ustalić, czy faktycznie jest Pani zobowiązana do zapłaty mandatu za jazdę bez biletu. Okoliczność ta jest o tyle istotna, że jeśli dług pochodzi od Pani, to warto zastanowić się nad zapłatą należność, która na chwilę obecną nie jest bardzo wysoka, a którą można starać się obniżyć, podejmując kontakt z wierzycielem.

Natomiast jeśli przeczy Pani obowiązkowi zapłaty lub chce dochodzić anulowania nakazu zapłaty, podnosząc zarzut braku doręczenia pism sądowych, to bez zbędnej zwłoki należy przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty, wnosząc o zaprzestanie dalszej windykacji.

W treści pisma należy podnieść, że od wielu lat nie mieszka Pani pod adresem, na który przychodziła ewentualna korespondencji, ponieważ dawno wyjechała Pani z Polski. Wyjaśnię, że warto dokładniej opisać, kiedy opuściła Pani kraj, pisząc gdzie obecnie mieszka i od kiedy.

Następnie należy przejść do wyjaśnienia, że nigdy wcześniej nie otrzymała Pani żadnego wezwania do zapłaty oraz nie miała wiedzy na temat rzekomych spraw sądowych. Na koniec powinna Pani dodać, że w razie skierowania sprawy do egzekucji złoży Pani powództwo przeciwegzekucyjne celem uchylenia tytułu wykonawczego.

Mam nadzieje, że tak przygotowane pismo wstrzyma ZTM przed kolejnymi krokami. Niemniej nie można mieć takiej pewności, dlatego jeśli faktycznie dostała Pani kiedyś mandat, należy zastanowić się nad spłatą zadłużenia.

Na koniec odniosę się do Pani pytania o przedawnienie roszczenia. Otóż nie posiadając dokumentów sprawy oraz nie znając czynności, jakie ZTM wykonało – trudno jest mi ocenić czy roszczenie uległo przedawnieniu.

DSS odpowiedział 2 lata temu

Mąż dostał z ZTM wezwanie przedegzekucyjne w marcu 2022 do zapłaty mandatu z 2003 roku. Pozew był w 2003 roku.

W 2018 roku dostał pismo z firmy windykacyjnej (ale nie jestem pewna czy do tej samej sprawy) pismo było skierowane na adres, pod którym już mąż nie mieszkał. Odpowiedział na nie, powołując się na przedawnienie i od tamtej pory był spokój.

Czy jest możliwe, że ten mandat z powrotem trafił do ZTM? I jaka jest szansa, by do ZTM również powołać się na przedawnienie?

Konrad odpowiedział 2 lata temu

Szanowni,

Otrzymałem od ZTM wezwanie przedegzekucyjne do zapłaty, na podstawie wyroku z 14.11.2007 r.

Na moje pytanie o podstawę roszczeń otrzymałem odpowiedź:

Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem …”. Ponadto w ślad za z art. 124. Kodeksu cywilnego § 1.  „Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo”.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny okres przedawnienia, którego bieg rozpoczął się przed dniem 09 lipca 2018 r. liczyć należy z uwzględnieniem 10 letniego terminu przedawnienia, który nie może jednak przekraczać sześciu lat od daty wejścia w życie powołanej ustawy.

Sygn. akt. I NC 3579/07
Data nakazu zapłaty: 2007-11-14
Data wniosku o klauzulę: 2016-02-11
Data wydania klauzuli 2016-04-06

Jeśli dobrze rozumiem, mimo upływu 16 lat ich roszczenia nadal są w mocy, ponieważ ponad 6 lat temu wnioskowali w sądzie ponownie?

Takie jest przynajmniej ich stanowisko…

Proszę o radę
1. czy art .118, na mocy lex specialis, nie przewyższa podanego przez specjalistę windykacji ZTM art. 124?
2. W 2016 roku mieszkałem pod innym adresem i wydaje mi się (niestety nie wiem), że żadnego pisma nie otrzymałem – na tej podstawie mógłbym chyba zaskarżać podstawę żądań?

Pikolinka odpowiedział 10 miesięcy temu

Dzień dobry.

Otrzymałam pismo z ZTM o wezwaniu przedegzekucyjnym.
Chodzi o mandat wystawiony w dniu 07.10.2002
Nakaz zapłaty przez Sąd w postępowaniu upominawczym 09.10.2003
Data klauzuli 14.03 2014

Nie dostałam żadnego pisma z sądu o toczącej się sprawie i to właśnie podniosłam w korespondencji z ZTM
Otrzymałam odpowiedź:
– skierowanie pozwu do Sądu w dniu 23.09.2003
–  skierowanie wniosku o wydanie klauzuli wykonalności w dniu 29.08.2013

ZTM podniósł też paragraf 502, czyli mam sama skontaktować się z odpowiednim Sądem, w celu ustalenia,czy doręczenia do mnie docierały.

Czy ta gra jest warta świeczki? Co mogę ugrać, jeśli sąd takiego doręczenia nakazu zapłaty mi nie wysłał?
W tej chwili kwota zadłużenia to 401.48 zł

Pozdrawiam