Windykacja STATIMA – wezwanie do zapłaty za przejazd komunikacją bez biletu

Forum prawneKategoria: WindykacjaWindykacja STATIMA – wezwanie do zapłaty za przejazd komunikacją bez biletu
Anna W. zapytał 1 rok temu

Witam,

W dniu wczorajszym dostałam wezwanie do zapłaty rzekomego długu przez firmę windykacyjną STATIMA, która wykupiła należność od ZTM Gdańsk (dotyczy przejazdu komunikacją miejską) i opatrzona jest niby prawomocnym wyrokiem Sądu z dnia 18,01.2013 r.

Po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia wykonałam w pierwszej kolejności telefon do firmy STATIMA, gdzie nie otrzymałam pełnej wiadomości o całej sprawie ani informacji, na jakich dokumentach bazują tylko o wyroku Sądu z 2013 r. Następnie kontakt telefoniczny nawiązałam z ZTM Gdańsk i po rozmowie dosłałam informacje, że nie posiadają w systemie peselu zgodnego z moim.

Od roku 2013 do dnia dzisiejszego nie otrzymywałam powiadomień, wezwań do zapłaty, a co istotne postanowienia sądu w sprawie o tzw. przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu.

Proszę o pomoc, nie wiem co robić!

Pozdrawiam
Anna W.

12 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że w pierwszej kolejności należy dotrzeć do orzeczenia sądu – rzekomego nakazu zapłaty.

Zatem w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty można podjąć kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny z firmą windykacyjną STATIMA i wskazać, że aby móc się ustosunkować do roszczeń wierzyciela prosisz o przedstawienie odpisu wyroku/nakazu zapłaty. Dodaj, że dopiero po otrzymaniu kserokopii orzeczenia podejmiesz dalszy kontakt w sprawie.

Jeśli firma windykacyjna doręczy Ci orzeczenie lub przekaże dane, które pozwolą Ci samodzielnie dotrzeć do rzekomego wyroku (sygn. akt sprawy, dane sądu itp.), należy wykonać telefon do właściwego sądu i ustalić, jakim adresem posługiwał się pierwotny wierzyciel, że o sprawie nie zostałaś poinformowana.

Jeżeli będzie to błędny adres (oczywiście na czas 2013 roku) masz szansę zaskarżyć postanowienie o uprawomocnieniu się orzeczenia, czyli odwrócić bieg spraw.

Natomiast jeśli firma windykacyjna nie dostarczy Ci dokumentów, na podstawie których opiera swoje roszczenie o zapłatę, a nadal będzie domagać się uregulowania należności, zasadne będzie pismo z żądaniem zaniechania dalszych działań windykacyjnych jako bezpodstawnych.

Możesz wtedy skorzystać z poniższego wzoru pisma:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

zadanie-zaprzestania-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

Warto przeczytać:

Olga O. odpowiedział 1 rok temu

Witam,

Otrzymałam zawiadomienie przedegzekucyjne od firmy STATIMA o zapłatę mandatu z 2010 r. który został opłacony w całości w roku 2012. Nie posiadam potwierdzenia, bo po 6 latach trzymania go wyrzuciłam. Przez ten czas nie otrzymałam żadnego powiadomienia o jakimkolwiek długu, aż do dnia wczorajszego.

Chcą ode mnie 800 zł za mandat, który już jest opłacony! Co mam w tej sprawie zrobić. Napisać pismo o przedawnieniu mandatu? Proszę o pomoc.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

skoro należność, której spłaty żąda firma windykacyjna Statima, została uregulowana – zarzut przedawnienia nie będzie właściwy.

W takim wypadku należy przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty, podnosząc brak istnienia zobowiązania.

Zasadne będzie podniesienie, iż należność za jazdę bez biletu z 2010 roku została w całości uregulowana na rzecz pierwotnego wierzyciela, czyli spółki komunikacyjnej, przez co odmawiasz uiszczenia żądanej opłaty i żądasz zaprzestania dalszych działań windykacyjnych. Pobierz poniższy wzór pisma i stosownie wypełnij go:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

zadanie-zaprzestania-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

Jeśli Twoja prośba nie spotka się z akceptacją ze strony firmy STATIMA i nadal będziesz otrzymywać wezwania do zapłaty, zasadnym będzie kontakt z firmą komunikacyjną i zażądanie, by ta skontaktowała się z nabywcą rzekomej należności (firmą STATIMA) i wyjaśniła zaistniałą pomyłkę – sprzedaż nieistniejącej wierzytelności uregulowanej w 2012 roku, pod rygorem skierowania skargi do Rzecznika Praw Konsumenta.

Musisz wówczas domagać się od pierwotnego wierzyciela, by podjął kroki zdejmujące z niego zarzut obrotu nieistniejącymi długami, czyli dążenie do bezpodstawnego wzbogacenia się.

War PAw odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry. Jak się odwołać od windykacji mandatu? Sprawa polega na tym, że dostałem od firmy windykacyjnej Statima wezwanie do zapłaty mandatu z roku 2013. W zeszłym roku miałem dwóch komorników za mandaty (ZTM Gdańsk), które spłaciłem, między innymi były tam mandaty za rok 2013. Niestety nie posiadam kopii spłaty za te mandaty. Proszę o poradę co zrobić, że by nie płacić dwa razy za to samo.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

jeśli wezwanie do zapłaty mandatów z 2013 roku nie zostanie poparte żadnymi dokumentami potwierdzającymi fakt przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia, czyli wierzyciel nie okaże tytułu wykonawczego, śmiało można żądać zaprzestania działań windykacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, myślę, że warto przygotować sprzeciw na wezwania do zapłaty mandatów, żądając przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt istnienia zobowiązania. W odpowiedzi na wezwanie ubocznie należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Pobierz poniższy wzór pisma:

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Sprzeciw-od-wezwania-do-zapłaty-wzor

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Po przesłaniu do firmy windykacyjnej sprzeciwu na wezwanie do zapłaty należy czekać na pismo zwrotne. Jeśli firma windykacyjna przedstawi dokumenty np. w postaci nakazów zapłaty, to wówczas trzeba będzie ustalić, czy są to już uregulowane należności.

Będziesz musiał odszukać dokumenty dotyczące wcześniejszych postępowań egzekucyjnych. Być może gdzieś w historii banku lub u pracodawcy został ślad o zajęciu komorniczym.

Najważniejsze do ustalenia to sygnatura akt sprawy egzekucyjnej i dane komornika. Wówczas zyskasz możliwość skontaktowania się z kancelarią komorniczą celem uzyskania informacji o tytule wykonawczym, na podstawie którego prowadzono egzekucję.

Porównując sygnatury orzeczeń sądów, będziesz mógł ustalić, czy firma windykacyjna dochodzi zapłaty uregulowanej już należności.

Natomiast w sytuacji, kiedy firma windykacyjna nie potwierdzi istnienia zobowiązania, a dalej będzie domagać się spłaty, zasadnym będzie przygotowania pisma z żądaniem zaprzestania dalszej windykacji pod rygorem zgłoszenia sprawy odpowiednim organom.

Wtedy przyda Ci się poniższy wzór pisma:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

zadanie-zaprzestania-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

Dawid P. odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry, otrzymałem wezwanie do zapłaty od firmy Statima za podobno jakiś przejazd PKP Intercity czego nie pamiętam. Poniżej opiszę z datami, co wywnioskowałem z wezwania.

07.12.2020 – nadano wezwanie z Statima
13.04.2020 – zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności na rzecz właściciela CYBERWINDYKACJA Sp. z. o. o.
03.02.2020 – dane osobowe zostały przekazane na podstawie umowy przelewu wierzytelności pomiędzy PKP Intercity a SATATIMA
30.01.2011 – DATA WYSTAWIENIA
13.02.2011 – termin płatności

poniżej część treści wezwania:

Należność główna 336,92 zł. Odsetki za opóźnienie naliczone do dnia 14.12.2020 302,98 zł, oplata sądowa 30 zł, koszty postępowania procesowego 60 zł, opłaty egzekucyjne 150 zł, koszty zastępstwa procesowego w egzekucji 15 zł. Razem 894,90 zł.

Prosiłbym o pomoc. Z poważaniem. Dawid P.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj Dawidzie,

z informacji, jakie podajesz wynika, że sprawa mandatu za jazdę bez biletu trafiła do sądu. Powyższe przekłada się na to, że należność może być rzeczywiście wymagalna.

Jednakże z uwagi na fakt, że Ty nic nie wiedziałeś o toczącym się postępowaniu sądowym oraz masz wątpliwość co do samego zdarzenia – wystawienia mandatu – warto podjąć kontakt z obecnym wierzycielem i poprosić o przedstawienie dowodów świadczącym o tym, że przedmiotowa należność jest na pewno wymagalna.

Zwróć również uwagę, że w harmonogramie podjętych przez wierzyciela czynności nie ma wyszczególnień dotyczących skierowania sprawy do sądu, a następnie do komornika. Okoliczności te wynikają jednak z wyliczeń, na które składają się zarówno koszty postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego.

Mając powyższe na uwadze, na Twoim miejscu udzieliłabym odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, podnosząc wątpliwość co do samego istnienia zobowiązania. Moim zdaniem, należy odnieść się do tego, że nie pamiętasz samego zdarzenia (przejazdu Intercity bez biletu) oraz przez wszystkie lata nie miałeś żadnej informacji o toczących się przeciwko Tobie postępowaniach.

Następnie poproś o przedstawienie tytułu wykonawczego. Napisz, aby firma windykacyjna doręczyła Ci kserokopie nakazu zapłaty oraz dokumentów, że w przeszłości toczyło się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne.

Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na przedmiotowe pismo będzie można podjąć decyzję o ewentualnej spłacie długu.

rdkgar odpowiedział 11 miesięcy temu

Dzień dobry.

Jakaś firma windykacyjna Statima próbuje wyłudzić ode mnie kasę za jakiś dług. Wysłali pismo “wezwanie do zapłaty” zwykłym listem na stary adres, pod którym mieszka matka, a pod którym ja nie jestem zameldowany od 10 lat. W tym piśmie jest sygnatura nakazu zapłaty z 2012 roku i data wystawienia opłaty dodatkowej z 2006 roku.

Udało mi się dowiedzieć, który sąd wydał nakaz zapłaty (w byłym miejscu zamieszkania). Czy w tej chwili mogę już się jakoś bronić przed następstwami, np. wysyłając do sądu pismo stwierdzające przedawnienie się długu (6 lat?).

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w tym momencie możesz starać się zatrzymać postępowanie windykacyjne, podejmując kontakt z wierzycielem. Niemniej jednak kiedy firma windykacyjna uzyska Twój kontakt, machina windykacji może ruszyć z pełną parą. Dlatego wydaje mi się, że skoro nie jest to jeszcze moment, by zaskarżyć tytuł wykonawczy, możesz powstrzymać się w działaniach.

Natomiast warto uprzedzić mamę, by nie przyjmowała korespondencji kierowanej do Ciebie i poprosiła listonosza o umieszczanie na przesyłkach informacji, że adresat wyprowadził się. Jeśli taka informacja dotrze do firmy windykacyjnej, będzie ona zmuszona podjąć dodatkowe działania, by ustalić Twój aktualny adres. To daje Ci czas, który jest Ci potrzebny do przedawnienia roszczenia.

Natomiast co do samego zaskarżenia tytułu wykonawczego, to czynności tej należy dopełnić zaraz po otrzymaniu informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika. Wówczas zasadne będzie złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty, podnosząc zarzut posługiwania się przez powoda nieaktualnym adresem. W tym samym czasie zasadnym będzie również wniosek do komornika o zawieszenie postępowanie egzekucyjnego.

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie czynności egzekucyjnych

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

W późniejszym czasie, czyli po otrzymaniu odpisu nakazu zapłaty – po uchyleniu przez sąd klauzuli wykonalności i przywróceniu Ci możliwości zaskarżenia nakazu zapłaty, trzeba będzie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia roszczenia.

Należy powołać się na przedawnienie, które miało miejsce przed złożeniem przez wierzyciela pozwu o zapłatę, biorąc pod uwagę termin przedawnienia danego rodzaju roszczeń – nie podajesz niestety, o jakie zobowiązanie chodzi.

Zarzut dotyczący 6-letniego terminu przedawnienia roszczeń będzie chybiony. Dotyczy on bowiem roszczeń, o których sądy już orzekały i jeśli chcielibyśmy się nim posłużyć, to Twoich racji nie da się uwzględnić,  bowiem w takim przypadku nie doszłoby do przedawnienia. Zachęcam Cię do poczytania na temat przedawnienia roszczeń.

Dodam jeszcze, że jeśli windykator owej firmy skontaktuje się z Tobą, żądając spłaty długu, możesz poinformować go o swoich planach związanych z zaskarżeniem orzeczenia, którym się posługuje.

Radosław Garwacki odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam

Nie podałem, o jakie roszczenie chodzi, ponieważ nie wiem i w tym piśmie nie ma takich danych. Podejrzewam jedynie, że może chodzić o jazdę bez biletu. Z drugiej strony takie długi już dawno popłaciłem i może to być powtórne wyłudzenie. Niestety nie mam żadnych dowodów.

Sygnatura nakazu zapłaty z sądu ma datę z 2012 roku. Nie znam niestety daty wymagalności roszczenia. Czy roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu nie przedawnia się po 6 latach?

List przyszedł zwykłą pocztą (niepolecony) i matka wyjęła go ze skrzynki pocztowej. Co więcej, nazwa ulicy została zmieniona 3 lata temu, a mimo wszystko listonosz doniósł.

Rozumiem, ze teraz należy czekać na dalszy rozwój wypadków. Pozdrawiam

Dawid P. odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam,

Wysłałem e-mail z zapytaniem W związku z powyższym czy mogę poprosić o przedstawienie tytułu wykonawczego kserokopie nakazu zapłaty oraz dokumentów, że w przeszłości toczyło się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. 

W odpowiedzi:

Dzień dobry,
w odpowiedzi na przesłaną korespondencję mailową, niniejszym wskazuję, iż celem uzyskania dokumentacji w sprawie należy przesłać na adres bądź e-mail Spółki pismo opatrzone własnoręcznym podpisem z prośbą o udostępnienie przedmiotowej dokumentacji.

Jednocześnie informuję, iż sprawa nie była przedmiotem postępowania sądowego.

Proszę o Pomoc.
Z poważaniem Dawid

Aduśka odpowiedział 7 miesięcy temu

Dzień dobry, dostałam pismo o Statima o zapłatę. A mianowicie chodzi o sprawę z czerwca 2011 r., jechałam wtedy intercity, miałam bilet ulgowy, ale nie spojrzałam, że mam niepodbitą legitymację co skutkowało mandatem. Mandat zapłaciła mi wtedy ciocia, ale nie mam jak po 10 latach udowodnić, że został zapłacony. Ze statimy też mi powiedział, że i tak tego nie udowodnię, że zapłaciłam. Tym bardziej że nigdy nie przyszło żadne zawiadomienie o zapłacie z intercity. 2.02.2020 r. Statima wykupiła długi od intercity. 14.06.2021 r. dostałam 3 wezwanie do zapłaty (termin płatności 15.06.2012) z tym, że 1 i 2 nigdy nie widziałam na oczy. Nie wiem co mam robić.

Twoja odpowiedź

16 + 11 =