Odpowiedź na wezwanie do zapłaty 2022 [PORADNIK dłużnika]

Dziś o tym, jak skonstruować odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Do napisania tego artykułu skłoniły mnie dziesiątki maili, jakie otrzymujemy z zapytaniami typu: jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty?

Co zrobić, gdy otrzymałem wezwanie do zapłaty? jak skonstruować odpowiedź na bezpodstawne wezwanie do zapłaty jak walczyć? czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty itd.

Pytań jest naprawdę mnóstwo, dlatego padł pomysł, aby napisać krótki poradnik, jak postępować w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, co opłaca się robić, a co nie i jakie jako dłużnik masz opcje wyboru. Zapraszam do lektury!


Czym jest wezwanie do zapłaty?

jak-odpowiedziec-na-wezwanie-do-zaplaty

Czym jest wezwanie do zapłaty? Jest to kolejny etap działań wierzyciela, mający na celu odzyskanie jego pieniędzy.

Przy czym nie ważne, czy przyszło do Ciebie przedsądowe wezwanie do zapłaty, czy ostateczne wezwanie do zapłaty, oba te pisma niczym się od siebie nie różnią i sąd pisma te potraktuje w sposób jednolity.

Ponadto, otrzymanie takiego wezwania oznacza, że wierzyciel próbował się z Tobą porozumieć co do spłaty zadłużenia.

Art. 455. Termin spełnienia świadczenia

Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty

Otrzymując wezwanie do zapłaty, z pewnością masz mieszane uczucia, czy na to pismo odpowiadać, czy może zignorować je i czekać na dalsze losy wydarzeń. Mając świadomość, że niespłacony kiedyś dług rzeczywiście gdzieś tam istnieje, na pewno nie warto wyrzucać tego wezwania do kosza na śmieci.

Ignorowanie wezwania do zapłaty będzie miało taki finał, że po prostu nie dasz wierzycielowi żadnego innego pola manewru, jak tylko skierować sprawę do sądu i finalnie wszcząć przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne — a tego przecież nie chcesz.

Jako dłużnik musisz wiedzieć, że dalsze kontynuowanie windykacji ze strony wierzyciela, oraz opłaty sądowe i przyszłe koszty komornicze, znacznie powiększą ogólną kwotę Twojego zadłużenia!

Jakie mam drogi wyboru?

Zanim poczynisz cokolwiek, warto głęboko zastanowić się, czy jest choćby cień szansy, że wezwanie do zapłaty, które trzymasz właśnie w ręku, można obalić i sprzeciwić się jemu.

Oto, nad czym warto się teraz zastanowić:

 1. Czy przypadkiem dług nie przedawnił się?
 2. Czy wierzyciel dobrze określił kwotę zadłużenia?
 3. Czy wezwanie do zapłaty na pewno dotyczy Ciebie?
 4. Czy dług, którego spłaty żąda wierzyciel, nie został już uregulowany?

Analizując otrzymane wezwanie do zapłaty na podstawie tych czterech punktów, być może jesteś w stanie całą sprawę zakończyć na bardzo wczesnym etapie.

Możesz podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, możesz dokonać korekty kwoty zadłużenia, możesz wskazać inny podmiot, lub osobę, do której wezwanie do zapłaty powinno być przesłane, a jeśli dług został już kiedyś spłacony, możesz podnieść tę właśnie okoliczność.

Dlatego w każdym przypadku, odpowiedź na wezwanie do zapłaty to konieczność!

Termin odpowiedzi na wezwanie do zapłaty

Termin odpowiedzi na wezwanie wierzyciela do spłaty długu jest indywidualnie przez niego określony w wezwaniu, które otrzymujesz. Może to być 7 dni, a może to być 14 dni. Termin, w jakim musisz dokonać odpowiedzi na wezwanie, ujęty jest w treści samego wezwania, a więc dokładnie wczytaj się w to wezwanie.

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Sprzeciw od wezwania do zapłaty musi być sporządzony w formie pisemnej z zachowaniem kilku wymogów. Najważniejsze z nich to:

 • treść sprzeciwu,
 • określenie wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • numer sprawy/faktury/pożyczki,
 • data oraz miejscowość sporządzenia sprzeciwu od zapłaty,
 • własnoręczny podpis.

Poniżej przedstawiam wzór oraz różne warianty sprzeciwu, którymi możesz wspomóc się przy konstruowaniu odpowiedzi na wezwanie do zapłaty:

Sprzeciw-od-wezwania-do-zapłaty-wzor

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Co, jeśli wezwanie jest prawdziwe i zasadne?

odpowiedz-na-wezwanie-do-zaplaty

Jeśli nie jesteś w stanie użyć żadnego argumentu do odrzucenia wezwania, to odpowiedź na wezwanie do zapłaty nadal ma sens!

Dlaczego?

Ponieważ dług, który masz, możesz wreszcie spłacić i raz na zawsze pozbyć się tego problemu…

Jeśli nie masz wystarczających środków na jednorazową spłatę zadłużenia, którego domaga się wierzyciel, spróbuj rozłożyć dług na raty.

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, przedstaw wierzycielowi swoją sytuację finansową, która uniemożliwia Ci spłatę zadłużenia jednorazowo.

Ugoda dłużnik – wierzyciel

Warto tutaj oczywiście spróbować pójść z wierzycielem na ugodę/porozumienie. Wzór ugody dłużnik-wierzyciel zamieszczam poniżej:

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Ugoda z wierzycielem pozwoli Ci wyjść z długów i spłacić zadłużenie wobec wierzyciela. Decydując się na ugodę, możesz zaproponować wierzycielowi spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach, na które obecnie jest Cię stać.

A już w samej ugodzie warto zadbać, aby pojawiły się następujące zapisy:

 • Spłata zadłużenia zacznie się od spłaty należności głównej, a później dopiero odsetek (dzięki temu naliczane przez wierzyciela odsetki od kwoty głównej będą coraz mniejsze, a Ty na tym zaoszczędzisz).

 • Podpisanie ugody dłużnik-wierzyciel oznacza dla wierzyciela wstrzymanie się z wszelkimi czynnościami mającymi na celu przymusowe wyegzekwowanie zadłużenia.

Korzyści dla wierzyciela

Wierzyciel, wysyłając do Ciebie wezwanie do zapłaty, liczy na to, by dług, który masz wobec niego – wreszcie został spłacony. Dla wierzyciela więc otrzymanie od dłużnika odpowiedzi na wezwanie do zapłaty to już mały sukces.

Jakie dokładnie korzyści płyną do wierzyciela?

 1. Szansa na odzyskanie swoich pieniędzy.
 2. Pisemna prośba dłużnika o rozłożenie długu na raty przerywa bieg przedawnienia roszczenia.
 3. Wierzyciel nie będzie musiał kierować sprawy do windykacji, sądu i do komornika (oszczędność czasu i pieniędzy).

Podsumowując, nie możesz z góry zakładać, że wierzyciel nie zgodzi się na ugodę i rozłożenie długu na raty, bo jak wspomniałem, wierzyciel zyska szereg korzyści, które są dla niego niezmiernie istotne.

Korzyści dla dłużnika

 1. Możliwość umorzenia odsetek lub części zadłużenia.
 2. Podpisanie ugody z wierzycielem i możliwość spłaty długu w ratach.
 3. Uniknięcie dalszych opłat windykacyjnych, sądowych i komorniczych.
 4. Zakończenie sprawy na wczesnym etapie (jeśli roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu lub jest bezzasadne, to warto wyjaśnić wierzycielowi, dlaczego nie zamierzasz długu spłacać).

Faworyzowanie wierzyciela – konsekwencje

Tutaj musisz uważać, bo jak mówi:

Art. 302. Dowolne zaspokajanie wybranych wierzycieli
Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dlatego, aby uniknąć faworyzowania jednego wierzyciela, warto nawiązać kontakt z innymi wierzycielami i spłacać swoje zadłużenie w równomiernych ratach przypadających na każdego z wierzycieli.

Zamieszczam również inny bardzo ważny przepis, o którym musisz wiedzieć:

Art. 300. Utrudnianie zaspokojenia wierzyciela
Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podsumowanie

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty to zawsze bardzo dobry pomysł. Nawiązanie dialogu z wierzycielem da Ci możliwość współkierowania dalszym przebiegiem wydarzeń. Nigdy nie oddawaj swojego losu w czyjeś ręce. Jeśli wezwanie do zapłaty jest bezzasadne, to powiadom o tym wierzyciela, wskazując podstawę, którą się kierujesz.

Jeśli natomiast dług rzeczywiście istnieje, to aby uniknąć dalszej windykacji, kosztów sądowych, a później komorniczych, spróbuj dogadać się z wierzycielem na ratalną spłatę zadłużenia, podpisując z nim stosowną umowę ugody.

Nadal nie wiem co robić

Jeżeli kwota zadłużenia jest dość duża i nie masz pewności, czy dług musisz spłacać, czy nie, to w takiej sytuacji polecam Ci konsultacje z prawnikiem. Mam świadomość, że niektóre długi są dość skomplikowane w swojej naturze, dlatego skontaktowanie się z prawnikiem to właściwa i w zasadzie jedyna decyzja.

Koszt konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w długach to wydatek rzędu 100-200 zł, warto tyle wydać, jeśli stoimy przed problemem zadłużenia sięgającym kilku, czy nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Prawnik podpowie Ci:

 • czy musisz ten dług spłacać,
 • czy wierzyciel postępuje zgodnie z prawem,
 • czy kwota w wezwaniu do zapłaty nie jest zawyżona,
 • czy dług ujęty w wezwaniu do zapłaty nie jest przedawniony.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze