Wezwanie do zwrotu zaliczki – WZÓR pisma + opis sytuacji

Witam, chodzi o wezwanie do zwrotu zaliczki, chcę starać się o zwrot zaliczki, bo tydzień temu wpłaciłem zaliczkę na zakup pewnej rzeczy, niestety z przyczyn ode mnie niezależnych nie jestem w stanie uzbierać pozostałej kwoty, którą muszę uregulować.

Czy można ubiegać się o zwrot zaliczki, którą wpłaciłem? czy jest gdzieś wzór pisma, który mógłbym ściągnąć i użyć? ewentualnie gdzie zgłosić brak zwrotu zaliczki?


Wezwanie do zwrotu zaliczki

pismo-o-zwrot-zaliczki-wzor

Witaj, z doświadczenia wiem, że w większości przypadków znaczna część Polaków nie odróżnia funkcjonujących w prawie zobowiązań dwóch różnych instytucji – zaliczki i zadatku.

Oba terminy, choć bardzo do siebie podobne pełnią zupełnie inne funkcje. I w praktycznym ujęciu należy uznać, że dla zamawiającego/kupującego wpłacenie zaliczki będzie znacznie korzystniejsze niż dokonanie wpłaty zadatku na poczet przyszłego świadczenia w przypadku niedojścia umowy do skutku.

Zaliczka, a zadatek – podstawowe różnice

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 394 Kodeksu Cywilnego w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Natomiast w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

wwwwTy jednak piszesz o zaliczce, która w obrocie prawnym traktowana jest jako część zapłaty za wykonane świadczenie, usługę, czy umówionej ceny przy umowach kupna- sprzedaży.

Nie jest natomiast zabezpieczeniem przyszłego wykonania umowy, dlatego zaliczki nie można traktować jak świadczenia odszkodowawczego w przypadku wycofania się zamawiającego/kupującego z zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy, a zwrot zaliczki

Tak więc z uwagi na to, że twoja wpłata to zaliczka, masz prawo odstąpić do umowy w każdym czasie, bez podania przyczyny, żądając jednocześnie zwrotu całej uiszczonej kwoty zaliczki.

W twoim przypadku zastosowanie znajdą przepisy art. 494 kc., które regulują kwestię odstąpienia od umowy wzajemnej.

Art. 494 § 1 kc brzmi:

Sstrona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

wzor-pismaW przypadku wykonania umowy twoja zaliczka podlegałaby zarachowaniu na poczet ceny. Skoro jednak chcesz od umowy odstąpić, masz prawo żądać zwrotu uiszczonej części zaliczki, ponieważ zaliczka podlega zwrotowi zawsze, gdy umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku.

W przeciwnym razie należałoby ją traktować jako świadczenie nienależne, o którym mowa w art. 410 § 2 kc. Poniżej zamieszczam wzór pisma, który należy pobrać i wypełnić:

Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

Odstąpienie-od-umowy-i-zwrot-zaliczki-wzor-pdf-doc

Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

Dlatego nie bój się swojej odpowiedzialności i powodów, przez które musisz od umowy odstąpić, bo nie mają one znaczenia. Obowiązek zwrotu wpłaconej przez ciebie kwoty traktowanej jako zaliczka wynika wprost z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jak wyegzekwować zwrot zaliczki? aby odzyskać zaliczkę, musisz skontaktować się z drugą stroną umowy i wyjaśnić, że na chwilę obecną nie jesteś w stanie wywiązać się z umowy, dlatego prosisz o zwrot uiszczonej zaliczki.

wedJeśli trafisz na osobę „nieprzychylną”, nie musisz słuchać jej pretensji. Przygotuj pisemne wezwanie do zwrotu wpłaconych pieniędzy w krótkim np. 7-dniowym lub 30-dniowym terminie na podany rachunek bankowy pod rygorem skierowania sprawy do sądu (przedsądowe wezwanie do zapłaty).

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Myślę, że takie oficjalne pismo, z konkretnym stanowiskiem powinno pomóc.

Mam nadzieje, że posiadasz potwierdzenie wpłaty zaliczki lub chociażby umowę w wersji papierowej. Te dokumenty mogą pomóc w ewentualnym sporze sądowym.

Ubocznie chcę dodać, że dziś spraw sądowych o zwrot uiszczonych zaliczek i zadatków jest bardzo mało, dlatego że osoby przystępujące do umów, często wiedzą co robią. W sytuacjach takich jak twoja (czyli w przypadku rezygnacji z realizacji umowy) również powinno wystarczyć wezwanie do zapłaty.

Jeśli wezwanie do zapłaty zwrotu uiszczonej zaliczki nie przyniesie skutku, sprawę o zapłatę można przeprowadzić w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, które odbywają, są na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, a powód po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty otrzymuje pełnoprawny tytułu wykonawczy, który wraz z klauzulą wykonalności pozwala wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zasądzonej przez sąd należności.

Podsumowanie

Skoro w ramach przyszłej umowy dokonałeś wpłaty zaliczki, masz prawo odstąpić od umowy w każdym czasie, żądając jednocześnie zwrotu uiszczonej części zaliczki.

pisemna-umowa-ikonaJeżeli druga strona umowy nie będzie przychylna twoim żądaniom, wystosuj oficjalne wezwanie do zwrotu zaliczki (gotowy wzór wezwania do zwrotu zaliczki pobierzesz u góry) z wyznaczeniem terminu wpłaty.

Pismo prześlij listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub złóż w siedzibie kontrahenta za poświadczeniem odbioru.

Wezwanie do zapłaty powinno przynieść oczekiwany skutek. Jeśli druga strona umowy będzie uchylać się od obowiązku zapłaty, sugerując, że w związku z przygotowaniem się do zawarcia umowy poniosła koszty, to musisz wiedzieć, że jej roszczenia odszkodowawcze nie mają znaczenia, co do zasadności zwrotu zaliczki.

Strony mogą jednak porozumieć się w przedmiocie tzw. potrącenia wzajemnych roszczeń. Dlatego zawsze przed wdaniem się w spór sądowy warto próbować znaleźć korzystny dla obu stron konsensus, np. w postaci obniżenia kwoty zaliczki do zwrotu o poniesione przez drugą stronę koszty przygotowania do wykonania umowy.

Niestety sprawą zaliczki musisz zająć się na własną rękę. Jeśli sprawa okaże się trudna, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – prawnika, adwokata, radcy prawnego, który wystosuje do drugiej strony umowy wezwanie do zwrotu zaliczki. W Polsce nie funkcjonuje jednak żadna instytucja, która „pociągnie” twoją sprawę z urzędu.

Mam jednak nadzieje, że uda ci się porozumieć z kontrahentem i odzyskasz wpłaconą zaliczkę.

Najważniejszy będzie oczywiście skuteczny wzór wezwania do zwrotu zaliczki, którego wzór znajdziesz w górnej części artykułu.

Jeśli jednak wezwanie takie nie przyniesie oczekiwanego skutku, koniecznie należy przesłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, żądając zwrotu wpłaconej zaliczki.

Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

7 komentarzy w “Wezwanie do zwrotu zaliczki – WZÓR pisma + opis sytuacji”
 1. Witam. Chodzi o odzyskanie zaliczki na wyjazd turystyczny. W lipcu 2018 zapisałem moją matkę na wyjazd turystyczny do Meksyku. Wpłaciłem zaliczkę z mojego konta na konto biura podróży. Nie podpisałem umowy z organizatorem.

  08.09.2018 zgłosiłem rezygnację z tej imprezy w formie e-mail z prośbą o zwrot zaliczki. Z biura podróży otrzymałem odmowną odpowiedź w sprawie zwrotu zaliczki. Kazali mi szukać kogoś na miejsce mojej mamy.

  Koniec końców nie otrzymałem zwrotu zaliczki. Impreza zupełnie została odwołana i zostałem zapewniony, że pieniądze zostaną przelane w przyszłym tygodniu. Jednak nic z tego. Uczestnicy którzy wpłacili kwoty 1000+4000 kolejnej raty odzyskali pieniądze 100%.

  Pozostali którzy nie wpłacili kolejnej transzy, oraz ja ze względu na rezygnację nie otrzymali zwrotu zaliczki. Wezwałem Biuro podróży do zwrotu zaliczki na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Do dziś nie otrzymałem pieniędzy.

  Rozumiem instytucję zaliczki a zadatku. Wiem że to zaliczka. Nie otrzymałem umowy, ani faktury. Dysponuję jedynie korespondencją z biurem podróży, oraz potwierdzeniem przelewu. Moje pytanie jest takie czy mogę złożyć pozew o zwrot zaliczki w postępowaniu upominawczym? Proszę o poradę w tej sprawie.

 2. Potrzebuję właśnie pismo o zwrot zaliczki za niewykonaną usługę. Wykonawcy z nieznanych mi powodów nie pojawili się na miejscu, nie wiem co o tym myśleć, wpłaciłem zaliczkę w wysokości 500 zł, mam nadzieję, że pieniądze odzyskam dzięki Waszemu formularzowi! Pozdrawiam

 3. U mnie chodzi o odzyskanie zaliczki za niewykonaną usługę montażu okien w domu. Firmie wpłaciłem 4 000 zł jako zaliczkę. Minął termin wprawiania okien i nikt się ze mną nie kontaktuje w tej sprawie. Nawet nie raczyli zadzwonić i się jakoś usprawiedliwić. Mało tego, właściciel firmy nie odbiera telefonu ode mnie.

  Co mam zrobić żeby odzyskać zaliczkę? czy przed wysłaniem pisma o zwrot zaliczki muszę najpierw odstąpić od umowy? czy zaliczka przedawnia się?

  1. Roszczenie o zwrot zaliczki może ulec przedawnieniu w terminie wskazanym w przepisach ogólnych w kodeksie cywilnym. Ogólny termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Czyli zaliczka przedawnia się po 3 latach.

 4. Dziękuję, udało mi się odzyskać zaliczkę z powrotem. Pismo działa :))))

 5. Dzień dobry, Czy mógłbym otrzymać jakąś podstawę prawną, jeśli chodzi o wezwanie do zwrotu zaliczki? Moja sytuacja jest następująca: wykonawca pobrał zaliczkę w wysokości 1000 zł z uzgodnionych 2000 zł na położenie 50m kw kostki betonowej, przepracował kilka godzin, po czym zaprzestał dalszych prac, tłumacząc się z tygodnia na tydzień chorobą. Zaproponowałem zakończenie współpracy i rozliczenie zaliczki.

  Chciałem zapłacić 100 zł za wykopanie dołu i odzyskać 900 zł. Ku memu zaskoczeniu wykonawca podesłał wyliczenia, na podstawie których mam mu dopłacić 700 zł. Czyli w sumie 1700 zł na 2000 zł, podczas gdy nie położył ani jednego metra z ustalonych 50m, ani nie przygotował w pełni podłoża pod układanie.Z poważaniem

Comments are closed.