Wniosek o zwrot zaliczki [WZÓR] do pobrania

Witam serdecznie, chcę zapytać o zwrot zaliczki. Wpłaciłam zaliczkę na zakup czegoś, ale okazało się, że dokonałam złego wyboru. Czy wezwanie do zwrotu zaliczki jest w tym przypadku uzasadnione? czy odzyskam pieniądze?

Ewentualnie gdzie zgłosić brak zwrotu zaliczki? wpłaciłam kilkaset złotych i nie chcę stracić tych pieniędzy, rezygnując z zakupu. Jeszcze ostatnie pytanie, czy wniosek o zwrot zaliczki trzeba dostarczyć osobiście, czy mogę wysłać listem poleconym?


Zwrot zaliczki

wezwanie-do-zwrotu-zaliczki-wzor-pisma

Witaj serdecznie, już na samym początku chcę cię uspokoić, pisząc, że oczywiście masz prawo wysłać wezwanie do zwrotu zaliczki.

Jako kupujący podjęłaś słuszną decyzję, wybierając wpłatę zaliczki, a nie zadatku, ale o tym niżej.
Za chwilę odpowiem również na twoje pytania, w kwestii, jak odzyskać pieniądze z zaliczki, w jaki sposób przygotować wezwanie do zwrotu zaliczki i jak doręczyć go kontrahentowi – osobiście, czy listem poleconym.

Zadatek a zaliczka, co wybrać?

Zarówno zadatek, jak i zaliczka mają zabezpieczyć wykonanie przyszłej umowy. Podstawową różnicę pomiędzy zaliczką a zadatkiem dostrzec można, kiedy do zawarcia umowy nie doszło.

Zadatek, jak to wynika z regulacji kodeksu cywilnego – art. 394 § 1 w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Natomiast zaliczka, która nie została uregulowana przepisami prawa cywilnego w obrocie gospodarczym, traktowana jest jako część zapłaty przyszłej ceny i w przypadku, kiedy do zawarcia umowy przyszłej nie dojdzie, podlega ona zwrotowi bez względu na przyczynę, przez którą umowa nie została zrealizowana.

Wiesz już, że skoro wpłaciłaś zaliczkę, to masz prawo domagać się zwrotu zaliczki w przypadku niewykonania umowy, z uwagi na rezygnacje jednej ze stron – odstąpienie od umowy.

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

Skoro chcesz zrezygnować z zawarcia umowy, to masz również prawo domagać się zwrotu zaliczki. Nie bój się więc, że twoje roszczenie nie jest zasadne lub, że kontrahent nie będzie z twojej decyzji zadowolony.

Przygotuj wezwanie do zwrotu zaliczki w formie papierowej i wskaż w nim ogólnie, że odstępujesz od zawarcia umowy głównej i w związku z tym prosisz o dokonanie zwrotu wpłaconej kwoty, która stanowiła zaliczkę. Podaj kwotę oraz datę wpłaty.

Jeśli kwota została przesłana np. przelewem, to do wezwania o zwrot zaliczki dołącz potwierdzenie wpłaty.

Ważne, aby w wezwaniu wskazać termin, w którym pieniądze mają zostać zwrócone, bo od tego czasu zyskasz prawo przymusowego dochodzenia zwrotu uiszczonej zaliczki, poprzez złożenie do sądu pozwu o zapłatę.

Zakreśl więc krótki np. siedmiodniowy termin, w którym pieniądze mają zostać ci zwrócone oraz wskaż w jaki sposób – podając numer rachunku bankowego lub adres do przelewu pocztą.

W wezwaniu do zwrotu zaliczki wyznaczając sprzedającemu termin do zwrotu zaliczki, możesz ubocznie wskazać, iż zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego art. 494 § 1 zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma o zwrot zaliczki, zamieszczam jego sprawdzony wzór, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić:

Wniosek o zwrot zaliczki – wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

W jaki sposób doręczyć wezwanie do zwrotu zaliczki?

Jeśli obawiasz się, że twój kontrahent będzie uchylał się od obowiązku zwrotu zaliczki, wezwanie do zapłaty musisz doręczyć mu w taki sposób, aby posiadać dowód, że do niego dotarło.

Jeżeli zdecydujesz się na list polecony, będziesz posiadać potwierdzenie nadania przesyłki. Możesz wybrać list ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Doręczając wezwanie do zwrotu zaliczki osobiście, możesz poprosić o pokwitowanie jego odbioru.

Wiedz również, że jeśli do tego momentu kontakt ze sprzedającym przebiegał elektronicznie, to i w ten sam sposób możesz przesłać wezwanie do zwrotu wpłaconej zaliczki.

Pamiętaj jedynie, że przy ewentualnym sporze sądowym powinnaś posiadać dowód na to, że do sprzedającego dotarło twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu zaliczki.

Ustawowy obowiązek zwrotu zaliczki

Pytałaś również, czy twoje wezwanie do zwrotu zaliczki jest uzasadnione, skoro chęć odstąpienia od zawarcia umowy wynikła jakby z tego, że się rozmyśliłaś i chcesz kupić inną rzecz.

Oczywiście, że tak, ponieważ, jak napisałam już na samym wstępie, zaliczka jest częścią ceny, więc jeśli do zawarcia umowy nie dochodzi, sprzedający ma obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty.

W przeciwnym przypadku staje się on bezpodstawnie wzbogacony twoim kosztem, o czym traktuje przepis art. 494 § 1 kc., w brzmieniu:

„Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

Gdzie zgłosić brak zwrotu zaliczki?

Mam nadzieje, że osoba, na której rzecz wpłaciłaś zaliczkę, bez problemu przyjmie twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokona zwrotu wpłaconych pieniążków. Bo niestety sprawą braku zwrotu zaliczki nikt nie zajmie się za ciebie.

Oczywiście możesz próbować szukać pomocy u Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, myślę jednak, że nie zrobi on nic za ciebie.

Jeśli więc nie odzyskasz pieniędzy z zaliczki po tym, jak poinformujesz swojego kontrahenta o odstąpieniu od umowy, zasadne będzie złożenie pozwu o zapłatę.

Przedtem możesz jednak jeszcze raz „postraszyć” swojego już dłużnika, przesyłając mu przedsądowe wezwanie do zwrotu zaliczki.

Posiadając dowód wpłaty zaliczki oraz potwierdzenie odbioru przez sprzedającego twojego wezwania do zwrotu zaliczki z uwagi na odstąpienie od umowy możesz w łatwy sposób uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności pozwoli ci dochodzić odzyskania zaliczki w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Myślę jednak, że sprawa zwrotu zaliczki rozwiąże się dla ciebie korzystnie, szybko i bez żadnych problemów, po tym, jak złożysz sprzedawcy pismo z oświadczeniem, że odstępujesz od zawarcia umowy. Życzę powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze