Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

Jak napisać pismo o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej? Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej może okazać się przydatny w różnych sytuacjach. Najczęściej będzie kierowany do dłużnika, który zaciągnął prywatną pożyczkę, ale może dotyczyć też zawarcia umowy kupna-sprzedaży i odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, na przykład po zakupie samochodu, który okazał się uszkodzony.

Wstęp

wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-osoby-prywatnej-pdf-docJak odzyskać pieniądze od osoby prywatnej szybko i skutecznie? z pomocą przychodzi nam wezwanie, w którym pod groźbą dalszych konsekwencji, domagać się będziemy od dłużnika zwrotu pieniędzy. Aby pismo takie wywołało oczekiwane skutki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-osoby-prywatnej-pdf-doc

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

Konieczność szybkiego wyegzekwowania zwrotu

Pismo o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej trzeba sporządzić jak najszybciej, czyli najlepiej już w pierwszym dniu po upływie terminu płatności. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której dłużnik „przyzwyczaja się” do tego, że posiada nieuregulowane zobowiązanie i przestaje bać się konsekwencji swojego postępowania.

W pierwszej kolejności pismo o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej może przyjąć formę przypomnienia. Wiadomość SMS, e-mail czy telefon mogą posłużyć do przekazania dłużnikowi informacji, że termin płatności zbliża się lub już upłynął. Wiadomość ta powinna zawierać jednak kolejny ustalony termin zwrotu środków.

Pismo o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej można sporządzić przy tym wielokrotnie.

Kolejne wiadomości powinny mieć już jednak charakter upomnienia i ostrzeżenia – dłużnika należy uprzedzić o konsekwencjach braku zwrotu środków w terminie, w tym o skierowaniu sprawy do sądu, o egzekucji komorniczej i związanych z tymi działaniami kosztach, którymi finalnie obarczony zostanie właśnie dłużnik.

Samodzielna windykacja

Osoby, które szukają odpowiedzi na pytanie: „jak wyegzekwować zwrot pieniędzy od osoby prywatnej?”, powinny zgłębić wiedzę z zakresu tak zwanej windykacji samodzielnej. Należy pamiętać więc, że procesy windykacyjne dzielimy umownie na etap:

 • prewindykacji,
 • windykacji polubownej,
 • windykacji twardej.

Jeśli chodzi o odzyskanie pieniędzy, podczas dwóch pierwszych etapów wierzyciel może poradzić sobie samodzielnie. Prewindykacja to przypominanie dłużnikowi o zbliżającym się terminie płatności. Nie warto pomijać tej czynności nawet w przypadku dłużników, które są osobami bliskimi wierzycielowi.

W końcu to jedynie wzmianka o tym, że dług jeszcze nie został spłacony, a zbliża się wyznaczony w tym celu termin. Dzięki przesłaniu takiego przypomnienia dłużnikowi wierzyciel prezentuje się w jego oczach jako osoba asertywna, która nie zapomni o długu, lecz będzie skutecznie zabiegać o dokonanie zwrotu kwoty.

Windykacja polubowna polega natomiast na podjęciu rozmowy windykacyjnej. Konwersacja może przyjąć też formę pisemną (wspomniane wiadomości SMS, e-maile, pisma).

Jest to nawet korzystniejsze dla wierzyciela rozwiązanie, ponieważ dowód przesłania tego typu wiadomości będzie potrzebny na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Rozmowa windykacyjna ma na celu „wymóc” na dłużniku szybką spłatę zadłużenia. Jak napisać pismo o zwrot pieniędzy?

Aby windykacja polubowna była skuteczna, wierzyciel musi przygotować się na różnego typu gry i wymówki, jakie może stosować dłużnik. Przykładowo, dobry gracz windykacyjny potrafi zastosować takie techniki rozmowy, które doprowadzą wierzyciela do uległości.

Wtedy ten zrezygnuje z dochodzenia swoich należności ze strachu czy współczucia. Warto więc przejąć inicjatywę i przedstawić dłużnikowi kroki, jakie zostaną podjęte, jeśli nie dokona zwrotu środków w terminie. Można ostrzec go o:

 • sprzedaży długu na giełdzie wierzytelności,
 • o skierowaniu sprawy do sądu,
 • o zwiększeniu wysokości długu ze względu na dodatkowe odsetki i koszty sądowe/komornicze.

Jeśli to okaże się nieskuteczne, wierzycielowi pozostaje ostatni etap – windykacja twarda. Krótko mówiąc, jest to właśnie skierowanie sprawy do sądu.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot pieniędzy?

Wniosek o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej to pismo, które musi zawierać jednak kilka wymaganych elementów.

Warto pamiętać bowiem, że taki dokument (kopia, potwierdzenie nadania/odbioru pisma) może stanowić później ważny dowód w sądzie – dowód na próbę pozasądowego rozwiązania sprawy. Dobrze, więc jeśli wniosek zawiera wymagane elementy.

Jeżeli wierzyciel nie wie, jak sformułować dokument, może wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór pisma o oddanie pieniędzy, który uwzględnia takie dane jak:

 • data i miejscowość,
 • dane stron: wierzyciela i dłużnika,
 • określenie podstawy istnienia długu, na przykład umowa pożyczki prywatnej,
 • wysokość należności,
 • pierwotny termin spłaty,
 • numer konta do zwrotu,
 • oczekiwany (nowy) termin zapłaty.

Wniosek o zwrot pieniędzy na konto najkorzystniej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Czy warto samodzielnie egzekwować zwrot środków od osoby prywatnej?

Bez wątpienia, samodzielne dochodzenie zwrotu pieniędzy od osoby prywatnej stanowi rozwiązanie, które zajmuje mniej czasu niż postępowanie sądowe i postępowanie komornicze.

Jeśli windykacja samodzielna prowadzona jest skutecznie, wierzyciel może odzyskać swoje pieniądze dużo wcześniej niż w przypadku wystąpienia na drogę sądową.

Drugą ważną zaletą takiego działania jest możliwość uniknięcia pogorszenia relacji z dłużnikiem, który nierzadko jest osobą bliską wierzycielowi – członkiem rodziny czy znajomym. Po wystąpieniu na drogę sądową zachowanie przyjacielskich relacji może okazać się niemożliwe.

Oczywiście, samodzielna windykacja ma też swoje wady. Wiąże się ze stresem i innymi trudnymi emocjami. Nie zawsze też okazuje się skuteczna – wymaga od wierzyciela konsekwentnego i stanowczego działania.

Kiedy lepiej jest zrezygnować z windykacji polubownej na rzecz windykacji twardej? Warto zawczasu ustalić swój plan odzyskania pieniędzy od osoby prywatnej, a w przypadku kiedy okaże się on nieskuteczny, bez zwłoki skierować sprawę do sądu. Najlepiej podzielić proces na cztery etapy:

 1. Przypomnienie
 2. Bardziej stanowczy kontakt z dłużnikiem.
 3. Kolejny kontakt, czyli przesłanie wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
 4. Sprawdzenie, czy dłużnik zapłacił w wyznaczonym terminie – jeśli nie, skierowanie sprawy do sądu bez kontynuacji prywatnej korespondencji.

Należy pamiętać też, że dłużnik i wierzyciel mogą „dogadać się” na każdym etapie postępowania, zatem skierowanie sprawy zadłużenia do sądu nie wyklucza możliwości zawarcia porozumienia, na przykład w sprawie ratalnej spłaty należności.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze