Jak napisać maila o zwrot pieniędzy

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaJak napisać maila o zwrot pieniędzy
Patryk zapytał 4 lata temu

Chcę napisać maila o zwrot pieniędzy do kogoś, kto winien mi jest 2000 zł. Jak napisać takie wezwanie do zapłaty, czy ponaglenie? chcę, aby napisany e-mail spełniał wszelkie wymogi, bym mógł później ewentualnie domagać się spłaty długu przed sądem. Dlatego proszę podpowiedzieć jak prawidłowo napisać maila o zwrot pieniędzy. Z góry dziękuję!

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Tak naprawdę, to aby wezwanie do zapłaty było skuteczne, musi przede wszystkim mieć charakter oficjalny i powinno zawierać wystarczającą ilość informacji, aby dłużnik, do którego kierujemy wezwanie, mógł bez problemu zorientować się, o jakie zadłużenie dokładnie chodzi.

Oczywiście wysłanie wezwania do zapłaty mailem lub na piśmie, to właściwy krok, bo kierowanie sprawy od razu do sądu, często jest zbędne i naraża dłużnika na dodatkowe i niepotrzebne koszty.

A więc najpierw próbujemy odzyskać pieniądze drogą polubowną.

PS. prawie połowa dłużników, po otrzymaniu wezwania do zapłaty, bezzwłocznie reguluje swoje należności, by uniknąć wizyty w sądzie…

Co powinno zawierać skuteczne wezwanie do zapłaty?

 • datę sporządzenia wezwania i miejscowość,
 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • podstawę ubiegania się o zwrot pieniędzy (nr. faktury, pożyczki itp.)
 • kwotę długu,
 • datę kiedy minął termin zapłaty,
 • ilość dni, w których dłużnik musi spłacić zadłużenie,
 • nr. konta bankowego wierzyciela,
 • podpis wierzyciela lub osoby uprawnionej,
 • wypisanie konsekwencji (sankcji) w przypadku braku spłaty długu,
 • oraz kilka innych ważnych elementów jak np. odsetki.

Warto w tym miejscu zacytować art. 187. Kodeksu Postępowania Cywilnego – Wymogi formalne pozwu

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

1.1) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pytasz: jak napisać maila o zwrot pieniędzy, nieco Cię tutaj zmartwię, ponieważ wezwanie do zapłaty mailem, póki co zarezerwowane jest dla stron będących kontrahentami, jeśli Twój dłużnik jest osobą prywatną lub sam nią jesteś, to musisz wezwanie o zwrot pieniędzy wysłać pisemnie – listem poleconym.

Poniżej pobierzesz sprawdzone wezwanie do zwrotu pieniędzy (wezwanie do zapłaty):

Kiedy można wysłać wezwanie do zapłaty i ile razy?

Wezwanie do zapłaty mailem, czy na piśmie, można wysłać dłużnikowi już pierwszego dnia po upłynięciu terminu zapłaty, a wezwania można wysyłać dowolną ilość razy – nie ma tu żadnych prawnych ograniczeń.

Warto jeszcze dodać, że wezwanie do zapłaty warto wysyłać listem poleconym, a potwierdzenie nadania zachować. Wysłanie wezwania do zapłaty e-mailem nie daje żadnej gwarancji, że dłużnik mail odbierze, a jak wiadomo, e-maile bardzo często trafiają do folderu SPAM gdzie nikt ich już nie czyta.

Co jeśli pomimo upływu okresu, w którym dłużnik miał oddać pieniądze, Twoje konto bankowe nadal świeci pustką? wtedy przychodzi czas na ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor-pisma-pdf-doc

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, które wysyła się na zakończenie etapu windykacji polubownej. Wezwanie przedądowe to już naprawdę ostatnie koło ratunkowe dla dłużnika i ostatnia szansa, zanim sprawa zostanie skierowana na etap postępowania sądowego.

Najważniejszym elementem przedsądowego wezwania do zapłaty jest informacja o sankcjach, jakie grożą dłużnikowi jeśli nie dokona on zwrotu pieniędzy, warto w takim wezwaniu do zapłaty uwypuklić poniesienie przez dłużnika kosztów postępowania sądowego (które znacznie zwiększą kwotę zadłużenia) oraz wspomnieć o kosztach późniejszego postępowania egzekucyjnego, które prowadzić będzie komornik.

Można też zagrozić sprzedaniem długu firmie windykacyjnej, zamieszczeniem danych dłużnika na publicznych giełdach wierzytelności, czy bazie danych BIG (Biur Informacji Gospodarczej).

Na koniec dodam jeszcze, że przedsądowe wezwanie do zapłaty TRZEBA wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ponieważ, dowód wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty jest obowiązkowym elementem windykacji i będzie bardzo WAŻNYM dowodem w sądzie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie poradniki:

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

uważam, że wezwanie do zwrotu pożyczki powinno być osobny pismem, które oczywiście możesz przesłać, jako załącznik w mailu.

Wzór wezwania do zwrotu pożyczki możesz pobrać poniżej:

Musisz jednak pamiętać, że w piśmie powinna znaleźć się formuła, iż wzywasz do zwrotu pożyczki w kwocie 2 000 zł w wyznaczonym terminie (kilka, kilkanaście dni np. 7) pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jeśli wezwanie do zwrotu pożyczki nie przyniesie skutku i zdecydujesz się wnieść pozew do sądu, jako dowód wezwania pozwanego do zwrotu będziesz mógł załączyć wydruk przedmiotowego pisma, jednocześnie podnosząc, że zostało ono doręczone drogą elektroniczną.

Dla potwierdzenia skuteczności doręczenia warto w wiadomości mailowej zastrzec powiadomienie odczytania maila.

Potwierdzenie podjęcia ugodowego załatwienia sprawy jest obowiązkiem powoda wynikającym wprost z ustawy. Art. 187 kpc. stanowi bowiem, że pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego.