PRZEDsądowe wezwanie do zapłaty [WZÓR] + instrukcja KROK po KROKU

Dziś dowiesz się, czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty i jak skonstruować takie wezwanie, aby przyniosło upragniony efekt. Ogólnie problem ściągalności długów jest ogromny, bowiem z odzyskaniem swoich pieniędzy trudności mają nie tylko banki, czy firmy pożyczkowe, ale również przedsiębiorcy, sprzedawcy i osoby prywatne.

Różnica polega na tym jednak, że banki i instytucje finansowe posiadają specjalne komórki zajmujące się windykacją długów (windykacja miękka i windykacja twarda). Natomiast wierzyciel „z ulicy”, aby odzyskać swoje pieniądze, musi wziąć sprawy we własne ręce.

Bez względu na to, czy pieniądze zostały przekazane w formie pożyczki, czy stanowią wynagrodzenia za pracę, lub usługę pomocnym w ich odzyskaniu może być oficjalne pismo, jakim jest przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Przypomnienie dłużnikowi o obowiązku zapłaty długu, w wyznaczonym terminie pod rygorem skierowania sprawy do sądu może przynieść skuteczne rozwiązanie problemu.

Jak ściągnąć dług, wysyłając pismo?

przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty

Nieuregulowane w terminie zobowiązania, brak kontaktu z dłużnikiem, ciągłe przekładanie terminu płatności oraz obiecywanie kontaktu to triki stosowane przez nieuczciwych kontrahentów.

Ich stosunek do obowiązku wywiązywania się ze zobowiązań finansowych można jednak zmienić, wykazując determinacje i zaangażowanie w walce o odzyskanie należnych pieniędzy.

Pozostawienie sprawy samej sobie nieprzyniesienie oczekiwanego skutku. W sytuacji, kiedy termin płatności już minął, a dłużnik nie wykazuje inicjatywy spłaty długu i nie prosi o rozłożenie płatności zadłużenia na raty, warto zastanowić się nad podjęciem kolejnego kroku, jakim będzie wysłanie oficjalnego pisma do dłużnika.

Jak przygotować i doręczyć przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Takie wezwanie do zapłaty będzie niczym innym jak ostateczne wezwanie do uregulowania należności.

Aby windykacja przybrała oficjalną drogę, przedsądowe wezwanie do zapłaty należy przygotować w dwóch egzemplarzach i jeden doręczyć dłużnikowi osobiście żądając potwierdzenia odbioru na drugim egzemplarzu – czytelny podpis, imię i nazwisko z datą.

Natomiast w przypadku, kiedy dłużnik unika wierzyciela, inną formą doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty będzie nadanie go listem poleconym lub listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dowód doręczenia będzie miał znaczenie w ewentualnym sporze sądowym, bo sąd musi mieć pewność, że ostateczne wezwanie do zapłaty zostało dłużnikowi doręczone, dlatego musi być na to dowód.

Co powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Pismo powinno zatytułowane jako: ostateczne wezwanie do zapłaty lub przed sądowym wezwaniem do zapłaty powinno precyzyjnie określać:

 • dane wierzyciela z podaniem imienia, nazwiska, firmy, jeżeli jest prowadzona, adresu i innych danych do kontaktu (telefon, e-mail)
 • dane dłużnika ze wskazaniem imienia, nazwiska, firmy, jeśli jest prowadzona, adresu zamieszkania lub siedziby firmy
 • daty i miejsca sporządzenia wezwania
 • podstawy zobowiązania z terminem płatności (pożyczka, kredyt, nieuregulowana faktura, wykonana usługa)
 • wysokość zobowiązania – kwota podana w liczbie oraz napisana słownie
 • wskazany termin do uregulowania zadłużenia np. 3, 7, 10 lub 14 dni
 • forma zapłaty – przekaz pocztowy, wpłata na rachunek bankowy
 • pouczenie o braku spłaty długu – rygor skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • podpis wzywającego.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, a sądowa sprawa o zapłatę

Prawidłowo doręczone wezwanie do zapłaty po upływie wyznaczonego terminu do uregulowania należności otwiera wierzycielowi drogę do sądowego dochodzenia swych roszczeń.

Należy przy tym pamiętać, że wezwanie do zapłaty skierowane pod prawidłowy adres dłużnika pomimo tego, że nie zostało przez niego odebrane, można uznać za doręczone.

Dość często dochodzi do sytuacji, kiedy dłużnicy z premedytacją nie odbierają pism oficjalnych, pism sądowych lub komorniczych mając nadzieje, że w ten sposób uda im się umknąć obowiązku zapłaty za nieuregulowanego zobowiązania.

Takie myślenie jest błędne i niestety może spowodować jeszcze więcej problemów dla dłużnika, który przez swą bierność traci przede wszystkim orientację, na jakim etapie są jego nieuregulowane sprawy.

Nieodebrane wezwania do zapłaty można próbować dostarczyć dłużnikowi jeszcze raz. Jednak nie jest to niezbędne do złożenia pozwu o zapłatę.

Umowa pożyczki, faktura, rachunek wraz z przedsądowym wezwaniem do zapłaty dają szansę uzyskania w krótkim czasie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi, który wraz z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik może wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi.

Jakie ma skutki dla dłużnika

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno wzbudzić w dłużniku poczucie, że już najwyższy czas zająć się swoimi długami. Dłużnik, który otrzymuje ostateczne wezwanie przedsądowe, musi się bowiem liczyć z faktem, że jego wierzyciel zmierza do zakończenia tzw. miękkiej windykacji, która do tej pory nie przyniosła skutku.

Po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty dłużnik powinien podjąć starania, by wynegocjować z wierzycielem ugodę. W sytuacji, kiedy dłużnik nie posiada środków, by dług uregulować w całości w wyznaczonym terminie, dobrym rozwiązaniem będzie propozycja wpłaty części długu i rozłożenie pozostałej części na raty.

Brak kontaktu z wierzycielem pomimo odebrania przedsądowego wezwania do zapłaty skutkować będzie tym, że wierzyciel w niedługim czasie złoży do sądu pozew o zapłatę, co zwiększy koszty po stronie dłużnika.

Przegrany dłużnik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sprawy:

 • opłata sądowa od pozwu;
 • wynagrodzenie pełnomocnika powoda;
 • a dodatkowo na wniosek wierzyciela sąd orzeknie o obowiązku zapłaty odsetek.

Przedsądowe ostateczne wezwanie do zapłaty powinno więc zostać potraktowane przez dłużnika poważnie, ponieważ jest zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu, co wiązać się będzie z jeszcze większymi kosztami po stronie dłużnika.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor-pisma-pdf-doc

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze