Pismo o zwrot pieniędzy OD dłużnika, osoby prywatnej, komornika, firmy, towar

Jak napisać pismo o zwrot pieniędzy? jakich użyć klauzul i zapisów, aby pismo przyniosło oczekiwany efekt? Dzisiejszy poradnik to zbiór 6 wielokrotnie już sprawdzonych wzorów pism, którymi możesz się posiłkować w staraniach o odzyskanie pieniędzy.

W poradniku znajdziesz wzory pism o zwrot pieniędzy od dłużnika, osoby prywatnej, firmy, komornika, sprzedawcy, a także pismo dotyczące zwrotu pieniędzy za towar niedostarczony.

Potrzebny wzór pisma o oddanie pieniędzy wystarczy pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić danymi i przesłać listem poleconym do podmiotu, od którego staramy się odzyskać pieniądze.

Pismo o zwrot pieniędzy

Nie czekaj bezczynnie, aż druga strona sama dobrowolnie zwróci Ci pieniądze, bo ten dzień może nigdy nie nastąpić. Już dziś zadbaj o swoje interesy i wystosuj wezwanie do zapłaty, które zmotywuje drugą stronę do oddania pieniędzy w wyznaczonym przez ciebie terminie.

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od dłużnika

Jeśli Twój dłużnik uchyla się od spłaty kwoty pieniędzy, którą jest Ci winien, to należy podjąć zdecydowane kroki, by te pieniądze odzyskać, ponieważ im więcej czasu upłynie od terminu zwrotu pieniędzy, tym szanse na odzyskanie środków będą maleć. Zależność ta wynika z aspektu psychologicznego, w jakim dłużnik się znajduje.

Dłużnik, oswajając się z myślą, że posiada nieuregulowany dług, zaczyna akceptować konsekwencje z tym związane i przyzwyczaja się do „ciążącego” na nim długu. Wtedy, wyegzekwowanie od dłużnika zwrotu pieniędzy – staje się z każdym dnie coraz trudniejsze.

Pismo o zwrot pieniędzy od dłużnika można wysyłać wielokrotnie. Wysłanie takiego pisma, to w zasadzie pierwszy krok, jaki możesz podjąć w stosunku do dłużnika, który do tej pory nie uregulował swoich należności.

Pismo możesz wysłać już w pierwszym dniu zwłoki, a więc już pierwszego dnia po terminie zapłaty. Im poważniej pismo będzie wybrzmiewać, tym masz większe szanse na odzyskanie środków.

Zachęcam Cię więc do skorzystania ze sprawdzonego już wielokrotnie wzoru, który dla Ciebie przygotowaliśmy:

Pismo pobierz, wydrukuj i uzupełnij danymi, a następnie wyślij na adres dłużnika listem poleconym.

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

Jak odzyskać pieniądze od osoby prywatnej? w pierwszej kolejności należy wywrzeć na dłużniku pewną presję, która skłoni go do oddania pieniędzy.

Stosując windykację samodzielną, należy oprzeć się na perswazji, a nie na czynnościach prawnych, bowiem na te – przyjdzie czas, gdy osoba prywatna pieniędzy Ci nie zwróci.

Jak więc prowadzić windykację polubowną, by odzyskać pieniądze od osoby prywatnej? tutaj do dyspozycji masz kilka sposobów, oto one:

  • podejmij próbę kontaktu z dłużnikiem, może to być kontakt osobisty, przez e-mail lub kontakt SMS bądź telefoniczny,
  • zagroź wystawieniem długu na giełdzie wierzytelności,
  • zagroź podjęciem kroków prawnych i towarzyszącym im kosztom, które to dłużnik będzie musiał ponieść,
  • i najważniejsze: wystosuj wezwanie do zwrotu pieniędzy, którego wzór możesz pobrać poniżej:
Wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-osoby-prywatnej

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

Skuteczność Twoich działań windykacyjnych zależy od tego, jak szybko podejmiesz działania po powstaniu zadłużenia. Czas tutaj gra na Twoją niekorzyść, dlatego już dzisiaj zrób pierwszy krok do odzyskania pieniędzy!

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od firmy

Odzyskanie pieniędzy od firmy generalnie nie różni się niczym od próby odzyskania pieniędzy od osoby prywatnej, bo jeśli między Tobą a firmą powstało zobowiązanie, masz prawo, a nawet obowiązek dochodzić spłaty tego zobowiązania przez firmę.

Problem z odzyskaniem pieniędzy od firmy może powstać z różnych powodów, czasem jest to brak zapłaty za kupiony przez firmę towar, czasem problem z odzyskaniem pieniędzy za zwrócony towar, a czasem inny powód, przez który powstała wierzytelność.

W przypadku gdy firma winna jest nam pieniądze, zasadne będzie wysłanie pisemnego wezwania do zwrotu pieniędzy – jest to tzw. miękka windykacja. Wysłanie pisma do firmy o zwrot pieniędzy jest tanim i przede wszystkim skutecznym sposobem na odzyskanie pieniędzy.

Aby pobrać wzór pisma, kliknij przycisk: „Kupuję dostęp do wzoru”:

Wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-firmy

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od firmy

Jeśli firma, która winna Ci jest pieniądze, jest Twoim kontrahentem, to w piśmie warto zawrzeć formułę uprzedzającą o Twoich dalszych planach, jeśli dług nie zostanie spłacony.

Chodzi tu głównie o zaprzestanie dostawy usług czy towarów do tejże firmy, wynajęcie firmy windykacyjnej do ściągnięcia długu, a także wystąpienie na drogę sądową i w konsekwencji złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Warto zaznaczyć także, że koszty windykacji, koszty rozprawy sądowej, a także koszty komornicze pokrywać będzie dłużnik, co znacznie powiększy kwotę zadłużenia firmy.

Bardzo skuteczną klauzulą, która powinna znaleźć się w piśmie o zwrot pieniędzy od firmy, jest zagrożenie sprzedaży długu na giełdzie długów (giełda wierzytelności), oraz opublikowanie danych firmy w bazie BIG (Biura Informacji Gospodarczej), co znacznie wpłynie na pogorszenie się opinii o zadłużonej firmie,

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od komornika

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których komornik bezzasadnie zajmuje pieniądze dłużnika, nie bacząc na ograniczenia prawne, jakie komornika obowiązują.

Organ egzekucyjny powinien przestrzegać Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r. która nakazuje komornikom działać zgodnie z literą prawa. Rzeczywistość jednak bardzo często okazuje się zgoła zupełnie inna i dłużnik zmuszony jest walczyć o swoje prawa, podpierając się m.in. pismem o zwrot pieniędzy od komornika.

Najczęstsze zarzuty wobec komorników, to:

  • zajmowanie wszystkich kont bankowych dłużnika, w tym kwot na nich się znajdujących, nawet jeśli przewyższa ona kwotę długu,
  • zajmowanie środków na koncie bankowym, które wolne są od egzekucji komorniczej (500+, alimenty i inne świadczenia wyłączone spod egzekucji),
  • zajmowanie na rachunku bankowym środków należących do osób trzecich, a nie do dłużnika,
  • prowadzenie egzekucji komorniczej przedawnionego długu,
  • a także innych sytuacji, w których dochodzi do bezprawnego zajęcia środków należących do dłużnika.

Jak odzyskać pieniądze, które zajął komornik? jedyną skuteczną drogą komunikacji z komornikiem są pisma wysyłane na adres kancelarii komorniczej. Pisanie e-maili do komornika, bądź wysyłanie SMS-ów czy wydzwanianie, rzadko kiedy przynosi jakikolwiek odzew.

Jeśli więc komornik popełnił błąd i chcesz odzyskać pieniądze, które zajął, pobierz poniższy wzór pisma o zwrot pieniędzy od komornika:

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od sprzedającego

Jeśli jako konsument kupiłeś towar w sklepie internetowym i chcesz dokonać zwrotu towaru i odzyskać pieniądze, to jak najbardziej masz do tego prawo.

Jako konsument masz wtedy 14 dni na odstąpienie od umowy i dokonanie zwrotu towaru także w ciągu 14 dni.

Kiedy jeszcze można żądać zwrotu pieniędzy za towar? także w sytuacji gdy towar jest niezgodny z umową/opisem.

W takiej sytuacji uprawnienia konsumenta określa art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, zgodnie z którym, jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

Jeśli sprzedający nie może wymienić towaru na nowy, lub go naprawić, to konsument ma prawo odstąpić od umowy, a umowa uznana za niezawartą powoduje, że kupujący i sprzedający mają wobec siebie wzajemny obowiązek świadczeniowy (zwrot towaru przez kupującego i zwrot pieniędzy przez sprzedającego).

Poniżej zamieszczamy wzór pisma o zwrot pieniędzy za towar:

Wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-sprzedajacego

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od sprzedającego

Wzór pisma o zwrot pieniędzy za towar

Tak jak pisaliśmy w powyższym akapicie, jako konsument możesz w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą internetowym (umowa na odległość).

Odstępując od umowy zawartej na odległość (czyli zakup w sklepie internetowym, zakup na Allegro, OLX, Gumtree itp.) nie musisz podawać przyczyny zwrotu i ponosić w związku z tym jakichkolwiek kosztów.

Od kiedy liczy się 14-dniowy termin odstąpienia od umowy sprzedaży? najważniejszą datą jest tutaj dzień, w którym otrzymaliśmy towar. Dzień otrzymania towaru jest dniem, od którego zaczyna toczyć się 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Często padają też pytania, jak liczyć 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy, czy są to dni robocze, czy dni kalendarzowe. A więc ustawa nie wskazuje wprost, że termin odstąpienia od umowy liczymy według dni roboczych, dlatego liczymy go według dni kalendarzowych. Nie pomijamy więc ani sobót, ani niedziel, ani też dni, które ustawowo wolne są od pracy!

Aby pobrać wzór pisma o zwrot pieniędzy za towar, kliknij przycisk: „Kupuję odstęp do wzoru”:

Wzór pisma o zwrot pieniędzy za towar

Jeśli natomiast potrzebujesz pismo o zwrot pieniędzy za niedostarczony towar, to w tym przypadku także jesteśmy w stanie wzór takiego pisma Ci zaoferować:

Pismo-o-zwrot-pieniedzy-za-niedostarczony-towar-wzor-pdf-doc

Pismo o zwrot pieniędzy za niedostarczony towar

Jeśli sprzedawca nie wysłał Ci zakupionego i opłaconego towaru, to doszło do rozwiązania umowy, a wpłacona kwota stała się nienależna (art. 410 K.c.), w takim przypadku masz prawo dochodzić zwrotu pieniędzy od sprzedającego towar.

Aby niepotrzebnie nie angażować w sprawę prawnika, sądu i komornika, spróbuj załatwić sprawę polubownie, wysyłając sprzedawcy pismo zatytułowane „Wezwanie do zapłaty”.

W przypadku braku spłaty kwoty, którą sprzedawca jest Ci winien, należy wystąpić na drogę sądową, co narazi sprzedawcę na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty egzekucji komorniczej.

Zawarcie w piśmie także takiej klauzuli, zmotywuje sprzedawcą do szybkiego zwrotu pieniędzy.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze