Zwrot pieniędzy od komornika po tym jak sąd uchylił nakaz zapłaty

Kategoria: KomornikZwrot pieniędzy od komornika po tym jak sąd uchylił nakaz zapłaty
Nikola zapytał 2 lata temu

Zwrot pieniędzy od komornika, które zakład pracy wysyłał w konkretnej sprawie na konto komornika, a sąd uchylił postanowienie o zapłacie. O długu dowiedziałem się, jak było już konto bankowe zajęte przez komornika.

Udałem się do komornika i otrzymałem dokumenty w sprawie zajęcia. Do sądu skierowałem skargę na referendarza sądu o błędne wysyłanie nakazu zapłaty i sąd uchylił nakaz w całości, ale trwało to 8 miesięcy komornik, zdążył ściągnąć z pensji 3700 zł.

Ile czasu ma komornik na oddanie pieniędzy i jak to sprawnie wyegzekwować?

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj, obawiam się, że pieniądze potrącone przez komornika zostały już dawno przekazane wierzycielowi.

Sprawdź, proszę, czy na skutek skargi na orzeczenie referendarza postępowanie egzekucyjne nie zostało zawieszone, przez co komornik do czasu rozpoznania sprawy zaniechał czynności egzekucyjnych i co przez ten czas stało się z potrąconymi pieniążkami.

Jeśli mieszkasz niedaleko kancelarii komorniczej, zasadnym byłby osobisty kontakt z komornikiem i wgląd do akt sprawy komorniczej, a w szczególności do karty rozliczeniowej. O rozliczenie egzekucji i wyliczenie kwot przekazanych wierzycielowi możesz zwrócić się bezpośrednio do komornika.

Jednakże mi wydaje się, że skoro nakaz zapłaty został przez sąd uchylony, to samo postępowanie egzekucyjne, jako niezasadne doprowadziło Cię do szkody, przez co zasadne byłoby żądanie od wierzyciela zwrotu wszystkich wyegzekwowanych kwoty wraz z odsetkami i kosztami, w krótkim terminie np. 7 dni,  pod rygorem skierowania pozwu o zapłatę do sądu (podstawa roszczenia – bezpodstawne wzbogacenie).

W pierwszej kolejności sprawdź więc, co dzieje się z postępowaniem egzekucyjnym, czy zostało już umorzone i czy u komornika nie zostały jakieś przekazane wierzycielowi pieniążki, których zwrotu możesz żądać, a następnie wezwij wierzyciela do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia wraz z należnymi odsetkami i poniesionymi wydatkami.

Jeśli ten będzie bierny, posługując się orzeczeniem sądu, aktami sprawy egzekucyjnej (karta rozliczeniowa uwzględniająca wyegzekwowane przez komornika kwoty, postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) oraz dowodem doręczenia wezwania do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia wnieś pozew do sądu np. w postępowaniu upominawczym, które jest bardzo wygodne dla powoda, bowiem jak już sam wiesz, że swojej sprawy nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym.

Szymon odpowiedział 2 lata temu

Witam.
Komornik zajął mi dług, który już spłaciłem, proszę komornika o zwrot pieniędzy, dzwonię i dowiaduję się, że pani komornik jest od grudnia 2019 do lutego 2020 na urlopie… jakim prawem trzyma moje pieniądze? Czy mogę liczyć na pomoc w mojej sprawie? mam kwit na spłacony dług, jestem bez pieniędzy, a i gadać z kim nie ma za bardzo… Proszę o radę oraz pomoc.

Jędru odpowiedział 2 lata temu

Czy wniosek o zwrot zajętych pieniędzy przez komornika można złożyć w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego? związanego ze sprzeciwem od nakazu? Wydano nakaz zapłaty, nie doręczono go rzekomemu dłużnikowi. Nakaz dot. zapłaty kwoty pożyczki, która została zawarta z wykorzystaniem skradzionego dowodu osobistego (sprawa toczy się przed organami ścigania). Został złożony sprzeciw od nakazu oraz skarga na czynności komornika po dokonaniu egzekucji z konta. Czy w takim stanie należy złożyć wniosek do komornika o zwrot zajętych pieniędzy?

Roman odpowiedział 1 rok temu

Witam, proszę o wyjaśnienie, Wszczęta ponownie egzekucja komornicza 2015 r. podczas egzekucji zmienili się wierzyciele – było ich 3. Wyrokiem sądu w 2019 r. pozbawiony został nakaz zapłaty w całości. W tym okresie 4 lat komornik przekazał wierzycielom  ponad 20 tys. zł. Czy możemy starać się o zwrot tych nieprawnie pobranych kwot?

Twoja odpowiedź