Sprzedaż długu w 2022 roku – [3 sposoby] ZOBACZ o czym musisz pamiętać!

Sprzedaż długu to szansa na odzyskanie swoich pieniędzy, gdy dłużnik nie reaguje na wysyłane wezwania do zapłaty i nie przejawia chęci oddania środków, które jest nam winien.

Często wierzyciel angażuje się w wyegzekwowanie pieniędzy na własną rękę, trąc przy tym czas i pieniądze, ponieważ samodzielna windykacja nie jest łatwa.

Jeśli pomimo licznych prób wyegzekwowania na dłużniku spłaty zadłużenia, dłużnik nadal nie chce współpracować, warto sprzedać dług na osobę trzecią i mieć problem z głowy. W Polsce, tak jak w każdym innym Państwie, funkcjonują firmy skupujące długi od osób prywatnych i firm.

Co ciekawe, aby sprzedać dług, nie potrzebujesz zgody dłużnika. Jako właściciel wierzytelności, masz pełne prawo do dysponowania nią, w tym także do cesji wierzytelności.

Źródło: Art. 509. Definicja przelewu

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

O tym jak sprzedać wierzytelność, jak się zabezpieczyć i na czym to wszystko polega, dowiesz się w dalszej części poradnika!

Czym jest cesja wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności na własną rękę to tylko jedna z opcji. Taka sprzedaż odbywa się poprzez cesję. Cesja wierzytelności to umowa cywilnoprawna, dzięki której jako obecny wierzyciel (cedent) doprowadzasz do zmiany wierzyciela tejże wierzytelności.

Od tej pory, tylko nowy wierzyciel (cesjonariusz) będzie miał prawo domagać się spłaty długu, którego przedmiotem była cesja. Sprzedaż wierzytelności regulują art. od 509 do 516 Kodeksu cywilnego.

Przykład cesji wierzytelności:

Firma A kupiła od firmy B towar za 10 000 zł.

Powstał więc stosunek zobowiązaniowy, gdzie firma A staje się dłużnikiem, a firma B wierzycielem.

Firma A nie zapłaciła za kupiony towar, dlatego firma B postanowiła dług sprzedać firmie skupującej długi, czyli firmie C.

Firma skupująca długi (firma C) staje się nowym wierzycielem (wierzyciel wtórny) .

Czy trzeba powiadomić dłużnika o cesji wierzytelności? oczywiście, że tak! i leży to w interesie nowego wierzyciela (cesjonariusza), ponieważ dłużnik w dowolnym czasie może spłacić dług na konto pierwotnego wierzyciela.

Wtedy wierzyciel wtórny zostaje na tzw. lodzie, a sprawa dodatkowo komplikuje się, bo trzeba odzyskać spłacony dług od pierwotnego wierzyciela, co pociąga za sobą czas i zaangażowanie, którego można było uniknąć, powiadamiając dłużnika o cesji wierzytelności oraz przesyłając mu nowe dane do przelewu.

Giełda długów

Giełda długów, zwana też jako giełda wierzytelności, to miejsce, które skupia oferty sprzedaży długów. Jest to miejsce, w którym upubliczniane zostają informacje o niespłaconych długach, informacje o dłużnikach oraz wysokości zadłużenia i kwocie, za którą pierwotny wierzyciel chce dług sprzedać.

Sprzedaż długu w internecie nie jest skomplikowana. W Polsce giełd długów mamy co najmniej 10. Jedne są większe, inne mniejsze, a najpopularniejsze z nich to:

 • Giełda długów Ultimo
 • Giełda długów Vindicat
 • Giełda długów KRUK
 • Giełda długów Kaczmarski
 • Giełda długów Vindix
 • Giełda dłużników Mecenat

Sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności to kolejny ze sposobów na pozbycie się problemu z odzyskaniem pieniędzy od dłużnika.

Kogo można znaleźć na giełdzie długów? uczestnikami giełd głównie są:

 • wierzyciele, którzy wystawiają dług na sprzedaż,
 • firmy windykacyjne skupiające długi i inne podobne podmioty,
 • przedsiębiorcy sprawdzający wiarygodność swoich przyszłych kontrahentów.

Sprzedaż długów na giełdzie to szansa dla wierzyciela na odzyskanie części środków, to także szansa, na pogrożenie dłużnikowi, że jeśli nie spłaci długu w danym terminie, jego dane zostaną umieszczone na publicznej giełdzie dłużników, do której dostęp ma każdy. Taki straszak bardzo często działa na zadłużonego wyjątkowo skutecznie i motywująco!

Czy publikacja danych dłużnika na giełdzie jest zgodna z RODO? oczywiście, że TAK! Jeśli chodzi o przepisy o ochronie danych osobowych dłużników, to nie mają one zastosowania na giełdzie długów, ponieważ cel przetwarzania danych (dochodzenie spłaty zadłużenia), jest usprawiedliwiony prawem. A więc wierzyciel, bez pytania o zgodę, może ujawnić:

 • imię i nazwisko dłużnika,
 • nazwę zadłużonej firmy,
 • miejscowość, w jakiej dłużnik mieszka (bez dokładnego adresu),
 • wysokość zadłużenia.

Podsumowując: głównym powodem umieszczenia długu na giełdzie wierzytelności jest umożliwienie jego wykupu dowolnemu podmiotowi, który przejmie prawa do windykowania długu.

Nowy wierzyciel po zakupie długu na giełdzie długów, będzie mógł prowadzić wobec dłużnika windykację miękką (polubowną), a nawet wystąpić na drogę sądową i skierować sprawę do komornika.

A ile kosztuje umieszczenie dłużnika na giełdzie długów? w zależności od giełdy, z jakiej skorzystasz, koszt waha się w okolicach od 5 do 10 zł.

ile-kosztuje-umieszcze-dluznika-na-gieldzie-dlugow

Sprzedaż długu – ile procent dostanę? i jaki dług mogę sprzedać? cena, za jaką chcesz sprzedać dług, musi być na tyle atrakcyjna, aby znalazł się chętny na jego zakup, bowiem firma windykacyjna skupiająca długi, w pierwszej kolejności oceni wypłacalność dłużnika, i jakie są szanse na wyegzekwowanie należności.

Im większe będą szanse na odzyskanie pieniędzy, tym więcej możesz żądać za sprzedaż długu. A jakie długi na sprzedaż cieszą się największym zainteresowaniem? najwięcej chętnych jest na długi:

 • które są świeże,
 • są nieprzedawnione i bezsporne,
 • zabezpieczone zastawem (majątek dłużnika),
 • mogą być dochodzone przed sądem,
 • nie mają innych wierzycieli,
 • oraz długi, które są realnie możliwe do wyegzekwowania.

Sprzedaż długów osób fizycznych

Jak sprzedać dług od osoby fizycznej? to nic trudnego i nie wiele różni się od sprzedaży zadłużenia pochodzącego od firmy.

Jeśli były partner/partnerka, kuzyn, przyjaciel czy znajomy nie chce oddać pożyczonych kiedyś pieniędzy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by pozbyć się tego długu i odzyskać choćby część z kwoty, którą kiedyś pożyczyliśmy.

Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej bez stosownego zaplecza informacyjnego, bardzo utrudnia odzyskanie wierzytelności…

Dług osoby fizycznej można sprzedać poprzez cesję wierzytelności lub wystawić go na giełdzie długów.

Co ważne: w przypadku cesji, nie musisz posiadać tytułu egzekucyjnego, by móc taką wierzytelność oddać w czyjeś ręce. Inaczej jednak będzie podczas wystawiania długu na giełdzie wierzytelności, tutaj koniecznie musisz posiadać tytuł egzekucyjny (wierzytelność zasądzona przez sąd), bo w grę wchodzi upublicznienie danych dłużnika.

Warto też poszukać firmy skupującej prywatne długi od osób fizycznych. Firmy takie specjalizują się w tej dziedzinie i bardzo często posiadają detektywów, którzy zajmują się poszukiwaniem majątku dłużników. Ich zaplecze technologiczne jest na naprawdę wysokim poziomie, co pozwala im namierzyć każdego dłużnika, nawet tego ukrywającego się za granicą.

odzyskiwanie-dlugow-od-osob-fizycznych

Firmy te prowadząc skup długów, prowadzą też handel długami, oferując wyselekcjonowane wierzytelności zaprzyjaźnionym firmom windykacyjnym.

Proces zakupu długu jest prosty i ogranicza się jedynie do trzech kroków:

skup-dlugow-od-osob-fizycznych

Skup wierzytelności przez takie firmy najczęściej obejmuje:

 • roszczenia alimentacyjne,
 • umowy cywilnoprawne,
 • umowy pożyczek,
 • umowy najmu mieszkań i lokali użytkowych,
 • roszczenia wobec pracodawcy,
 • ugody sądowe i nakazy zapłaty,
 • akty notarialne z nadaną klauzulą wykonalności,
 • wyroki sądowe, grzywny itp.

Sprzedaż wierzytelności – czy to dobry pomysł?

Sprzedaż wierzytelności to jak najbardziej dobry pomysł, bo możesz bardzo szybko uwolnić się od niewypłacalnego i problematycznego dłużnika. Już od dnia sprzedaży długu, cała odpowiedzialność przechodzi na nabywcę wierzytelności, czyli na wierzyciela wtórnego, który od teraz na własną rękę i własnymi środkami będzie dochodzić zapłaty od dłużnika.

Co prawda, na sprzedaży długu nie da się zarobić, bo jest to raczej próba uniknięcia samodzielnego windykowania, ale za to kosztem, jaki poniesiesz, będzie suma, jaką jesteś w stanie umorzyć, by znaleźć nabywcę wierzytelności.

Sprzedać wierzytelność nie jest trudno, jeśli dług jest świeży, a dłużnik nie ukrywa się poza granicami Polski i jest w miarę wypłacalny.

Warto też w trakcie sprzedaży długu upewnić się, że nabywający wierzytelności nie nabywa ich jedynie na jakiś okres czasu, by w przypadku niemożności wyegzekwowania długu od dłużnika (bezskuteczna egzekucja), móc odstąpić od umowy cesji.

Zwróć więc uwagę na ewentualny zapisek: Umowa sprzedaży wierzytelności z regresem. Cesja z regresem oznacza, że jeśli nabywca wierzytelności nie będzie w stanie wyegzekwować należności, będzie miał prawo domagać się od Ciebie zwrotu pieniędzy.

Jeśli chcesz mieć pewność, że podpisujesz właściwą umowę przejścia wierzytelności, to pobierz ten wzór cesji:

Podsumowanie

Nieustannie ponosisz koszty windykacyjne generowane przez firmę windykacyjną? dłużnik nie reaguje na wysyłane przez Ciebie wezwania do zapłaty? bądź egzekucja okazała się bezskuteczna? być może to już czas by odpuścić i sprzedać wierzytelność?

Jeśli nie jesteś w stanie lub nie masz czasu i środków, by próbować odzyskać należności od dłużnika, sprzedaj dług i skoncentruj się na tym, co potrafisz najlepiej, a więc na prowadzeniu firmy.

Jeśli natomiast należności, które egzekwujesz, pochodzą od osoby fizycznej, to także rozważ pozbycie się toksycznego problemu i zastanów się, czy nie lepiej po prostu sprzedać dług i żyć dalej, pamiętając o tej życiowej lekcji?

Najważniejsze korzyści jak odniesiesz, sprzedając wierzytelność:

 • minimum formalności,
 • szybki zastrzyk gotówki,
 • oszczędność czasu (ciągłe wymówki dłużnika),
 • oszczędność nerwów związanych z odzyskaniem należności,
 • zredukowanie kosztów własnych (samodzielne windykowanie),
 • poprawa płynności finansowej (zatory finansowe),
 • pominięcie skomplikowanych procedur (wejście na drogę sądową).

Jak sprzedać dług w kilku krokach:

 1. Zarejestruj się na kilku największych giełdach długów i wystaw wierzytelność na sprzedaż.
 2. Lub poszukaj w internecie firm, które skupują długi bezpośrednio. Szukaj po hasłach: „kupię długi” — „kupię dług” — „skup długów” itd.
 3. Ustal adekwatną cenę za wierzytelność, którą chcesz sprzedać – inaczej będziesz czekać na kupca miesiącami, a nawet latami – podczas gdy dług będzie tracił na atrakcyjność (czyt. na wartości) przez coś takiego jak: przedawnienie roszczeń.
 4. Sprzedając wierzytelność, zadbaj o jasne warunki na umowie, aby nabywający ją nie mógł żądać zwrotu pieniędzy (cesja bezzwrotna, cesja bez regresu).

Na koniec warto dodać, że posiadając wiarygodną, jasną i rzetelną dokumentację dotyczącą długu, który sprzedajesz, możesz uzyskać korzystniejszą cenę!

Przekazując taką dokumentację nowemu wierzycielowi, możesz sporządzić również protokół z listą wszystkich dokuemntów i załączników, by uniknąć na przyszłość sytuacji, gdzie firma wndykacyjna czy inny podmiot, który kupił dług, zażąda od Ciebie jakichś dodatkowych dokumentów pod groźbą unieważnienia cesji.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze