Kiedy przedawnia się dług?

Dług jest pojęciem, które wiąże się z niespełnionym zobowiązaniem finansowym. Spłata zobowiązania powinna zazwyczaj nastąpić do określonego, który ustalony został w zawartej przez strony umowie cywilnoprawnej.


Umowa może mieć mniej lub bardziej formalny charakter, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że prawo reguluje niejako „termin ważności” długu.

Zdarza się bowiem, że czas działa na korzyść dłużnika. Przepisy te zostały uregulowane po to, by uporządkować relacje społeczne i nie dopuścić do sytuacji, gdy ktoś po latach przypomina sobie o bardzo dawnej sytuacji kompletnie oderwanej od rzeczywistości bieżącej. Jak więc to wygląda w praktyce?

Czym jest przedawnienie długu?

vivus_pozyczkabezzdolnoscikredytowej1

Przedawnienie długu to termin, po którego upływie dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia (zapłaty długu). Oznacza to, że jeśli jesteśmy dłużnikiem, po upływie ustalonego przez stosowne przepisy terminu przedawnienia długu (w szczególności przez kodeks cywilny), możemy uchylić się od spełnienia wymaganego od nas świadczenia, tj. np. uchylić się od konieczności zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Co ciekawe, to wcale nie oznacza, że dług przestaje istnieć. Nie można więc stawiać znaku równości między przedawnionym długiem a anulowaniem długu. Możemy z własnej woli, również po przedawnieniu się długu, spłacić go.

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

vivus_pozyczkabezzdolnoscikredytowej2

W lipcu 2018 roku w życie weszły istotne zmiany, dzięki którym okres przedawnienia długu obecnie jest krótszy, niż wcześniej. Artykuł 118 Kodeksu cywilnego wskazuje na następujące terminy przedawnienia:

 • 6 lat – termin ogólny, w tym dotyczący, np. roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu; oraz
 • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że mamy różne rodzaje długów. Oto przykładowe terminy przedawnienia długu:

 • mandat za jazdę środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu – 1 rok;
 • roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata;
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata od dnia oddania dzieła;
 • usługi telekomunikacyjne – 3 lata;
 • debet na rachunku bankowym – 2 lata liczony od obowiązkowego terminu spłaty debetu;
 • inne należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata;
 • roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata liczone od dnia ostatecznej daty zobowiązującej do wypłaty wynagrodzenia;
 • zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki – 3 lata, licząc od dnia ostatecznego terminu płatności;
 • zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata;
 • długi u komornika – w świetle aktualnych przepisów dług ustalony prawomocnym wyrokiem sądu (lub wydanym przez sąd prawomocnym nakazem zapłaty) przedawnia się po sześciu latach.

Co jeszcze warto wiedzieć o przedawnieniu długu?

vivus_kiedyprzedawniasiedlug22

Oczywiście najbardziej wskazane jest zawsze i wszędzie spłacać należne zobowiązania. To sprawia, że wszelkie sytuacje związane z naszym położeniem życiowym bez wątpienia działają stabilizująco. Zapewne każdemu zdarzyło się kiedyś przeoczenie, więc jeśli pewnego dnia dostaniemy wezwanie do zapłaty, nie wpadajmy w panikę.

Uregulujmy płatność bezzwłocznie, zanim zacznie się postępowanie windykacyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy znać swoje prawa, więc zanim dokonamy jakiegokolwiek ruchu, upewnijmy się co to za dług, czy istnieją dokumenty potwierdzające jego zasadność i czy nie jest on przedawniony. Zdarza się bowiem, że często wykorzystywana jest ludzka niewiedza.

A jeśli to nam przysługuje wierzytelność wobec innej osoby, a bardzo chcemy odzyskać powierzone lub należne nam środki, zróbmy absolutnie wszystko, by owo zobowiązanie się nie przedawniło. W jaki sposób możemy się zabezpieczyć?

vivus_kiedyprzedawniasiedlug21

Oczywiście wskazany jest kontakt z dłużnikiem, ale pamiętajmy o tym, że sama rozmowa może nie wystarczyć, jeśli nie mamy świadków. Korespondencja przypominająca o długu (wezwanie do zapłaty) może stanowić prawną „podkładkę”. Każde podjęcie dialogu ze strony osoby dłużnej, które tylko potwierdza, że dany dług rzeczywiście istnieje, jest dla skutecznym środkiem dowodowym. Warto o tym pamiętać, będąc po obu stronach.

Artykuł sponsorowany przez VIVUS Finance sp. z o.o.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze