Kiedy ma miejsce przedawnienie kosztów sądowych [INSTRUKCJA]

Chodzi o przedawnienie kosztów sądowych. Sąd domaga się uiszczenia kosztów sądowych za wyrok z 2015. Była to sprawa karna. Mam pytanie, czy dane zadłużenie zgodnie z art. 641 k.p.k. nie przedawniło się? Była już przeprowadzona egzekucja komornicza, ale bez skutecznie. Co z tym powinienem zrobić? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam


Termin przedawnienia kosztów sądowych

Witaj, rzeczywiście zgodnie z przepisem art. 641 kodeksu postępowania karnego prawo do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy należało je uiścić.

Trzyletni okres dochodzenia zapłaty zazwyczaj rozpoczyna swój bieg od daty uprawomocnienia się postanowienia, w którym o kosztach postępowania orzeczono. Może to być orzeczenie główne zapadłe w danej sprawie lub orzeczenie uzupełniające – orzeczenie o kosztach.

W praktyce oznacza to tyle, że przewidziany w niniejszym przepisie trzyletni termin przedawnienia prawa do dochodzenia zasądzonych kosztów procesu odnosi się zarówno do możliwości egzekwowania ich przez Skarb Państwa, jak i przez strony, na rzecz których je zasądzono.

Co do zasady przyjąć można zatem, że roszczenie sądu o zwrot kosztów procesu z 2015 roku powinno przedawnić się w już 2018 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę kosztów sądowych

Niestety wspominasz o toczącym się uprzednio wobec twojej osoby postępowaniu egzekucyjnym. Ta informacja nie będzie dla ciebie korzystna, jednakże muszę cię uprzedzić, że owa egzekucja, pomimo że została umorzona jako nieskuteczna, wpłynęła na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o uregulowanie kosztów sądowych.

Dzieje się tak dlatego, że roszczenie Skarbu Państwa o uregulowanie kosztów sądowych również tych wynikających ze sprawy karnej uznawane jest za roszczenie cywilnoprawne, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminu przedawnienia roszczeń.

A zgodnie z zapisem art. 123 kc. bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

Postępowanie egzekucyjnego przerwało zatem bieg przedawnienia roszczenia Skarbu Państwa o zapłatę kosztów postępowania.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczął się na nowo dopiero z zakończeniem postępowania egzekucyjnego – data uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji.

Jak widzisz zatem, Skarb Państwa ma otwartą drogę, by egzekwować od ciebie w dalszym ciągu nieuregulowane koszty sądowe. Może również w każdym czasie składać kolejne wnioski egzekucyjne, przerywając tym samym bieg terminu przedawnienia.

Wniosek o umorzenie kosztów sądowych

Pytałeś jednak, co możesz zrobić? Uważam, że warto podjąć starania, by zasądzone przez sąd koszty spłacić. Tylko w ten sposób zyskasz spokój i nie będziesz musiał martwić się, że kiedyś w przyszłości komornik zablokuje ci konto w banku, zajmie wynagrodzenie za pracę lub po prostu zapuka do twojego mieszkania, by przeszukać twój majątek.

Oczywiście rozumiem, że skoro do chwili obecnej obciążające cię koszty sądowe nie zostały uregulowane, to prawdopodobnie borykasz się z problemami finansowymi.
Jeżeli tak jest, masz prawo zwrócić się do sądu o umorzenia kosztów sądowych podnosząc trudności w ich zapłacie.

Pamiętaj, że masz szansę na umorzenie kosztów sądowych, które wygenerowała sprawa karna jeśli wykażesz, że rzeczywiście twoja sytuacja materialno-bytowa jest ciężka.

Możesz więc wskazywać na problemy ze zdrowiem, fakt odbywania kary pozbawienia wolności, długotrwałe, niezawinione bezrobocie lub okoliczność, iż na utrzymaniu masz niepracującą żonę i dzieci.

Podnoszone argumenty wypada poprzeć stosownymi dowodami, m.in. zaświadczeniem od lekarza o stanie zdrowia, orzeczeniu o niepełnosprawności, zaświadczeniu z PUP o pozostawianiu bez pracy.

Jeżeli z jakiegoś powodu ponosisz znaczne koszty, np. wynajmujesz mieszkanie, to tę okoliczność warto również we wniosku o umorzenie kosztów sądowych podnieść. Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie o dochodach i źródłach utrzymania.

Wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty

wniosek-o-rozlozenie-na-raty-kosztow-sadowych-wzor-pdf-docW sytuacji, kiedy nie spełniasz warunków do otrzymania umorzenia kosztów sądowych, zasadnym wydaje się wniosek o rozłożenie płatności kosztów na raty.

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych wzór

wniosek-o-rozlozenie-na-raty-kosztow-sadowych-wzor-pdf-doc

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych wzór

Wiem z doświadczenia, że sądy często przychylają się takim wnioskom, rozkładając należność na naprawdę niewielkie raty, w kwotach nawet po 20 zł miesięcznie.

Zastanów się więc, co możesz zrobić i czy masz ochotę spłacić swój dług względem Skarbu Państwa, czy jednak wolisz unikać obowiązku zapłaty i żyć w obawie przed kolejną egzekucją komorniczą.

Ja myślę jednak, że dobrze przygotowany wniosek czy to o umorzenie kosztów sądowych, czy też ich rozłożenie na raty doprowadzi do korzystnego załatwienia sprawy raz na zawsze.

Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze