Jak napisać wniosek o umorzenie kosztów sądowych?

Witam. Potrzebuje pomocy jak napisać wniosek o umorzenie kosztów sądowych. W wyroku dostałam nakaz zapłaty grzywny w kwocie 2 tys. i kosztów sądowych 800 zł. 4 marca sąd chce zamienić tę karę na posiedzeniu.

Mam pożyczone pieniądze na karę grzywny, którą dziś pójdę wpłacić, czyli te 2 tys., ale koszta sądowe bym chciała umorzyć, gdyż nie dam rady na chwilę obecną ich zapłacić, bo mam jeszcze opłaty za mieszkanie 1400 zł, a pracuję dorywczo.


Umorzenie kosztów sądowych

wniosek-o-umorzenie-kosztow-sadowych

Witaj, oczywiście masz prawo starać się o umorzenie należności sądowych wynikłych z prowadzenia sprawy, w której byłaś stroną.

Powyższe uprawnienie wynika a regulacji zawartej w art. 624 § 1 kpc., w brzmieniu:

Sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.

Aby uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, należy jednak złożyć stosowny wniosek, popierając go jednocześnie odpowiednimi dowodami, dlatego poniżej zamieszczam dla Ciebie:

Wniosek o umorzenie kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Umorzenie kosztów sądowych – przesłanki

Okolicznością przemawiającą za uznaniem wniosku o umorzenie kosztów sądowych z pewnością będzie:

 • trudna sytuacja majątkowa,
 • bezrobocie,
 • niskie zarobki połączone z wysokimi kosztami utrzymania np. w sytuacji wynajmu mieszkania,
 • ale również choroba,
 • inwalidztwo,
 • niepełnosprawność wnioskodawcy lub jednego z członków jego rodziny.

Wniosek powinien zostać rozpoznany na twoją korzyść, jeśli uda ci się przekonać sąd, że nie jesteś w stanie pokryć kosztów sprawy bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

Wniosek o umorzenie kosztów sądowych – załączniki

Jeśli więc chcesz, by sąd przychylił się do twojego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, musisz w nim opisać swoją sytuację materialno-bytową, oraz przedłożyć dowody na poparcie okoliczności, które opisujesz.

Będą to m.in.:

 • rachunki związane ze stałymi wydatkami,
 • faktury za zakup leków,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy socjalnej,
 • oraz zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki w przypadku ucznia lub zaświadczenie o statusie studenta.

Do wniosku o umorzenie kosztów sądowych załączyć należy również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, którego formularz możesz pobrać ze strony sądu.

Wiedz, że prośbę o zwolnienie od kosztów możesz złożyć, również ustanie w toku sprawy. Jednak i w tym przypadku powinnaś przygotować dokumenty potwierdzające twoje stanowisko o trudnej sytuacji materialnej.

Na koniec dodam jeszcze, że w przypadku, kiedy sąd nie przychyli się do twojego wniosku i nie otrzymasz umorzenia kosztów, w dalszej kolejności możesz wnioskować o rozłożenie płatności na raty, w takich kwotach, z jakich będziesz mogła się wywiązać, podnosząc te same argumenty, co we wniosku o umorzenie oraz załączając te same dokumenty.

Kiedy składać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

O zwolnienie z kosztów należy wnioskować pisemnie, składając wniosek jeszcze przed samym postępowaniem, lub ustnie w jego trakcie. Chociaż Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że o zwolnienie z kosztów sądowych można domagać się nawet po uprawomocnieniu się wydanego wyroku.

Powodzenia!

Zwolnienie od kosztów sądowych może przybrać także dwie płaszczyzny, a więc:

 • zwolnienie całkowite – dotyczy wszystkich kosztów sądowych,
 • zwolnienie częściowe – dotyczy tylko niektórych kosztów sądowych lub zwolnieniu od ułamkowej ich części albo określonej kwoty.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-wzor-wypelnienia-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Podstawa prawna:

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze