Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych [WZÓR]

Witam, czy możliwe jest rozłożenie na raty kosztów komorniczych które naliczył sobie komornik? miałam długi które spłaciłam, teraz mam jeszcze do zapłaty koszty egzekucyjne, myślałam, że koszty te są na bieżąco spłacane z rat jakie wpłacam do komornika, po spłacie zadłużenia dostałam pismo od komornika a w nim kwotę do zapłaty.

Chcę złożyć do komornika wniosek o rozłożenie na raty kosztów komorniczych, tylko nie wiem czy to jest w ogóle możliwe? proszę o podpowiedź, jak rozmawiać z komornikiem i jak rozłożyć te koszty egzekucyjne na raty, będę wdzięczna za pomoc. Teresa R.


Witaj Tereso! Niestety każde postępowanie egzekucyjne generuje koszty, które w konsekwencji obciążają dłużnika.

Czym wyższa należność główna do ściągnięcia i dłużej toczące się postępowanie, tym po stronie dłużnika powstają wyższe opłaty egzekucyjne, które najpóźniej z zakończeniem postępowania komornik będzie egzekwował.

Natomiast koszty, o których piszesz wynikają wprost z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Zakończenie postępowania egzekucyjnego, a naliczenie przez komornika kosztów egzekucyjnych

W myśl regulacji zawartej w art. 49 ust. 2 ustawy w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W celu pobrania opłaty egzekucyjnej komornik wydaje stosowne postanowienie, w którym wzywa dłużnika do zapłaty wskazanej kwoty w terminie 7 dni.

Niniejsze postanowienie komornika stanowi tytuł wykonawczy, co oznacza, że w przypadku uchylenia się przez dłużnika od obowiązku zapłaty wyliczonej opłaty egzekucyjnej, komornik ma prawo bez potrzeby uzyskania dodatkowych postanowień (klauzuli wykonalności) prowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi w celu przymusowego jej ściągnięcia (art. 49 ustawy o komornika sądowych i egzekucji w dalszych punktach przepisu).

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Jednak dłużnik nie pozostaje całkowicie na straconej pozycji. Ma bowiem możliwość starania się o obniżenie wysokości naliczonej przez komornika opłaty egzekucyjnej.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Jednakże wniosek wraz z argumentami i dowodami na ich poparcie dłużnik powinien złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty, którym zazwyczaj jest dzień otrzymania korespondencji z kancelarii komorniczej wraz z postanowieniem, o którym mowa.

W myśl powyższej regule, masz szansę starać się o obniżenie naliczonej przez komornika opłaty egzekucyjnej.

Twój wniosek może znaleźć uznanie sądu jeśli wykażesz, że jest ona niewspółmiernie wysoka w stosunku do nakładu pracy komornika oraz z uwagi na twoją trudną sytuację majątkową.

W sytuacji, kiedy “współpracowałaś” z komornikiem dokonując systematycznych wpłat na rzecz spłaty długu, lub wpłaty pochodziły z jednego źródła np. z zajętego wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, komornik rzeczywiście nie musiał zbytnio się trudzić by należność w całości ściągnąć – masz więc już jeden argument za sobą.

Ocena sytuacji materialnej dłużnika jest moim zdaniem często sprawą uznaniową. Trudno z jednej strony uznać, że skoro dłużnik ma nieuregulowane sprawy finansowe i komornika na głowie, to jego sytuacja bytowa jest dobra.

Z drugiej strony, dużo osób korzystających na co dzień z luksusowych mieszkań i super samochodów ma milionowe długi.

Jednakże zawsze na korzyść dłużnika wpływać będą takie argumenty jak choroba, brak zatrudnienia i brak majątku.

Negocjacje z komornikiem – rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty

Jeśli jednak nie spełniasz przesłanek do otrzymania ulgi w zapłacie naliczonych przez komornika opłat lub w twojej sprawie upłynął siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnej, o którym mowa w art. 49 ust. 7 ustawy o komornika sądowych i egzekucji, może warto spłatę orzeczonej kwoty rozłożyć na raty podejmując negocjacje z komornikiem.

Bo rzeczywiście jest tak jak piszesz – komornik może przychylić się do prośby/wniosku dłużnika i uzgodnić z nim dogodną mu spłatę kosztów egzekucyjnych w ratach.

Zawarcie ugody z komornikiem nie przybiera formy papierowej, nie masz więc żadnego dokumentu, że komornik poszedł ci na rękę.

Ugoda z tobą, będzie jedynie wykazaniem jego dobrej woli. Myślę jednak, że jeśli będziesz wywiązywać się z uzgodnień co do terminów i wysokości ustalonych wpłat zyskasz szansę, by na spokojnie dobrnąć do całkowitego już zamknięcia przedmiotowej sprawy egzekucyjnej.

Jakich argumentów użyć by komornik rozłożył dłużnikowi opłaty egzekucyjne na raty?

Uważam, że aby uzyskać porozumienie z komornikiem najlepszy będzie osobisty z nim kontakt. Na spotkanie możesz umówić się w terminie, kiedy komornik przyjmuje swoich interesantów.

Jeżeli kancelaria komornicza położona jest w znacznej odległości od twojego miejsca zamieszkania, przygotuj pisemną prośbę o rozłożenie naliczonej opłaty na raty i prześlij ją komornikowi listem poleconym.

W rozmowie z komornikiem lub w piśmie podnieś swoje trudności finansowe. Możesz przygotować wyliczenie opłat i innych stałych zobowiązań ponoszonych w związku z utrzymaniem domu oraz rodziny. Jeśli borykasz się z innymi trudnościami – wspomnij o nich.

Mam nadzieje, że wszystko przebiegnie jak należy, a komornik przychyli się do twojego wniosku. Życzę powodzenia!

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów komorniczych

Wniosek-o-rozłożenie-na-raty-kosztów-komorniczych

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze