Przedawnienie długu wobec banku – karta kredytowa

Witam, chciałbym zapytać o przedawnienie długu wobec banku, około roku 2001 r. wziąłem sobie kartę kredytową w banku PKO BP, wykorzystałem całą i nie spłaciłem jej, później wyjechałem za granicę i nie wiem teraz, czy ten dług bankowy uległ przedawnieniu, czy nie. Nie wiem nawet, czy przychodziły do mnie na polski adres jakieś listy z banku.

Nie ukrywam, że liczę na przedawnienie tego długu wobec banku, chcę się upewnić, co mnie czeka, zanim wrócę do Polski. Czy możliwe, że dług wobec banku urósł jeszcze bardziej? jak sprawdzić przedawnienie?


Przedawnienie długu bankowego

przedawnienie-dlugu-wobec-banku

Witaj, roszczenie o zapłatę należności z tytułu korzystania z karty kredytowej jest roszczeniem, które z upływem czasu ulega przedawnianiu, a więc miejsce ma przedawnienie długu bankowego.

Obecnie do umów zawartych po sierpniu 2013 roku do przedawnienia roszczeń związanych z umowami o kartę kredytową zastosowanie znajdzie art. 118 kc. zgodnie, z którym jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata (nowe brzmienie przepisu obowiązujące od dnia 9 lipca 2018 roku).

Tak więc roszczenie z umowy o kartę kredytową, jako świadczenie okresowe przedawniać się będzie z upływem lat trzech od daty wymagalności poszczególnych rat – wpłaty minimalne ustalone w umowie lub data wymagalności spłaty całkowitej.

Dług z karty kredytowej przedawnienie

Ty piszesz jednak o roku 2001 roku, więc jest szansa, że twój niespłacony dług mógł przedawnić się w jeszcze krótszym terminie – nie trzech lat, a dwóch.

A wszystko za sprawą obowiązującej od października 2003 roku ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, która w brzmieniu art. 6 przewidywała, iż roszczenia z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy (czyli również o kartę kredytową) przedawniają się z upływem lat dwóch.

Niniejsza ustawa przestała obowiązywać od sierpnia 2013 roku, jednak zgodnie z zapisem ustawy uchylającej (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw) do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli dwuletni okres przedawnienia roszczenia.

Jak sprawdzić, czy dług bankowy uległ przedawnieniu?

Jeśli miałeś szczęście, to przewidziany przez przepisy okres 2 lub 3-letniego terminu przedawnienia roszczenia mógł skutkować rzeczywiście tym, że roszczenie banku wobec ciebie uległo przedawnieniu.

Nie możemy jednak tego stwierdzić na 100%. Nie było cię w kraju, nie wiesz więc, czy wierzyciel podjął żadne kroki w celu wyegzekwowania spłaty dług.

Podczas twojej nieobecności bank mógł swoją wierzytelność sprzedać firmom profesjonalnie zajmującym się windykacją i egzekucją długów lub samodzielnie zadbać o uzyskanie nakazu zapłaty, lub wyroku sądu.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia – długi bankowe

Wiedz, że bieg terminu przedawnienia roszczenia może ulec przerwaniu m.in. wówczas, gdy wierzyciel złoży przeciwko dłużnikowi pozew o zapłatę.

Co więcej po otrzymaniu stosownego orzeczenia sądu okres przedawnienia wydłuża się i zaczyna swój bieg na nowo.

Obecnie po nowelizacji przepisu art. 125 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Przed zmianą przepisów okres przedawnienia orzeczonego przez sąd roszczenia wynosił aż lat 10.

Dlatego, jak widzisz trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Twój dług bankowy uległ przedawnieniu. Stało się tak z pewnością, jeśli bank lub podmiot, któremu bank dług sprzedał przez okres wypomnianych pierwszych 2- 3 lat od dnia wymagalności zapłaty poszczególnych rat nie podjął jednej z czynności, o których mówi przepis art. 123 kc.

Zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
  3. przez wszczęcie mediacji.

Jeżeli jednak bank uzyskał orzeczenie sądu, nigdy nie możesz mieć pewności, że Twój dług w banku przedawnił się. Już samo złożenie wniosku egzekucyjnego nawet przy egzekucji bezskutecznej powoduje, że termin przedawnienia roszczenie biegnie na nowo.

Szansą dla ciebie jest fakt, że przez wiele lat nie przebywałeś w Polsce, więc wierzyciel mógł mieć problem z ustaleniem twojego miejsca zamieszkania.

Jednak w wielu sprawach strony powodowe posługując się nieaktualnymi adresami, uzyskują nakazy zapłaty, których w konsekwencji strona pozwana nie zaskarża, bo o toczącym się postępowaniu po prostu nie wie.

Niespłacony dług – odsetki i inne koszta

Odpowiadając zatem na twoje dalsze pytanie, twój dług, tak jak każdy inny niespłacony generuje koszty m.in. w postaci rosnących odsetek. Obecnie, od 2016 roku odsetki ustawowe wynoszą 5% w skali roku, a odsetki ustawowe za opóźnienie 7%.

Nie są to wygórowane koszty, ale wierzyciel może zażądać od ciebie zapłaty odsetek za cały nieprzedawniony okres, czyli ostatnie trzy lata.

Może również obciążyć cię innymi kosztami, które poniósł, dążąc do wyegzekwowania starej należności.

Ja radzę jednak bez obawy wracać do Polski i przyjąć tu na miejscu sprawy takie, jakie są, bo kwestii czy roszczenie uległo przedawnieniu, tak po prostu nie da się rozważyć bez dokumentów i żadnych istotnych informacji.

W Polsce nie ma też bazy spraw o zapłatę więc i w sądzie nie dowiesz się, czy bank złożył przeciwko tobie pozew o zapłatę.

Jak odszukać stary dług? – BIK, BIG, KRD

Jednakże, jeśli bardzo ci zależy, możesz spróbować sprawdzić raporty BIK, BIG lub KRD. Twój dług jest jednak dość stary i może nie figurować w żadnym z podanych rejestrów.

Niemniej jednak tak jak napisałam powyżej, jeśli po powrocie do Polski okaże się, że wierzyciel czeka na spłatę nieprzedawnionego długu, to wierze, że uda ci się osiągnąć z nim porozumienie i sprawę spłaty starego długu rozwiązać bez stresu i dodatkowych kosztów.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Przedawnienie długu wobec banku – karta kredytowa”
  1. Jednym słowem brać tylko dużo i szybko!! Taka historyjka: młody bierze pożyczki gdzie się da, bo potrzebuje mieszkania dla swojej rodziny, na razie pracuje w firmie państwowej ale już wie że nie weźmie pod hipotekę. Rodzice mieszkają w swoim domu gdzie jest możliwość wyremontowania dużego strychu więc kupuje materiały, wyposażenie , meble , tata z kolegami wyremontują i adoptują strych i w końcu może syneczek z rodzinką zamieszkać na 80 metrach na swoim. W zasadzie już nic nie musi robić bo domek należy do rodziców, on nic nie ma na siebie – jest bezpieczny. Kredytu nie musi oddawać, bo już nie pracuje więc komornik nic nie zrobi. Po 6 latach ma swoje mieszkanie….sorry no prawie i śmieje się z durni którzy pod hipotekę na 30 lat wzięli i płaczą i płacą…nie mówić już o durniach frankowych. Można? można!!

  2. Firma windykacyjna w 2008 roku oddała mój dług do sądu i dostała nakaz zapłaty. Ja nic o tym nie wiedziałem, bo od 2007 nie mieszkam w domu rodzinnym i żadnych pisma nie były odbierane. Po 10 latach w 2018 komornik z tej firmy zajął mi konto i pensje po tylu latach, a był to dług bankowy z 2002 roku czyli 16 lat. Czy doszło do przedawnienia długu bankowego?

Comments are closed.