Mam kilka egzekucji komorniczych i z tego co się orientuję, to po zmianie przepisów zmieniły się daty przedawnienia, jak napisać pismo do komornika o przedawnieniu długów? Pozdrawiam.


Skoro masz kilka egzekucji komorniczych, to przedawnienie długu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, ulega z upływem 10 lat, przy zachowaniu warunku, że bieg przedawnienia nie został międzyczasie przerwany. Z doświadczenia wiem, że taki komorniczy dług, przedawnia się bardzo rzadko…

Art. 125. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą. §1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub….  ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym….  przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

Bywa nawet, że wierzyciel specjalnie co kilka lat wznawia egzekucję komorniczą nie tylko licząc na to, że dłużnik spłaci wreszcie swój dług, ale i po to, aby celowo przerwać bieg przedawnienia długu.

Art. 120. Rozpoczęcie biegu przedawnienia. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Pytasz też, jak napisać pismo do komornika o przedawnienie długu. Generalnie to nie działa w ten sposób. Jeśli chciałbyś podnieść zarzut przedawnienia długu, który będzie egzekwowany przez komornika, to powinieneś to zrobić w momencie, gdy otrzymałeś pismo z sądu o wszczęciu egzekucji komorniczej przeciwko Tobie.

Wtedy właśnie wysyła się do sądu sprzeciw, podpierając się zarzutem przedawnienia długu, ponieważ sąd nie ma prawnego obowiązku badać wniosku wierzyciela, czy dług którego wierzyciel domaga się spłaty, przedawnił się czy nie. Przedawnienie długu odbywa się jedynie na wniosek dłużnika.

Jeśli masz kilka egzekucji komorniczych, to pamiętaj, że egzekwowanie długu z jednego składnika majątku (wynagrodzenie, emerytura, ruchomości czy konto bankowe) nie może być prowadzone przez dwóch komorników.

Każdy pojedynczy składnik majątku dłużnika, może być zajęty przez tylko jednego komornika. Jeśli więc np. masz pensję, która wypływa na konto bankowe, to pensję tą może zająć jedynie jeden komornik. Jeśli masz konto bankowe, a nim jakieś zgromadzone środki pieniężne, to konto to może zająć ten sam komornik lub inny, który też egzekwuje na Tobie należność za niespłacony dług.

Jeśli posiadasz tylko jeden składnik majątku, który może być zajęty przez komornika, np. emerytura, to ten komornik, który jako pierwszy zajął Twoją emeryturę, będzie potrącał z niej część, aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Reszta komorników musi ustawić się w kolejce.

O przedawnienie długu można również starać się, gdy zgłasza się do Nas firma windykacyjna, wtedy należy wysłać oświadczenie, że dług przedawnił się < wzór takiego wniosku znajdziesz tutaj, wystarczy go wydrukować, wypełnić i wysłać do firmy windykacyjnej.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień