Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu

wzor-pisma-do-komornika-o-przedawnieniu-dlugu-pdf-doc-przykladJak napisać pismo do komornika o przedawnieniu długu? przedawnienie długu to stwierdzenie, że dług nie istnieje, a tym samym nie jest wymagany do spłaty ze względu na upływ czasu. Okres biegu przedawnienia ze względu na różne rodzaje długów – jest zróżnicowany – trwa zwykle od 2 do 10 lat.

Wstęp

Przedawnienie długu jest równoznaczne z tym, że komornik nie może prowadzić czynności egzekucyjnych w danej sprawie, gdyż ze względu na przedawnienie – wierzytelność nie istnieje. Jak więc sporządzić pismo do komornika o przedawnieniu długu? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu

wzor-pisma-do-komornika-o-przedawnieniu-dlugu-pdf-doc-przyklad

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie to stwierdzenie, że zadłużenie nie istnieje, ponieważ minął ustalony dla danego typu długu okres czasu. Z reguły nie przekracza on 10 lat, jednak zależy od rodzaju zobowiązania.

Instytucja przedawnienia długu regulowana jest w różny sposób, zależnie od rodzaju długu. Aby dowiedzieć się, kiedy dług ulega przedawnieniu, należy sięgnąć po odpowiednią podstawę prawną.

W przypadku przedawnienia długu bankowego będzie to Kodeks cywilny, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu wymagalności całej kwoty kredytu (w dniu wypowiedzenia), a do przedawnienia dochodzi po upływie 3 lat od tej daty.

Czas ten jest krótszy w przypadku zadłużenia w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym (2 lata), natomiast dłuższy w przypadku śmierci kredytobiorcy (10 lat).

Zasadniczo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat, a w przypadku świadczeń okresowych 3 lata. Zgodnie z przepisem szczegółowym, termin ten może być jeszcze inny.

Warto wiedzieć, że termin przedawnienia liczy się od momentu, w którym wierzyciel może zacząć domagać się od dłużnika spłaty długu. Ustalanie pierwszego dnia biegu terminu przedawnienia odbywa się na podstawie weryfikacji dokumentacji dotyczącej danej sprawy.

 

Przedawnienie długu u komornika

Zasadniczo, wniosek o przedawnienie długu nie ma racji bytu, jednak w obrocie prawnym stosuje się specjalne pismo, określane mianem sprzeciwu wobec nakazu zapłaty lub przeniesienia zarzutu przedawnienia w piśmie.

Na jakiej podstawie składa się taki dokument?

Należy wiedzieć, że sądy wydają nakaz zapłaty w sprawach długu bez sprawdzania, czy taki dług nie jest przedawniony. Jeśli więc dłużnik wie, że jego dług jest przedawniony, powinien w ciągu 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty wnieść zarzut przedawnienia.

Jak doprowadzić do przedawnienia długu u komornika?

Jeśli minął wyznaczony przepisami Kodeksu cywilnego okres, w którym wierzyciel mógł domagać się zwrotu należności, a zgłoszenie mimo to trafiło na wokandę, dłużnik powinien podjąć określone kroki.

Pierwszym z nich jest złożenie wniosku do komornika (wniosek o przedawnienie roszczeń komorniczych). Po otrzymaniu takiego pisma komornik powinien umorzyć postępowanie.

Warto jednak przed złożeniem dokumentów upewnić się, że przedawnienie faktycznie nastąpiło i że wierzyciel nie podjął żadnych czynności, które przerwałyby jego bieg.

W sytuacji, kiedy komornik nie zaakceptuje wniosku o przedawnienie długu, konieczne będzie złożenie skargi na czynności komornika (skargę składa się do sądu).

Należy wcześniej dokładnie sprawdzić przepisy dotyczące danego zobowiązania i upewnić się, że rzeczywiście roszczenie uległo przedawnieniu.

 

Co powinien zawierać wniosek o przedawnienie długu do komornika?

Aby sporządzić pismo do komornika o przedawnieniu długu, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma o przedawnienie długu. Dokument uwzględnia między innymi:

  • dane stron,
  • oznaczenie, od którego nakazu wnoszony jest zarzut przedawnienia,
  • opis sprawy,
  • informacje merytoryczne, które wskazują, że doszło do przedawnienia długu, na przykład datę zawarcia umowy kredytowej i datę jej wypowiedzenia.

Wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu można wykorzystać także w przypadku wezwań do zapłaty, wysyłanych przez firmy windykacyjne. Takie pismo stanowi wezwanie przedsiębiorstwa do udowodnienia istnienia długu.

Ugoda z komornikiem

Wniosek o przedawnienie długu do komornika nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli dług nie uległ przedawnieniu przed wszczęciem egzekucji komorniczej.

Kiedy komornik otrzyma już zlecenie, może wyegzekwować środki dłużnika z różnych źródeł – nawet z zasiłku chorobowego czy zasiłku dla bezrobotnych. Nie oznacza to jednak, że wszczęta egzekucja komornicza jest sytuacją bez wyjścia.

Dłużnik zawsze może próbować zawrzeć ugodę z komornikiem. Jest to próba negocjacji z wierzycielem za pośrednictwem komornika, który działa na podstawie otrzymanego wniosku o wszczęcie egzekucji.

Dzięki negocjacjom możliwe jest między innymi rozłożenie długu na raty, umorzenie części długu, bądź jedynie odsetek.

Warto pamiętać, że pierwsze próby negocjowania należy podjąć bezpośrednio z wierzycielem. Dopiero kiedy ten nie udziela żadnych odpowiedzi, dłużnik powinien skontaktować się z komornikiem.

Ten jako pośrednik może pomóc porozumieć się z wierzycielem i zawrzeć korzystną dla dłużnika ugodę. W praktyce ugoda z komornikiem nie jest więc porozumieniem pomiędzy dłużnikiem a komornikiem, lecz pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,47 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze