Jak wyegzekwować przedawnienie egzekucji komorniczej?

Kategoria: KomornikJak wyegzekwować przedawnienie egzekucji komorniczej?
C. zapytał 2 miesiące temu

W roku 2000 prowadziłem zakład usługowy, w którym zatrudniałem pracownika, ponieważ nie miałem dochodów, postanowiłem wyjechać za granice, zwolniłem pracownika, zawiesiłem działalność i w maju 2000 roku wyjechałem za granice, gdzie przebywałem 15 lat. Międzyczasie w 2001 roku pracownik złożył zaskarżenie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych o zwrot zaległych wypłat (w nawiasie ów pracownik prowadził moją księgowość, więc mógł sobie pokombinować w dokumentach). Bez mojej wiedzy i obecności, sprawa trafiła do sądu rejonowego w Dąbrowie Tarn., gdzie dostałem nakaz zapłaty w kwocie 4363,10 zł, wraz z odsetkami od dnia 17,02.2001 r. pozew został wniesiony 10 sierpnia 2001 roku, a rozprawa odbyła się 14.06.2006 roku, a więc odsetki już pokaźnie międzyczasie urosły.

Po powrocie do polski w 2016 roku dowiedziałem się, że jestem poszukiwany przez komornika który dowiedział się, gdzie teraz mieszkam i przesłał mi zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na sumę 15.339,25 zł.

Ponieważ nie bylem wstanie zapłacić tej sumy gotówką, zajęto mi rachunek bankowy gdzie mam wypłacaną emeryturę w kwocie 700 zł, po opłacie komornika zostaje mi 500 zł na opłatę rachunków i życie. Mam już 73 lata i prawdopodobnie ten dług będę spłacał do końca życia i to nie wiem, czy uda mi się spłacić odsetki…

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

niestety nie podał Pan, jakiej pomocy oczekuje ode mnie. Niemniej napisał Pan do nas i wzbudził moje zainteresowanie swoim problemem, przede wszystkim przez fakt, że w drodze do uzyskania tytułu wykonawczego mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

Pana sytuacja materialna nie jest łatwa, a dług jest dość duży, dlatego uważam, że jeśli posiada Pan podejrzenie, że mogło dojść do fałszowania dokumentów, fakt ten warto zgłosić do Prokuratury. Musi Pan mieć świadomość, że dokument uzyskany na drodze przestępstwa może zostać anulowany.

Dodam również, że skoro w dacie wyrokowania nie przebywał Pan w Polsce i nie miał możliwości podjęcia skutecznej obrony, dziś można na tej podstawie starać się uchylić wyrok.

W tym celu należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne z art. 840 kodeksu postępowania sądowego. W treści pozwu można podnieść zarzut nieistnienia roszczenia i opisać sprawy dokładnie tak jak się miały. Wzór pozwu pobierzesz poniżej:

Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Dodatkowo w treści pozwu może Pan złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia sprawy z powództwa przeciwegzekucyjnego.

Na koniec zaznaczę, że podjęcie starań może okazać się opłacalne, dlatego jeśli sprawa wygląda tak, jak Pan to opisał, proszę złożyć pozew, o którym napisałam wyżej.

Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź