Przedawnienie długu – mandat za przejazd BEZ biletu [PORADNIK]

Witam, w roku 2015 otrzymałam karę za przejazd bez biletu, o której zapomniałam. W roku 2017 dług przejął komornik i otrzymałam prawomocny wyrok sądu (nakaz zapłaty). Poszłam na ugodę i wpłaciłam 1 ratę w lutym 2018. Kiedy nastąpi przedawnienie tego długu za grzywnę za przejazd bez biletu?


Kiedy przedawnia się mandat za brak biletu?

Termin przedawnienia roszczeń związanych z przejazdem bez biletu regulują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe i zgodnie z zapisem art. 77 ust. 1 jest to termin roczny.

Jednakże w twoim przypadku, tak jak piszesz: przewoźnik nie doczekawszy się uregulowania zobowiązania, skierował sprawę do sądu, uzyskując tym samym nakaz zapłaty, z którym następnie zwrócił się do komornika, by ten przymusowo ściągnął zasądzoną należność.

Kiedy przedawni się dług orzeczony prawomocnym nakazem zapłaty?

Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty zgodnie z nową regulacją kodeksu cywilnego, która obowiązuje od lipca 2018 roku, przedawniają się z upływem lat sześciu.

Nakaz zapłaty, czy to wydany w postępowaniu upominawczym, czy nakazowym ma taką samą moc prawną, jak wyrok. Dlatego upoważnia także do złożenia przeciwko dłużnikowi wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, którego celem jest przymusowe ściągnięcie należności. I taka sytuacja oczywiście miała miejsce w twoim przypadku.

Jak wskazuje art. 123§ 1 ust. 1 kc., bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia.

A jak wskazuje art. 124 kc., po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo (§1), jednak zaczyna swój bieg dopiero po zakończeniu przedmiotowego postępowania (§2).

Biorąc pod uwagę powyższe, na pytanie: po jakim czasie ulega przedawnieniu mandat za jazdę bez biletu? niestety nie jestem w stanie ci odpowiedzieć.

Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczenia, także tego stwierdzonego prawomocnym nakazem zapłaty może zlec przerwaniu i po każdym takim przerwaniu zacznie swój sześcioletni bieg na nowo.

Tak więc twój wierzyciel, posiadając przeciwko tobie, jako swojemu dłużnikowi prawomocny nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności po prawomocnym zakończeniu sprawy obecnie prowadzonej przez komornika ma aż sześć lat, w przeciągu których może „upomnieć” się o swój dług.

I tylko jego bezczynność przez całe sześć kolejnych lat może doprowadzić do przedawnienia roszczenia.

Konsekwencje niespłaconego długu za mandat za brak biletu

Twój dług z tytułu jazdy bez biletu prawdopodobnie łącznie z zasądzonymi przez sąd kosztami sprawy, wynagrodzeniem fachowego pełnomocnika oraz kosztami sprawy egzekucyjnej nie wynosi więcej niż kilkaset złotych. Dlatego, radzę ci, rozważ możliwość natychmiastowej spłaty tego długu, w przeciwnym razie za kilka lat dług może znacznie urosnąć.

Pamiętaj, że w każdej nowej sprawie egzekucyjnej komornik podejmie szereg działań zmierzających do wyegzekwowania należności (rosną koszty egzekucyjne).

Przede wszystkim komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę pozostawiając do twojej dyspozycji jedynie kwotę wolną od zajęcia.

Komornik może również zablokować twoje konta bankowe, zająć zwrot z podatku, wejść do twojego domu lub mieszkania i zająć wartościowe przedmioty, a potem wystawić je na sprzedaż.

Taka sytuacja może mieć miejsce za wiele lat, bowiem tak jak już wspomniałam w międzyczasie – twój wierzyciel – przewoźnik lub firma windykacja – może podjąć kroki prawne, przez które przedawnienie mandatu za brak biletu rozpoczynać będzie swój bieg na nowo.

Mając powyższe na uwadze, radzę ci sprawdzić, czy twoja sprawa jest jeszcze u komornika, a jeśli tak, to w miarę możliwości postaraj się uregulować zadłużenie.

Pamiętaj, że dług za mandat za brak biletu możesz spłacać w ratach!

Jeśli twoja sprawa została już przez komornika umorzona (piszesz, że w lutym tego roku dokonałaś jednej wpłaty, a komornik po 6 miesiącach bezskutecznej egzekucji może sprawę umorzyć) skontaktuj się z wierzycielem i z nim uzgodnij spłatę długu.

Wiem, że nie takiej odpowiedzi ode mnie oczekiwałaś, ale zapewniam cię, że jeśli w tym momencie nie spłacisz swojego długu, za kilka lat jego wysokość wynieść może nawet kilka tysięcy złotych i wtedy z pewnością będziesz „pluć sobie w brodę”, że tak duży dług jest pokłosiem jednej jazdy bez biletu.

Wzór wniosku o przedawnienie mandatu za jazdę bez biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Zobacz podsumowujący film:

Artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Przedawnienie długu – mandat za przejazd BEZ biletu [PORADNIK]”
  1. Mam pytanie: mąż w 2008 roku dostał mandat za brak biletu. Wczoraj dostaliśmy wezwanie do zapłaty, minęło 11 lat. Jak mamy się do tego odnieść. Czy nie uległo to już przedawnieniu? Twierdzą, że było inne imię podane, ale pozostałe dane niby się zgadzają. Nie mieszkamy w Polsce i na adres zameldowania przez ten okres nie przyszło żadne pismo…

  2. Witam, 5.09.2019 córka wracała, że szkoły z Liceum z Wrocławia do Jelcz-Laskowice autobusem przewoźnika Beskid. Córka od roku ma kupowany bilet miesięczny na tę trasę. W tym dniu trafiła na kontrolę w autobusie i dostała mandat, jak się okazało za brak dokumentu uprawniające do ulgi. Okazało się, że bilet miesięczny został wystawiony na ulgę studencką, a nie uczniowską.

    Różnica w cenie to ok. 3 zł. Następnego dnia mąż wraz z córką zgłosił się do punktu, który wystawił bilet w celu reklamacji. Panie przeprosiły za popełniony błąd i wystawiły nowy bilet z odpowiednią ulgą. Niestety firma, która zajmuje się kontrolą biletów, twierdzi, że nie może anulować tego mandatu, gdyż nie można udokumentować błędu, ponieważ nowy bilet z odpowiednią ulgą został wystawiony następnego dnia po kontroli (jest to wydruk z kasy fiskalnej). Proszę o pomoc, dlaczego mam zapłacić mandat, bo ktoś źle wystawił bilet?

Comments are closed.