Sprzedaż długu przez CESJĘ wierzytelności lub GIEŁDĘ długów

Sprzedaż długu to sposób na szybkie odzyskanie swoich pieniędzy oraz poprawienie płynności finansowej, na której utratę naraził nas niekompetentny kontrahent. Jeśli nie chcesz tracić czasu na windykację należności, czy to miękką, czy twardą, to sprzedaż długu może okazać się dla Ciebie jedynym i właściwym wyjściem z tej patowej sytuacji.


Sprzedaż długu

Sam proces odzyskania należności jest nie tylko złożony, ale i długotrwały, a przy tym nie gwarantuje odzyskania pieniędzy. Nierzetelny dłużnik coraz częściej staje się na tyle przebiegły, że dość skutecznie uchyla się od spłaty długu.

Natomiast ogromnym minusem sprzedaży długu jest to, że musisz liczyć się z pewną stratą wartości roszczenia, albowiem nie da się sprzedać długu innej osobie poprzez cesję wierzytelności, czy na giełdzie wierzytelności za tą samą wartość, na którą opiewa dług.

Długi sprzedaje się poniżej ich wartości nominalnej, a to, jaka to będzie wartość, zależy od wielu czynników które za chwilę opiszę.

Najpierw jednak trochę teorii:

Kim jest wierzyciel wtórny?

Osoba bądź firma, która jest nowym nabywcą długu, staje się wierzycielem wtórnym, a więc wierzyciel pierwotny sprzedaje wierzytelność wierzycielowi wtórnemu. Ten drugi według litery prawa ma dokładnie te same uprawnienia, co wierzyciel pierwotny.

Wierzyciel wtórny ma prawo wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi i żądać spełnienia świadczenia (spłata długu).

Trzeba jeszcze dodać, że wierzyciel pierwotny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika! można nawet w umowie cesji wierzytelności takie zastrzeżenie zawrzeć.

Oczywiście istnieją umowy kupna sprzedaży wierzytelności, gdzie zbywca (wierzyciel pierwotny) bierze na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika, ale wtedy też, cena sprzedaży długu jest znacznie wyższa, bo nabywca długu niewiele ryzykuje. Wszystko zależy od tego jakie warunki między sobą ustalą: zbywca długu i jego nabywca.

Kto może kupować na giełdzie długów?

Giełda dłużników jest dla wszystkich, a więc kupującym może być każda osoba, która wyrazi chęć nabycia danego długu… Największymi graczami na giełdach wierzytelności są jednak firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne.

Często pytacie: czy dłużnik może wykupić swój dług? odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak! dłużnik, jeśli jego dług znajdzie się na giełdzie długów, może wykupić swoją wierzytelność.

Giełdy długów

sprzedaz-dlugu-na-gieldzie-wierzytelnosci

Jakie długi można sprzedać na giełdzie długów?

Przede wszystkim warto pamiętać, że aby znalazł się kupiec, na dług który pragniemy się pozbyć, należy ustalić właściwą cenę, cena musi być adekwatna do sytuacji, a więc taka, aby opłacało się i Tobie, i kupującemu.

Najbardziej chodliwe długi, na które na pewno znajdzie się kupiec, to długi które:

 • są wymagalne i bezsporne o nieskomplikowanej naturze,
 • są dość łatwe do wyegzekwowania,
 • mają swoje pokrycie w majątku dłużnika,
 • nie są przedawnione,
 • są “świeżymi” długami.

Wierzytelności sprzedawane na giełdzie długów mają przeróżny charakter, i mogą to być:

 • niezapłacone rachunki,
 • nieopłacone faktury,
 • pożyczki i kredyty,
 • umowy pożyczkowe,
 • długi prywatne itd.

Jakie są ceny długów na giełdzie wierzytelności?

Ceny zakupu wierzytelności są naprawdę różnorodne i oscylują w przedziale od kilkunastu procent wartości nominalnej długu, do nawet 90% ich wartości.

A więc cena długu w pierwszej kolejności kalkulowana jest z realną wypłacalnością dłużnika, jego wartość będzie tym większa, im łatwiej będzie nowemu nabywcy dług wyegzekwować. Długi skomplikowane (np. mające wielu wierzycieli) i trudne do odzyskania będą sprzedawane najtaniej…

Sprzedaż długu osoby prywatnej

Często padają hasła typu: „sprzedam dług osoby prywatnej” czy można sprzedać dług osoby prywatnej na giełdzie wierzytelności, tak jak sprzedaje się inne długi? oczywiście! różnica jednak polega na tym, że dług osoby prywatnej musi być zasądzony. Chodzi tu głównie o ujawnianie danych osobowych dłużnika na giełdzie wierzytelności.

Sprzedać dług czy próbować go wyegzekwować?

Sprzedając dług na giełdzie długów, jesteś w stanie bardzo szybko odzyskać część pieniędzy, jednak kosztem takiego rozwiązania jest koszt, jaki w związku z tym poniesiesz.

Jeśli dług należy do puli długów trudnych, to niestety nie uzyskasz wysokiej ceny sprzedaży, jeśli jednak dług jest świeży, a dłużnik posiada jakiś majątek, to uzyskanie wysokiej kwoty ze sprzedaży długu na giełdzie, jest jak najbardziej realne.

Sprzedanie długu, czy to poprzez cesję wierzytelności, czy giełdę długów, to pozbycie się:

 • problemów związanych z jego wyegzekwowaniem,
 • konieczności poświęcenia czasu na działania windykacyjne,
 • poniesieniem kosztów windykacyjnych.

To, co jeszcze warto dodać, to im szybciej zaczniesz działać, czy to w kierunku wyegzekwowania długu na własną rękę, czy sprzedaży za pomocą umowy przelewu wierzytelności, lub ogłaszania długu na giełdach wierzytelności – tym lepiej dla Ciebie, bo największą spłacalność mają długi świeże, i takie też najszybciej sprzedają się na giełdach długów.

Cesja wierzytelności

Pozbycie się problematycznego długu może mieć również miejsce poprzez cesję wierzytelności. Cesja wierzytelności jest umową cywilnoprawną, której celem jest zmiana wierzycieli.

Cesja wierzytelności ma charakter prawny i reguluje ją kodeks cywilny (art. 509 do 516), źródło: [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]. Cesja może być przeprowadzona bez wiedzy i zgody dłużnika, ale po samej cesji, dłużnika należy o niej powiadomić (chodzi o to, aby uniknąć spłaty długu przez dłużnika na rzecz starego wierzyciela).

Obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

W takim razie kto ma obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności? Warto w tym momencie przywołać tutaj art. 512 k.c., który jasno mówi, że obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności spoczywa na cedencie, czyli na zbywcy wierzytelności.

Jeśli natomiast jeśli chodzi o udowodnienie cesji, to jest to już obowiązek nabywcy wierzytelności.

Źródło:

Art. 509. KC § 1.Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2.Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W miejsce pierwotnego wierzyciela może wejść ktokolwiek, a więc:

 • osoba prywatna,
 • firma windykacyjna,
 • czy podmiot skupiający długi.

Jeśli mowa o cesji wierzytelności, to przeniesienie praw na nowego wierzyciela ma miejsce na podstawie umowy przelewu wierzytelności (umowa cesji wierzytelności). Czyli cedent przelewa wierzytelność na cesjonariusza.

Jak powinna być forma umowy cesji wierzytelności?

Forma jest dowolna, Kodeks cywilny nakazuje jedynie, aby umowa cesji stwierdzona pismem, była dokonana w formie pisemnej.

Cesja wierzytelności – wzór

Podsumowanie

Najczęściej długi skupują firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne, i przeważnie skupują one długi w pakietach, a nie pojedynczo. A kto sprzedaje długi w dużych pakietach? oczywiście są to:

 • banki,
 • firmy pożyczkowe,
 • telekomy,
 • duże sklepy AGD RTV.

Cena wierzytelności nie przekracza wtedy 50% wartości nominalnego długu, a często są to wartości w granicach 1%, 2% czy nawet 5% wysokości długu.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze