Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności – [WZÓR]

Obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności spoczywa na cedencie, czyli na zbywcy wierzytelności. Jasno o tym mówi art. 512 k.c. który za chwilę zacytuję, pod koniec artykułu natomiast, znajdziesz wzór zawiadomienia o cesji przez cesjonariusza.

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

Zawiadomienie-o-cesji-wierzytelnosci

Podstawa prawna

Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem.

Jeśli jako zbywca wierzytelności nie poinformujesz dłużnika, że miejsce miała cesja wierzytelności, to podmiot, który nabył wierzytelność, którą dłużnik międzyczasie spłacił, będzie musiał udowodnić, że dłużnik w momencie spłaty długu był świadom, że nastąpiła cesja wierzytelności, mimo że Ty jako cedent dłużnika o przelewie wierzytelności nie poinformowałeś.

Dlatego nowy nabywca wierzytelności powinien zawsze dla pewności informować dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności, przesyłając dłużnikowi nowe dane do spłaty zadłużenia. Najlepiej wtedy poinformować dłużnika drogą pisemną. Dłużnik winien wtedy zweryfikować te informacje kontaktując się ze “starym” wierzycielem.

Treść zawiadomienia o cesji wierzytelności

Niestety przepisy prawa jeszcze nie formułują, co w zawiadomieniu o cesji powinno się znaleźć, można jednak posłużyć się tutaj zdrowym rozsądkiem i praktyką, aby treść zawiadomienia o cesji (ZOC) prawidłowo sporządzić. Oto co powinno znaleźć się w powiadomieniu:

  • dane dłużnika,
  • dane cedenta,
  • dane cesjonariusza,
  • wyszczególnienie wierzytelności, które zostały przelane,
  • numer konta bankowego nowego właściciela wierzytelności,
  • klauzula o zakazie zmiany rachunku bankowego bez zgody cesjonariusza,
  • i inne klauzule oraz potrzebne informacje.

Powiadomienie o cesji wierzytelności bardzo często zawiera także zdanie dotyczące konsekwencji prawnych, gdy dług nie będzie spłacany na nowy rachunek bankowy nowego właściciela wierzytelności.

Zawiadomienie o cesji przez cesjonariusza — wzór

Zawiadomienie o cesji wierzytelności

Cesja wierzytelności — wzór

Cesja wierzytelności a tocząca się egzekucja komornicza

Wraz z przelewem wierzytelności na nowego cesjonariusza, cedent zobowiązany jest, aby toczące się postępowanie egzekucyjne natychmiast umorzyć!

Bardzo często bowiem dochodzi do sytuacji, w których to poprzedni wierzyciel po przelaniu wierzytelności na nowego wierzyciela zaniedbuje ten obowiązek, czego skutkiem jest egzekwowanie przez komornika na dłużniku kwoty zadłużenia, gdzie w tym samym okresie dłużnik otrzymuje pismo od nowego wierzyciela z nowymi danymi i numerem rachunku do spłaty długu.

Taka sytuacja jest bardzo stresująca dla dłużnika, dlatego warto zadbać, aby jako poprzedni wierzyciel niemający już prawa do dochodzenia wierzytelności, postępowanie egzekucyjne natychmiast umorzyć lub zakończyć!

Podsumowanie

Jako zbywca wierzytelności (cedent) nie potrzebujesz zgody dłużnika na przeprowadzenie cesji wierzytelności. Jedyne, o czym warto pamiętać, to poinformowanie dłużnika o przelewie cesji wierzytelności, aby ten nie dokonywał spłaty długu na stare konto bankowe. Informując dłużnika o cesji, warto dołączyć kopię umowy cesji wierzytelności.

Różne inne szczegóły dotyczące cesji wierzytelności znajdziesz w artykułach od 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a te znaleźć możesz w Dzienniku Ustaw numer 16 z roku 1964 w dziale: „Zmiana wierzyciela”.

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze