Spłacony dług a ponowne żądanie spłaty zadłużenia? [PORADNIK]

Witam, moja narzeczona jakiś czas temu dostała zajęcie komornicze na koncie, które spłaciliśmy i dostaliśmy informację od komornika, że nie ma więcej zadłużeń. Po jakimś czasie przyszło kolejne pismo od komornika o zaległości, a ponoć takowych nie było.

Kancelaria komornicza mówi, że wysyłane były listy do mojej narzeczonej, niestety nie były to listy polecone tylko zwykłe, i tu zaczynają się schody, bo żadnego listu narzeczona nie otrzymała, przy prośbie u udostępnienie dokumentacji lub kopii listów, została poinformowana, że nie może takich dostać, bo ponoć już je dostała.

Nie mogą też powiedzieć co to za zadłużenie, za jaką fakturę to jest, nawet daty terminu płatności za należność nie powiedzą. Pozdrawiam serdecznie.


Witaj, już na samym początku muszę napisać, że należy rozróżnić dwie kwestie:

  • postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego na wniosek wierzyciela legitymującego się tytułem wykonawczym w postaci wyroku ewentualnie nakazu zapłaty zaopatrzonego przez sąd w klauzulę wykonalności,
  • a postępowanie windykacyjne prowadzące przez podmiot prywatny najczęściej profesjonalne firmy zajmujące się skupowaniem i windykacją długów zwane również funduszami sekurytyzacyjnymi, które używają wprowadzających dłużników w błąd nazw z rzeczownikiem „kancelaria”, „biuro”, „urząd” itp.

Komornik, a firma windykacyjna – podstawowe różnice

Komornik sądowy jest organem egzekucyjnym działającym przy Sądzie Rejonowym. Działalność kancelarii komorniczych, powoływanie i odwoływanie komorników, zakres ich obowiązków oraz nadzór na prawidłowością wykonywanych czynności określają stosowne ustawy m.in. ustawa o komornikach sądowych, ustawa o kosztach egzekucyjnych, kodeks postępowania cywilnego.

I tak jak napisałam powyżej, komornik sądowy działa przy danym Sądzie Rejonowym, używając specjalnej pieczęci.

Każda korespondencja kierowana do dłużnika w toku podjętych czynności egzekucyjnym winna być opatrzona właśnie tą pieczęcią, oraz dostarczona za zwrotnym potwierdzaniem odbioru z czytelnym podpisem odbiory i z datą pewną.

Pisma komornicze są bowiem pismami urzędowymi. O zasadach doręczania pism traktuje art. 133 kodeksu postępowania cywilnego znajdujący zastosowanie również w pracy kancelarii komorniczych.

Natomiast działające na polskim rynku fundusze sekurytyzacyjne, to najczęściej powstałe w celach zarobkowych podmioty zajmujące się obrotem wierzytelnościami. Czym jest cesja wierzytelności? <– zobacz.

Część długów, zanim trafi do funduszu sekurytyzacyjnego była wcześniej wielokrotnie obracana, przechodziła z rąk do rąk na podstawie tzw. cesji wierzytelności.

Wysyłane przez te profesjonalnie działające podmioty pisma, mogą rzeczywiście przypominać pisma urzędowe. Jednakże przygotowane starannie wezwania do zapłaty zazwyczaj w bardzo krótkim terminie, często 7 -10 dni, użycie pogrubień, wyjustowań i czerwonej czcionki ma na celu wywarcie na potencjalnym dłużniku presji szybkiego uregulowania należności, czyli uzyskanie zapłaty.

Wezwanie do zapłaty nieistniejącego długu

Jednakże, na co warto zwrócić uwagę i co mogło zdarzyć się również w przypadku twojej narzeczonej, wezwanie do zapłaty może dotyczyć spłaconego już długu lub nawet długu, który nigdy nie istniał.

Dlatego przed podjęciem decyzji o dokonaniu wpłaty należy dwa razy zastanowić się, czy rzeczywiście mam jakiś nieuregulowany dług.

Warto również szczegółowo prześwietlić otrzymane pismo, w którym znaleźć powinny się podstawowe dane na temat pochodzenia należności m.in.:

  • prawidłowe dane dłużnika, które jednoznacznie określają jego tożsamość (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, data urodzenia, nr PESEL, imiona rodziców),
  • dane wierzyciela (pełna nazwa firmy/spółki z podaniem nr KRS lub NIP)
  • pochodzenie należności (faktura z numerem i datą wystawienia)
  • powiadomienie o cesji wierzytelności (ze wskazaniem wierzytelności oraz odpowiednio zindywidualizowania osoba dłużnika – imię, nazwisko, dokładny adres, nr PESEL).

Podsumowując

Wiesz już, że wszelka korespondencja pochodząca od komornika sądowego opatrzona będzie pieczęcią z zapisem Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w (….), oraz posiadać będzie sygnaturę akt.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika jest jawne dla stron, a komornik zobowiązany jest do informowania dłużnika o wszystkich czynnościach, przy których dłużnik nie był obecny.

Przede wszystkim wszczynając postępowanie egzekucyjne, komornik przesyła do dłużnika pismo z postanowieniem o wszczęciu egzekucji, załączając do niego odpis wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji oraz odpis tytułu wykonawczego.

Już z pierwszej korespondencji komornika dłużnik zyskuje wiedzę, jakiego długu postępowanie dotyczy, kto jest jego wierzycielem, jaki sąd wydał orzeczenie, ile wynosi należność główna i koszty sprawy.

Dłużnik posiada również prawo wglądu do akt sprawy, a w razie zaistnienia nieprawidłowości (odmowa udzielenia informacji, zajęcie ponad kwotę wolną, itp.) dłużnik ma możliwość złożenia skargi na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Jeżeli w tym momencie do twojej narzeczonej przychodzą wezwania do zapłaty trudnego do zweryfikowania długu, to sprawdźcie dokładnie, kto żąda od was zapłaty, bo wydaje mi się, że z pewnością nie jest to komornik sądowy, a żądana wierzytelność może w ogóle nie istnieć.

Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli jest to firma windykacyjna, która nie zaniecha dalszej windykacji nienależnego świadczenia, to zasadne będzie pismo z żądaniem zatrzymania dalszych czynności windykacyjnych pod rygorem złożenia zawiadomienia na Policji o próbie wyłudzenia pieniędzy.

Wzór pisma pobierzesz tutaj:

Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Nie znaleziono Pobrania

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze