Dług za ALIMENTY spłacony a nadal mam KOMORNIKA który blokuje konto bankowe?!

Ojciec dziecka złożył pozew o alimenty w grudniu 2017 r. W lutym 2018 dostałam pismo o zabezpieczeniu alimentów. Nie wiedziałam, że miałam to płacić i w marcu przyszło mi pismo od komornika, że wszczęto postępowanie egzekucyjne. Od kwietnia sama przelewem bankowym płaciłam zabezpieczenie, aby nie mieć komornika.

Sprawa o alimenty odbyła się w czerwcu i sędzina wyraźnie powiedziała, że jestem na czysto z alimentami, że od czerwca mam je płacić, a ojciec dziecka powinien pójść do komornika i go zdjąć ze mnie (wycofać egzekucję komorniczą).

Do tej pory ojciec dziecka nie poszedł do komornika, a ja mam konto bankowe blokowane przez komornika, mimo że mam tylko pieniądze socjalne. Byłam u komornika, przedstawiłem mu wszystkie dokumenty z sądu, wyrok sądowy, jak i kwity z poczty. Co mogę zrobić w tej sytuacji jeszcze?


Co powinien zrobić dłużnik alimentacyjny, by komornik umorzył egzekucję? kwestia, o której piszesz, jak wiem z doświadczenia, dotyka często dłużników alimentacyjnych. Nie chce doszukiwać się w działaniu twojego byłego partnera złej woli, bo od ostatniej sprawy minęło, jak piszesz dopiero trzy miesiące, jednak w większości przypadków wierzyciel alimentacyjny – częściej matka dziecka niż ojciec celowo zwleka ze złożeniem do komornika wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja alimentów – krok po kroku

Wszczęcie egzekucji komorniczej o ściągnięcie zaległości alimentacyjnych także świadczeń ustalonych przez sąd postanowieniem zabezpieczającym następuje na wniosek wierzyciela – opiekuna prawnego małoletniego dziecka, na którego rzecz jedno z rodziców na obowiązek płacić świadczenie alimentacyjne w określonej przez sąd lub zawartej w ugodzie kwocie.

Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego komornik wszczyna postępowanie, zawiadamiając o powyższym dłużnika nie później niż z podjęciem pierwszej czynności egzekucyjnej.

Zgodnie z treścią art. 799. § 1 kpc – wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Zatem komornik może m.in.:

  • zająć wynagrodzenie za pracę dłużnika (egzekucja z wynagrodzenia) – wysyłają do jego pracodawcy zawiadomienie o zajęciu oraz prowadzić egzekucje z renty i emerytury dłużnika – z ograniczeniem kwot wolnych od zajęcia
  • zablokować rachunek bankowy dłużnika (egzekucja z rachunku bankowego) – zrobi to szybko dzięki najnowszym rozwiązaniom teleinformatyczny (aplikacja OGNIVO)
  • zająć wartościowe rzeczy ruchome dłużnika (egzekucja z ruchomości) i doprowadzić do ich sprzedaży na aukcji komorniczej
  • dokonać przeszukania majątku dłużnika (wejść do jego domu).

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik zobowiązany jest jednak przestrzegać przepisów prawa, które mówią o ograniczeniu egzekucji.

Min. egzekucja komornicza nie może być prowadzona z tzw. docelowych świadczeń socjalnych, zasiłków oraz świadczeń kompensacyjnych wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej rzecz rodzin ubogich lub wsparcia społecznego osób.

Zatem, jeśli środki socjalne trafiają na zajęty przez organ egzekucyjny rachunek bankowy, powinny one zostać zwolnione spod egzekucji i w całości oddane dłużnikowi. Jeśli zostały zajęte, dłużnik ma prawo żądać ich zwrotu, składając wniosek o zwolnienie świadczeń socjalnych spod zajęcia, dłużnik może także złożyć skargę na czynność komornika.

Poniżej załączam wzór wniosku o zwolnienie spod zajęcia świadczeń nieobjętych zajęciem komorniczym i wzór skargi na komornika:

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia/świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Komornik zajął konto, pomimo że alimenty płacę regularnie – co robić?

Jak mówi art. 825 ust. 1, organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek wierzyciela.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna – tak art. 826 kpc.

I tak co do zasady powinno stać się w twojej sprawie – skoro uregulować już wszystkie zaległości. Jednakże obowiązujące obecnie przepisy o egzekucji pozostawiają wierzycielowi alimentacyjnemu pewną swobodę…

To właśnie w jego gestii leży prawo złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, który uregulował w całości zadłużenie i obecnie dokonuje regularnych wpłat.

Żaden przepis prawny nie nakłada jednak na wierzyciela alimentacyjnego obowiązku wycofania wniosku. Jeżeli postępowanie dotyczyłoby ściągnięcia konkretnej kwoty, komornik po otrzymaniu od dłużnika spłaty wydałby postanowienie o umorzeniu egzekucji.

Przy świadczeniach powtarzalnych należnych na przyszłość, a takimi są właśnie alimenty, komornik związany jest wnioskiem wierzyciela i zgodnie z obowiązującym prawem nie może sam, a nawet na wniosek dłużnika umorzyć postępowania.

Co zatem możesz zrobić?

Przede wszystkim skontaktuj się z byłym partnerem. Przypomnij mu to, co powiedział sąd o umorzeniu postępowania komorniczego. Poproś go, aby cofnął wniosek egzekucyjny, który przecież będzie mógł złożyć w każdym czasie, jeśli przestaniesz regularnie płacić alimenty na dziecko.

Jeśli ojciec dziecka nie przychyli się do twojej prośby, niestety bez jego wniosku komornik samodzielnie nie zamknie postępowania egzekucyjnego.

Piszesz o blokadzie na rachunku, na który wpływają świadczenia socjalne. Tak jak wyjaśniłam powyżej, są to środki niepodlegające zajęciu komorniczemu. Pieniądze te powinny pozostawać w całości w twojej dyspozycji, zwiększając kwotę wolną na rachunku.

1 575 zł – kwota wolna w każdym miesiącu + wpływy z tytułu zasiłków socjalnych – środkami w takiej wysokości powinnaś móc obracać na rachunku w każdym miesiącu.

Jeśli tak nie jest – skontaktuj się z bankiem i poproś o zwolnienie środków.

To, co możesz jeszcze zrobić to złożenie do komornika wniosku o uchylenie zajęcia z rachunku bankowego. Po wykazaniu, że na przedmiotowy rachunek wpływają jedynie świadczenia socjalne wolne od zajęcia, komornik powinien  przychylić się do twojego wniosku.

Komornika nie ma dostępu do historii wpłat, dlatego składając przedmiotowy wniosek, dołącz do niego wydruk z wpływów na rachunek np. z trzech ostatnich miesięcy.

Jeżeli chodzi natomiast o umorzenie całego postępowania egzekucyjnego, tak jak napisałam powyżej, jest to możliwe jedynie na wniosek ojca dziecka (wierzyciela).

Mam nadzieje, że ojciec dziecka przychyli się do twojej prośby i że w ten sposób uda ci się wyjść z tej nie do końca miłej sytuacji. Życzę powodzenia i pozdrawiam.

Koniecznie przeczytaj także te artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze