Pismo do komornika i wierzyciela o zwrot pieniędzy [WZÓR]

Dzień dobry, mam problem z komornikiem i wierzycielem, chodzi o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych kwot przez komornika i odzyskaniem tych pieniędzy. Na wniosek wierzyciela komornik zajął część mojego wynagrodzenia, na szczęście udało mi się udowodnić, że dług jest bezzasadny (niestety trochę to trwało) i komornik umorzył egzekucję komorniczą.

Komornik przelał już część pieniędzy wierzycielowi a część z nich jeszcze ma. Czy mam napisać pismo do wierzyciela o zwrot pieniędzy? i to samo tyczy się komornika, obaj powinni oddać mi pieniądze, które do nich trafiły.

Tak jak pisałem, część kwoty z jednego miesiąca komornik przelał wierzycielowi, a kwotę z drugiego miesiąca ma u siebie. Jak odzyskać od nich pieniądze? I jeszcze jedno pytanie: ile czasu ma komornik i wierzyciel na oddanie pieniędzy? mogę we wniosku napisać np. 7 dni od daty otrzymania pisma?

Aha, no i co jeśli chodzi o odzyskanie kosztów niesłusznej egzekucji komorniczej?


Witaj, niestety nie podajesz szczegółów sprawy. Nie piszesz też nic na temat podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego, czy też orzeczonych i nałożonych na ciebie przez komornika kosztów postępowania egzekucyjnego.

Przyjmuję więc, że albo twój dług został już wcześniej spłacony, albo było to roszczenie przedawnione, na podstawie czego udało ci się uchylić tytułu wykonawczy.

Zwrot pieniędzy od komornika

wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor

Jak napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy? Odnosząc się do kwestii zwrotu bezprawnie zajętych środków, to wydając postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, komornik powinien również zarządzić zwrot pieniędzy, które jeszcze trzyma u siebie, a których nie zdążył przekazać wierzycielowi.

Skoro zwrot przeciąga się w czasie, to oczywistym będzie wystosowanie do komornika pisemnego żądania zwrotu zajętego świadczenia.

Ile czasu ma komornik na oddanie pieniędzy?

Oczywiście możesz komornikowi wyznaczyć krótki termin, zastrzegając, że po tym czasie zostanie złożona skarga w przedmiocie jego bezczynności, która bezwzględnie prowadzi do twojego pokrzywdzenia, straciłeś bowiem możliwość obracania częścią pobranego przez komornika wynagrodzenia.

Dodam jeszcze, że ustawodawca nie nałożył na komornika terminu, w którym powinien on zrealizować zwrot niesłusznie zajętych pieniędzy, jednak zwrot powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Do Twojej dyspozycji oddaję wzór wniosku o zwrot pieniędzy od komornika:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy

wezwanie-wierzyciela-do-zwrotu-pieniedzy

Takie samo wezwanie do zwrotu niesłusznie wyegzekwowanych przez komornika i przekazanych na rachunek wierzyciela pieniążków powinieneś skierować właśnie do wierzyciela, wyznaczając mu krótki termin – może to być trzy lub siedem dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pismo do wierzyciela o zwrot pieniędzy

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy – wzór

Pismo do wierzyciela należy wysłać listem poleconym, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak aby mieć ewentualny dowód w sprawie o zapłatę.

Musisz wiedzieć, że jeśli wierzyciel nie zwróci ci pieniędzy, aby móc dochodzić ich przymusowego zwrotu niezbędny będzie wyrok/nakaz zapłaty sądu.

Jednak teraz bądźmy dobrej myśli, wierząc, że wierzyciel zwróci ci niesłusznie zajęte pieniądze w krótkim czasie, zaraz po tym, jak wystosujesz do niego powyższe wezwanie do zapłaty.

Zwrot dłużnikowi kosztów niesłusznej egzekucji

Umarzając postępowanie egzekucyjne, komornik powinien zatem orzec nie tylko w przedmiocie zwrotu wyegzekwowanych z wynagrodzenia za pracę kwot, których jeszcze nie zdążył przekazać wierzycielowi, ale także powinien wydać postanowienie w przedmiocie kosztów egzekucji.

Zgodnie z zasadą przewidzianą w ustawie z 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych uregulowaną w art.7 ustęp 6, jeżeli egzekucja okaże się w całości lub części bezskuteczna, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela kwoty odpowiadającej wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z uiszczonych przez niego zaliczek ani wyegzekwowanej części świadczenia i co do których nie wydano postanowienia o pobraniu brakującej zaliczki.

Natomiast w zakresie „ostatecznych” kosztów egzekucji mówi art. 30 niniejszej ustawy, zgodnie z którym: w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że jeżeli w sprawie zdarzyło się dokładnie tak, jak piszesz, to komornik nie miał prawa nałożyć na ciebie obowiązku zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, które w całości pokryć powinien wierzyciel.

Wniosek o uzupełnienie postanowienia w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów

Jeżeli jednak uzyskanie umorzenia postępowania egzekucyjnego poprzedzone było złożeniem przez ciebie powództwa przeciwegzekucyjnego lub innej sprawy sądowej w związku, z którą poniosłeś koszty, to o ich zwrocie powinien również orzec komornik, wydając stosowne postanowienie.

Powyższe zostało potwierdzone uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt III CZP 4/17, w której Sąd Najwyższy zaznaczył, iż:

Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Jeśli komornik w postanowieniu o umorzeniu egzekucji nie orzekł o zwrocie kosztów, jakie poniosłeś w związku ze sprawą, należy złożyć wniosek o uzupełnienie postanowienia w przedmiocie kosztów, powołując się m.in. na powyżej cytowaną uchwałę Sądu Najwyższego oraz podając, iż to właśnie komornik jako organ egzekucyjny ma uprawnienie do przyznania dłużnikowi kosztów, jakie ten poniósł w związku ze wszczęciem przez wierzyciela niecelowej lub bezpodstawnej egzekucji.

Podsumowanie

Oba pisma, zarówno wniosek do komornika o zwrot pieniędzy, jak i pismo do wierzyciela o zwrot pieniędzy powinny „załatwić” sprawę raz na zawsze. Liczę na to, że organ egzekucyjny, oraz wierzyciel zwrócą bezprawnie zajęte pieniądze tak szybko, jak szybko je zajęli… trzymam mocno kciuki i życzę powodzenia!

Pismo do wierzyciela i komornika o zwrot pieniędzy zanieś do nich osobiście lub wyślij listem poleconym za potwierdeniem odbioru.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Pismo do komornika i wierzyciela o zwrot pieniędzy [WZÓR]”
  1. Witam, dnia 30.01.2019 komornik zajął mi konto bankowe do dnia dzisiejszego tj. 03.13.2019 nie dostałam żadnego pisma informującego o zajęciu rachunku, dnia 02.06.2019 została mi potrącony przelew od mamy, czy zabranie tych pieniędzy bez pisma było zgodne z prawem? czy mogę złożyć skargę na komornika i prosić o zwrot tych pieniędzy? czy one mi się należą? bardzo proszę o pomoc!

  2. Dzięki Wam udało mi się odzyskać pieniądze od komornika, na szczęście komornik nie zdążył przekazać ich wierzycielowi. Po wysłaniu wniosku o zwrot pieniędzy wpłynęły one na moje konto po 4 dniach. Do całej sytuacji doszło, bo komornik chyba zbytnio się pośpieszył, ściągając z mojego konta pieniądze, których nie mógł ruszyć nawet.

    Jeszcze raz dzięki za forularz!

  3. Dziękuję za pomoc! udało się odzyskać pieniądze od wierzyciela, 2 tygodnie temu wysłałem pismo do wierzyciela żeby zwrócił pieniądze, przelew na koncie miałem już po tygodniu, jeszcze raz dziękuję za formularz! Pozdrawiam serdecznie!

Comments are closed.