Jak napisać Wniosek do Komornika o zwrot pieniędzy WZÓR

Jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy? Kiedy dochodzi do umorzenia egzekucji, praca komornika zostaje zakończona. Dłużnik może domagać się również zwrotu wszystkich środków pieniężnych wpłaconych lub zajętych w toku egzekucji. Stosowny wniosek w tej sprawie dłużnik powinien skierować się do wierzyciela lub do komornika.

Wstęp

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-docJak zatem sporządzić pismo o zwrot pieniędzy od komornika, aby nasza prośba została potraktowana poważnie i z należytą uwagą? w pierwszej kolejności pismo powinno spełnić wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu pismom, ponadto w dokumencie muszą znaleźć się wszystkie niezbędne dane, umożliwiające komornikowi zidentyfikowanie stron jak i przedmiotowej sprawy. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Czy można odzyskać nienależnie pobrane przez komornika pieniądze?

Zwrot nienależnie pobranych pieniędzy przez komornika jest jak najbardziej możliwy. Podstawą roszczenia o taki zwrot jest artykuł 410 Kodeksu cywilnego, w którym czytamy:

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Prawo jest więc po stronie niedoszłego dłużnika. Jeżeli wierzyciel lub komornik odmówią zwrotu nienależnie pobranych środków we wskazanym terminie, ma on możliwość wniesienia powództwa o zwrot nienależnie pobranej kwoty.

Może także złożyć skargę na komornika, jeśli ten odmówi mu zwrotu pieniędzy.

 

Kiedy można odzyskać pieniądze od komornika?

Aby odzyskanie środków pieniężnych od komornika było możliwe, dłużnik musi podważyć nakaz zapłaty lub wyrok, na podstawie którego komornik przeprowadził egzekucję. W tym celu należy zastanowić się, czy przed skierowaniem sprawy do komornika dłużnik otrzymał nakaz zapłaty razem z pozwem na swój faktyczny adres zamieszkania.

Zdarza się bowiem, że o istnieniu długu osoba zainteresowana dowiaduje się dopiero za pośrednictwem pisma wysłanego z kancelarii komornika czy nawet w momencie zauważenia, że jej rachunek bankowy lub wynagrodzenia za pracę zostały zajęte. 

Tymczasem w żadnym wypadku nie jest to prawidłowa procedura – dłużnik powinien otrzymać listem poleconym nakaz zapłaty i pozew z Sądu Rejonowego.

Jeśli tak się nie stało, przysługuje mu prawo przywrócenia terminu do odwołania się od nakazu, a taki sprzeciw sprawia, że nakaz zapłaty traci moc i wszystkie wyegzekwowane na jego podstawie środki pieniężne muszą zostać zwrócone.

Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wystarczy więc złożyć do komornika wniosek o zwrot nienależnie pobranych pieniędzy.

 

Do kogo skierować wniosek o zwrot nienależnie pobranych przez komornika pieniędzy?

W zależności od etapu postępowania, na którym nakaz zapłaty został pozbawiony klauzuli wykonalności, wniosek o zwrot nienależnie pobranych pieniędzy kierować należy do komornika lub wierzyciela.

Jeśli komornik zatrzymał pobrane od dłużnika środki na rachunku depozytowym, to właśnie do niego należy skierować stosowne pismo, czyli wniosek do komornika o zwrot pieniędzy.

Z kolei w przypadku, kiedy komornik zdążył wyegzekwować całość roszczeń i przelał środki na rachunek wierzyciela (co zostanie potwierdzone postanowieniem o zakończeniu postępowania egzekucyjnego), wniosek o zwrot nienależnie wyegzekwowanych pieniędzy należy skierować do wierzyciela. 

Jeśli dłużnik nie wie, kto posiada w danym momencie jego środki pieniężne, może złożyć pismo do komornika o zwrot pieniędzy równolegle z takim samym pismem zaadresowanym do wierzyciela.

Jak długo czeka się na zwrot pieniędzy od komornika?

Przepisy nie odnoszą się do tego, ile czasu ma komornik na zwrot nienależnie zajętych środków pieniężnych. Komornicy regulowani są jedynie w zakresie terminu przekazania takich środków wierzycielowi – mają na to 4 dni. 

W praktyce bardzo często okazuje się więc, że na zwrot pieniędzy nie-dłużnik może czekać nawet tygodniami. Przekazaniem środków nie zajmuje się bowiem bezpośrednio komornik, lecz pracownicy kancelarii. Ci prowadzą natomiast mnóstwo spraw egzekucyjnych jednocześnie. 

Zamiast bezczynnie czekać na zwrot nienależnie pobranych środków, warto więc wypełnić i wysłać wzór pisma do komornika o zwrot pieniędzy, wyznaczając w nim konkretny termin realizacji takiego zwrotu.

Dzięki temu sprawa powinna zostać potraktowana priorytetowo. Zatem jak napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy?

 

Jak napisać wniosek o oddanie pieniędzy przez komornika?

Pismo do komornika w sprawie zwrotu nienależnie pobranych środków pieniężnych musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Dokument powinien wskazywać podstawę umorzenia egzekucji, a także dane osobowe dłużnika oraz określenie nienależnie pobranej kwoty środków.

We wniosku warto wyznaczyć także termin zwrotu, podając przy tym numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze. Podpisane pismo można przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.

Do sporządzenia wniosku o zwrot nienależnie pobranych przez komornika środków możesz wykorzystać przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór pisma o oddanie pieniędzy.

Dokument sprawdzi się zarówno podczas adresowania wniosku do komornika, jak i do wierzyciela, jednak w przypadku kierowania pisma do wierzyciela, polecam pobrać osobny formularz – wniosek o zwrot pieniędzy od wierzyciela, który pobierzesz poniżej:

Pismo do wierzyciela o zwrot pieniędzy

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy – wzór

Co więcej, można zastosować go także w sytuacji, kiedy komornik pobierze więcej środków pieniężnych, niż zasądził to sąd. W takich okolicznościach dłużnik również ma prawo wnioskować o zwrot nadpłaty. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze