Windykacja BEST kupiła dług, proponują ugodę ale raty są za duże – co robić?

Forum prawneKategoria: WindykacjaWindykacja BEST kupiła dług, proponują ugodę ale raty są za duże – co robić?
AvatarDorcia zapytał 9 miesięcy temu

Witam.

Pierwotny wierzyciel to mBank. Był to kredyt wzięty ponad 10 lat temu. Potem straciłam pracę i wpadłam w kłopoty finansowe, z których nie mogę wyjść.

Długi zostały sprzedane firmie windykacyjnej Best. Otrzymałam propozycję ugody. Nie podpisałam jej.

Chciałabym wstrzymać egzekucję komorniczą (obecnie komornik zajął moje konto.) oraz rozłożyć dług na niższe raty niż proponują w ugodzie.

A niedługo mam otrzymać zaległy zasiłek z ZUS – będzie to duża kwota, którą jak się obawiam, zabierze komornik, który zajął konto bankowe.

Moja sytuacja powoli się poprawia, ale z uwagi na zajęcie konta i tak nie będę w stanie płacić rat w tej wysokości.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam,

dążenie do ugody z wierzycielem to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli jest nadzieja, to należy również walczyć o wycofanie komornika i spłatę długu bez jego udziału.

Proszę kontaktować się z wierzycielem i proponować rozwiązania. Być może, którąś z Pani propozycji spotka się z uznaniem firmy windykacyjnej Best.

Odnośnie ugody z komornikiem to oczywiście jest ona możliwa, jednak komornik nie będzie mógł zgodzić się na lepsze dla Pani warunki niż wynikające z granic zajęcia.

Zatem jeśli komornik będzie mógł zająć 25% Pani świadczenie z ZUS, to nie zgodzi się na realizację zajęcia jedynie w 10% bez zgody wierzyciela, bo wówczas działałyby na jego niekorzyść.

Odnośnie zajęcia wyrównania zasiłku z ZUS, to w żadnym razie komornik nie będzie miał prawa zająć całej kwoty. Przy zajęciu należy zastosować kwoty wolne od zajęcia dla każdego miesiąca osobno.

Zatem wypłaconą kwotę należy podzielić na dane miesiące, w których Pani oczekiwała na zasiłek, a następnie z poszczególnych kwot zdjąć kwotę dla komornika.

Jeśli ma Pani otrzymać zaległy zasiłek chorobowy, to w Pani dyspozycji powinna pozostać kwota odpowiadająca 75% wypłaconego świadczenia.

Oczywiście może dojść do błędnego przekazania przez bank środków z rachunku, dlatego warto zaglądać na konto i trzymać rękę na pulsie, tak by mieć szansę natychmiast złożyć do banku reklamację (nawet telefonicznie przez infolinię), a jeśli ta nie przyniesie skutku wniosek do komornika o zwrot niesłusznie pobranych kwot.

Przydatne wzory pism:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór
AvatarDorota odpowiedział 9 miesięcy temu

Czy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID tez podlega zajęciu do 25% ?

Avatarizaabella odpowiedział 2 miesiące temu

Dzień dobry, dostałam pismo od komornika wzywające do spłacenia długu z 2008 roku, który został wykupiony przez firmę windykacyjną Best, wyrok sądu o nakazie zapłaty jest z 2013 roku, czy ten dług może być przedawniony? Komornik już zajął mi konto bankowe. Bardzo proszę o odpowiedź co mogę zrobić, z góry dziękuję za pomoc,

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli nie ma podstaw do wzruszenia postępowania sądowego, to niestety nie ma też żadnej możliwości, by uchylić się od zapłaty należności wynikającej z przedmiotowego nakazu zapłaty.

Dzieje się tak dlatego, że roszczenie, o którym orzekał sąd w 2013 roku nie uległo przedawnieniu. Do roszczeń z wyroków i nakazów sądowych stosować musimy bowiem odpowiednie terminy. Obecnie wynoszą one 6 lat. Natomiast wcześniej – do połowy lipca 2018 roku wynosiły lat 10.

Biorąc powyższe pod uwagę, łatwo będzie wyliczyć terminy, w których mogło dojść do przedawnienia roszczenia o zapłatę. Skoro nakaz zapłaty pochodzi z 2013 roku, to przy wówczas obowiązującym terminie przedawnienia roszczenia, do przedawnienia mogłoby dojść w 2023 roku = 2013 plus 10.

Natomiast stosując krótszy, obecnie obowiązujący termin wskazać należy, że przedawnienie mogłoby nastąpić z ostatnim dniem 2024 roku. Termin ten jest odleglejszy, niż przy dłuższym 10-letnim terminie przedawnienia roszczenie, bowiem bieg terminu przedawnienia roszczenia według nowych zasad, można liczyć dopiero od wejścia w życie przepisów nowelizujących, czyli od lipca 2018 roku. 2024 = 2018 plus 6.

Jak Pani widzi, do przedawnienia niestety nie doszło i komornik zobowiązany był przyjąć wniosek wierzyciela i wszcząć postępowanie egzekucyjne. W tym momencie warto jednak rozważyć zasadność zawarcia z wierzycielem ugody lub porozumienia z komornikiem w przedmiocie dobrowolnych wpłat. Inaczej musi się Pani liczyć z możliwością zajęcia kolejnych składników majątku m.in. wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury.

Twoja odpowiedź