Czy powinnam spłacić długi z ZTM czy ubiegać się o zmniejszenie go?

Kategoria: DługiCzy powinnam spłacić długi z ZTM czy ubiegać się o zmniejszenie go?
mKlaudia zapytał 1 rok temu

Witam,

w 2017 roku dostałam pismo z ZTM o niespłaconych mandatach od 2011 roku. Razem z odsetkami wyszło tam ponad 4000 zł.

W tamtym okresie byłam niepełnoletnia, więc mało zależało ode mnie, abym zawsze miała bilet.

Moja babcia próbowała pisać pisma do ZTM o zmniejszenia długu, omówiła trudną sytuację, jaką miałam w dzieciństwie, lecz skończyło się na tym, że rozpisali mi cały dług na raty po 200 zł miesięcznie, ale mnie niestety nie stać na to.

Jak rozwiązać ten problem? Jak może skończyć się niespłacenie długu w ZTM ?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

zasadnicza kwestia to ustalenie, czy sprawa jazdy bez biletów oparła się o sąd. Jeśli ZTM posiada przeciwko Tobie wyrok lub nakaz zapłaty, należy rozważyć możliwość wywiązania się z zawartej ugody.

Jeżeli jednak sprawa jazdy bez biletu nigdy nie trafiła do sądu, a tak mogło być, skoro w dacie „spisania” byłaś dzieckiem, można próbować zahamować działania ZTM, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Jeśli ZTM nie posiada żadnego orzeczenia sądu, w odpowiedzi na wezwania do zapłaty, wystosuje pismo z żądaniem zaniechania dalszej windykacji, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia i grożąc, że po otrzymaniu kolejnego pisma złożysz skargę na ZTM do rzecznika praw konsumenta.

W piśmie wskaż, że sprawa dotyczy okresu, kiedy byłaś nastolatką i nie odpowiadałaś za swoje czyny. Dodaj, że dochodzenia zapłaty po tylu latach jest sprzeczne z zasadami współżycie społecznego, a żądanie zapłaty bez tytułu prawnego jest niewłaściwe i nieetyczne.

Jeśli jednak ZTM posiada orzeczenie sądu, postaraj się spłacić, choć część długu, a następnie złóż wniosek o umorzenie pozostałej części powołują się na trudności finansowe. Jeśli nie masz wspomnianych 200 zł, wpłacaj mniejsze kwoty.

Powodzenia!

Warto przeczytać:

Ania odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie, na przestrzeni lat uzbierało mi się kilkanaście niezapłaconych mandatów za jazdę ZTM, nie mieszkam w miejscu zameldowania i przez lata nie odbierałam korespondencji. Obawiam się, że zostałam pociągnięta to odpowiedzialności karnej. Czy mogę gdzieś dowiedzieć się ile wynosić dług wraz z odsetkami, tym samym uniknąć kary przez spłatę długu w ZTM?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

bardzo mało prawdopodobne, by została wobec Ciebie orzeczona kara grzywny za jazdę bez biletu wynikająca z art. 121 kodeksu wykroczeń. Takiej okoliczności nie można jednak wykluczyć i jeśli masz takowe obawy, warto sięgnąć po informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Karny.

Wniosek o udzielenie informacji możesz złożyć elektronicznie, jeśli tylko posiadasz profil zaufany. Dodam jeszcze, że obecnie każdy może taki profil założyć. Wystarczy, że jest posiadaczem rachunku bankowego i korzysta z bankowości elektronicznej –  najprostsza droga.

Wniosek elektroniczny należy opłacić (20 zł), a następnie odczekać kilka dni. Z informacji podanej na stronie KRK wynika, że zaświadczenia są wysyłane, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Niestety informacje o grzywnach nie są odnotowywane w rejestrach karnych. Tu należałoby wykonać telefon do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia i zapytać, czy przeciwko Tobie było prowadzone postępowanie karne.

Być może uda Ci się przez telefon dowiedzieć o prowadzonych postępowaniach i ewentualnie ustalić wysokość nałożonej grzywny. Następnie należy dokonać jej płatności, kontaktując się z sekcją wykonywania orzeczeń tegoż właśnie sądu rejonowego.

Odnośnie samej należności za jazdę bez biletu, to w tej kwestii, należy kontaktować się z wierzycielem, czyli ZTM. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ZTM nigdy nie złożyło zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art. 121 kw i cała sprawa zakończy się dla Ciebie uregulowaniem mandatów. Więc może w pierwszej kolejności, warto podjąć kontakt z ZTM i ustalić, jak daleko zaszły sprawy.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Twoja odpowiedź