Niezapłacony mandat sprzed lat i egzekucja komornicza?

W 2003 roku niby dostałam mandat, który nie został uregulowany, w chwili obecnej otrzymuje dokumenty o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Niestety ja nie pamiętam i nie mam potwierdzenia płatności z 2003 r. !!! Nie miałam pojęcia, że toczy się jakiś proces, bo nie dostałam żadnych dokumentów i upomnień.

Komornik prowadzi egzekucje z tytułu nakazu z dn. 01-07-2004, zaopatrzony w klauzule wykonalności z dn. 16-05-2014. Co mam poczynić z tą sytuacją? Błagam o pomoc.


Niezapłacony mandat sprzed lat i egzekucja komornicza

Witaj, najłatwiejszym rozwiązaniem, oczywiście po ustaleniu, że mandat pochodzi rzeczywiście od ciebie, byłaby jego zapłata.

Sprawa trafiła do komornika, więc wybierając takie wyjście, niewątpliwie oprócz należności głównej, zobowiązana będziesz uregulować koszty egzekucyjne, koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego w egzekucji oraz odsetki.

Jak uchylić się od obowiązku zapłaty starego mandatu?

Sprawa nie wygląda jednak na taką do końca oczywistą, jeśli więc należysz do osób zdeterminowanych, możesz próbować uchylić się od obowiązku zapłaty starego mandatu.

Dziwią mnie okoliczności, iż nie masz informacji o toczącej się w 2004 roku sprawie sądowej. Skoro sąd na wniosek wierzyciela wydał nakaz zapłaty, to oczywiste jest, że jego odpis powinien trafić do ciebie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu/zarzutów.

Jeśli chcesz uchylić nakaz zapłaty, w pierwszej kolejności wypadałoby sięgnąć do dokumentów znajdujących się w aktach sprawy egzekucyjnej i ustalić co i kiedy miało miejsce.

Wiedz, że jako stronie postępowania egzekucyjnego – dłużnikowi – przysługuje cię prawo wglądu do akt sprawy prowadzonej przez komornika.

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

W aktach komorniczych znaleźć powinien się odpis nakazu zapłaty z 2004 roku, o którym wspominasz, a na nim nazwa i adres Sądu zajmującego się sprawą z powództwa o zapłatę oraz sygnatura akt sprawy.

Te dane pozwolą ci następnie ustalić we właściwym sądzie, co dalej zadziało się w sprawie. A mianowicie dlaczego doszło do uprawomocnienia się nakazu zapłaty, jeżeli ten nie dotarł do ciebie.

Niedoręczony nakaz zapłaty, jak zablokować egzekucję komorniczą?

Chcę, abyś wiedziała, że sąd może wydać zarządzenie o uprawomocnieniu się orzeczenia również w sytuacji kiedy do sądu wróci podwójnie awizowana korespondencja kierowana do strony pozwanej – ale tylko niepodjęta w terminie korespondencja kierowana na właściwy adres.

Jeżeli jednak uda ci się ustalić, że sąd posługiwał się błędnym adresem, bądź adresem, pod którym w danym momencie nie mieszkałaś, to masz asa w rękawie i szansę na uchylenie się od zapłaty dawnego długu.

Zażalenie na postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności na niedoręczony pozwanemu nakaz zapłaty

W tym przypadku zasadnym będzie wniesienie zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, który nie został ci prawidłowo doręczony.

Uchylenie przez sąd klauzuli wykonalności blokuje dalsze postępowanie egzekucyjne oraz skutkuje tym iż sąd musi z automatu prawidłowo doręczyć ci wydany 15 lat temu nakaz zapłaty.

Tym samym ty jako pozwana w sprawie o zapłatę zyskujesz prawo złożenia odwołania od przedmiotowego nakazu zapłaty.

Argumentem, jaki powinnaś podnieść, by zakończyć całą sprawę będzie oczywiście zarzut przedawnienia roszczenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Przedawnienie mandatów

W tym miejscu wypada mi wspomnieć, iż roszczenia o zapłatę także mandatów ulegają przedawnieniu z upływem przewidzianego przez ustawodawcę terminu.

Nie wiem, o jakim mandacie mówimy, jednakże z pewnością patrząc na datę zdarzenia (2003 roku), roszczenie o zapłatę uznać należy za przedawnione.

Warto jednak wiedzieć, że:

  • mandat karny kredytowany przedawnia się z upływem lat trzech od daty pokwitowania mandatu
  • mandat z fotoradaru przedawnia się z upływem roku od daty popełnienia wykroczenia lub z upływem lat dwóch od zdarzenia jeśli w sprawie zostało wszczęte postępowanie
  • mandat za brak biletu parkingowego przedawnia się upływem lat pięciu od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zdarzenia
  • mandat za jazdę bez biletu przedawnia się upływem roku, licząc od ostatniego dnia do zapłaty naliczonej kary.

Podsumowując

Jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie nakazu zapłaty, który nie został ci prawidłowo doręczony, masz prawo podjąć skuteczną obronę przeciwegzekucyjną.

W przypadku jeśli nakaz zapłaty pochodzący z 2004 roku kierowany był na nieaktualny adres i jesteś w stanie okoliczność tę uprawdopodobnić, przekładając sądowi dowód w postaci:

  • umowy najmu innego mieszkania, pokoju,
  • dowód wyjazdu za granice
  • lub dowód w postaci zeznać świadków

… to powinnaś złożyć zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty, wskazując błąd w doręczeniu przesyłki z odpisem nakazu zapłaty.

Zażalenie należy złożyć do sądu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wszczęciu egzekucji, uiszczając opłatę sądową od zażalenia w kwocie 30 zł.

Uwzględnione przez sąd zażalenia prowadzić będzie do uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i prawidłowym doręczeniu wydanego nakazu zapłaty, od którego należy złożyć sprzeciw w terminie kolejnych dwóch tygodniu od dnia odebrania korespondencji z sądu, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli uznasz jednak, że żądanie zapłaty jest roszczeniem zasadnym, to możesz wtedy próbować dogadać się z komornikiem na dokonywanie dobrowolnych wpłat bez kierowania egzekucji do twojego wynagrodzenia za pracę i rachunków bankowych.

Wniosek o przedawnienie mandatu ZTM wzór

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze