Wezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa

Forum prawneKategoria: DługiWezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa
Rafał zapytał 3 lata temu

Witam. Chodzi o wezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa. Dostałem wezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa za sprawę z 2002 roku. W rozmowie z pracownikiem ZTM dowiedziałem się, że klauzula wykonalności została wystawiona w marcu 2012 roku.

Czy wobec powyższego muszę płacić mandat z ZTM? czy sprawa nie uległa przedawnieniu? Z Sądu nie przypominam sobie, aby do mnie przychodził sądowy nakaz zapłaty. Pozdrawiam Rafał

9 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Rafale,

jeśli skupimy się jedynie na klauzuli wykonalności wydanej w 2012 roku, to mogę śmiało napisać, że roszczenie ZTM nie uległo przedawnieniu i zasadne będzie uregulowanie należności.

Powyższe wynika z przepisów prawa obowiązujących do lipca 2018 roku, zgodnie z którymi roszczenie orzeczone wyrokiem lub nakazem zapłaty przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Jeśli więc klauzula wykonalności na nakaz zapłaty została nadana w marcu 2012 roku, do przedawnienia mogłoby dojść dopiero w marcu 2022 roku.

Dziś więc ZTM może spokojnie złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, żądając przeprowadzenia przymusowego ściągnięcia długu. Takie rozwiązanie nie będzie dla Ciebie korzystne, bowiem narazi Cię na dodatkowe koszty. Prawdopodobnie ugoda z ZTM i spłata długu byłaby znacznie korzystniejsza.

Niemniej jednak skoro podnosisz, że nie wiedziałeś o toczącym się przeciwko Tobie postępowaniu sądowym i nie otrzymałeś żadnego nakazu zapłaty, można próbować uchylić się od zapłaty roszczenia, udowadniając, że ZTM składając pozew o zapłatę, posłużył się Twoim nieaktualnym lub nieprawdziwym adresem.

Jednakże taka okoliczność musi wynikać z akt sprawy. Będziesz więc musiał dotrzeć do pozwu o zapłatę oraz ustalić, na jaki adres została nadana korespondencja sądowa skierowana do Ciebie. Jeśli okaże się, że racja jest po Twojej stronie, będziesz mógł przeciwstawić się roszczeniom ZTM, składając np. powództwo przeciwegzekucyjne.

Sprawa ta nie jest jednak jasna i będzie wymagać od Ciebie większego zaangażowania, dlatego radzę przeanalizować którą opcję lepiej wybrać – spłatę długu, czy podjęcie próby uchylenia się od obowiązku zapłaty.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Podobne wątki:

mateusz h. odpowiedział 3 lata temu

Witam

Otrzymałem z ZTM wezwanie przedegzekucyjne na za jazdę bez biletu dnia 2001.07.11 na podstawie wyroku z dnia 2002.11.27 na kwotę 396,84.

Moje pytanie jest oczywiste – czy taki mandat oraz wyrok nie uległ przedawnieniu po takim okresie ? W jaki sposób przeciwdziałać? To jest wezwanie przedegzakucyjne – czy powinienem składać reklamację do ZTM, czy składać wniosek do sądu?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

przede wszystkim, należy wyjaśnić, że na etapie windykacji dłużnikowi nie przysługuje żadna sądowa ścieżka wykazania, że należność nie istnieje lub uległa przedawnieniu. Obecnie możesz jedynie spróbować podjąć kontakt z wierzycielem, celem wyjaśnienia, czy przedmiotowa należność nie uległa przedawnieniu.

Należy poprosić o przedstawienie dokumentów świadczących, że w okresie ostatnich 10 lat ZTM podjęło działania, których skutkiem było przerwanie biegu terminu przedawnienia. Dokładnie chodzi o ewentualne postępowanie egzekucyjnego. Jeśli takowych nie było, możesz zażądać zaprzestania dalszych działań, podnosząc zarzut przedawnienia.

Jeśli jednak zdecydujesz się nie spłacić należności, uznając, że jest przedawniona, okoliczność tę musisz potwierdzić w 100%, tak by nie narazić się na postępowanie egzekucyjnego. Jest to o tyle istotne, że jeżeli ZTM złoży wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, to ta wygeneruje koszty, które Ty będziesz musiał ponieść.

Dla podsumowania napiszę – w kontakcie z wierzycielem należy ustalić, czy należność jest przedawniona. Jeśli doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, warto rozważyć spłatę należności. Jeżeli dług jest przedawniony, należy żądać od ZTM zatrzymania windykacji przedawnione długu.

Kasia odpowiedział 3 lata temu

Witam, mam problem: otóż weszłam w dniu 8.11.21 r. na konto bankowe z którego dawno nie korzystam i zobaczyłam zajęcie komornicze na prawie 700 zł. Zadzwoniłam do komornika i dowiedziałam się, iż jest to za mandat za brak biletu z 2007 r. zadzwoniłam do ZTM wyjaśnić okazało się, że mandat jest z 2007 r. Warszawa – brak biletu.

Sprawa za moimi plecami odbyła się w 2008 r. (nie upłynął rok) a klauzula wykonalności jest z 2013 r., a zajęcie weszło dopiero w 2021 i mam do zapłacenia prawie 700 zł, nie mieszkam pod adresem, gdzie przychodziły jakieś pisma, jedno odebrał mój brat, za mnie się podpisując i o zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji, nic mi nie mówiąc, bo jestem z nim w złych relacjach.

Czy mam to zapłacić, czy mogę się jakoś z tego oczyścić? Pani z ZTM poinformowała mnie, że będzie druga taka za mandat z 2012… jestem w kropce, proszę o pomoc gdzie i co mogę napisać i jak się odwołać od mandatu ZTM.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli od samego początku wierzyciel, w tym przypadku ZTM posługiwał się nieaktualnym adresem, możesz starać się unieważnić nakazy zapłaty. Aby doszło do anulowania nakazu zapłaty, należy złożyć zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty.

W tym miejscu wyjaśnię, że zażalenie na klauzulę należy złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.

Piszesz, że pisma od komornika odbierał brat, a Ty informację o egzekucji uzyskałaś dopiero po zalogowaniu się bankowości internetowej. Taki stan faktyczny należy podnieść w zażaleniu, wskazując, że wiedzę na temat sprawy masz dopiero od 8 listopada 2021 roku. Musisz przekonać sąd, że brat odebrał pismo za Ciebie, pomimo że pod adresem wskazanym przez wierzyciela nie mieszkasz od wielu lat – należy podać datę przeprowadzki.

Dodam, że jeśli sąd uwzględni Twoje zażalenie, nakaz zapłaty straci prawomocność, a Ty będziesz mogła następnie zaskarżyć nakaz zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Co do drugiej sprawy, która jeszcze nie trafiła do komornika – radzę podjąć kontakt z ZTM celem wyjaśnienia, że składasz zażalenie na klauzulę i tak samo zrobisz w przypadku kolejnej egzekucji.

Być może, jeśli opiszesz, że wierzyciel cały czas posługiwał się błędnym/nieaktualnym adresem, ZTM zrezygnuje ze skierowania sprawy do komornika. Natomiast jeśli egzekucja zostanie wszczęta, zasadne będzie złożenie kolejnego zażalenia na klauzulę wykonalności.

Monika odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

W dniu 15.11.2021 odebrałam z poczty list (awizowany 04.11.2021) od Komornika Sądowego z wezwaniem do zapłaty należności:

Na wniosek wierzyciela: Miasto Stołeczne Warszawa ZTM w Warszawie i na podstawie tytułu wykonawczego: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu rejonowego w Pruszkowie z dnia 16.11.2011, sygn. akt INc4793/11 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 17.02.2012

Proszę o poradę, co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy ten dług nie jest przedawniony? Czy ewentualnie może Pani pomóc mi w napisaniu odpowiedniego pisma?

Monika

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Moniko,

sprawa nieuregulowanej należności trafiła do komornika, zatem wierzyciel – w tym przypadku Miasto Stołeczne Warszawa ZTM – posiada pełnoprawny tytuł wykonawczy, przez co należy zastanowić się nad spłatą zobowiązania.

Piszę tak dlatego, że jeśli nie przeczy Pani istnieniu nieuregulowanej należności, nie ma Pani również żadnych argumentów, które mogą pomóc w anulowaniu naliczonej opłaty. Dług z całą pewnością nie uległ przedawnieniu.

Tu wyjaśnię, że przedawnienie można łatwo wyliczyć. Wierzyciel w listopadzie 2011 roku uzyskał nakaz zapłaty. Klauzula wykonalności natomiast została wydana później. Nie upłynęło więc wymagane 10 lat do przedawnienia należności orzeczonej przez sąd.

 Co więcej, stosując nowy/krótszy termin przedawnienia zobowiązania – 6 lat wiemy również, że dług mógłby ulec przedawnieniu dopiero pod koniec 2024 roku.

Z uwagi na powyższe, radzę zastanowić się nad spłatą zobowiązania. Być może warto podjąć kontakt telefoniczny z komornikiem, celem omówienia zasad spłaty należności. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić długu jednorazowo, zastanów się nad wysokością raty miesięcznej i podaj propozycję komornikowi.

Na koniec napiszę, że jeśli zaniechasz spłaty i nie podejmiesz kontaktu z komornikiem, musisz mieć świadomość, że niebawem dojdzie do zajęcia Twojego majątku – wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych.

Natomiast jeśli uważasz, że dług „nie należy do Ciebie” i wcześniej nie miałaś wiedzy na temat toczących się spraw sądowych, możesz w terminie tygodnia od odebrania korespondencji od komornika złożyć zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty.

Mateusz odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

Zajęcie komornicze na koncie za niezapłacony bilet ZTM. W poniedziałek dowiedziałem się, że mam zajęcie komornicze na koncie, poniżej tytuły wykonawcze:

  • Postępowanie egzekucyjne KM 1273/21 prowadzone jest z wniosku Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci: Nakazu Zapłaty w elektronicznym postępowaniu egzekucyjnym wydanego przez Sądy Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 15.05.2018r sygn akt VI Nc-e 720925/18.
  • Postępowanie egzekucyjne KM 1274/21 prowadzone jest z wniosku Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci: Nakazu Zapłaty w elektronicznym postępowaniu egzekucyjnym wydanego przez Sądy Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 18.06.2018r sygn akt VI Nc-e 1068016/18.

Korespondencja w sprawach została do Pana wysłana na adres wskazany przez wierzyciela tj. Warszawa ul. Milenijna 41a/ 39.

Nadmieniam, że na adres który został wysłany nakaz, nie mieszkam od 2014 roku, byłem wtedy też niepełnoletni. Proszę o pomoc w dalszych działaniach.

Z poważaniem,
Mateusz

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Mateuszu,

na podstawie stanu faktycznego, który przedstawiłeś w swoim zapytaniu, można starać się odzyskać termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, podnosząc zarzut braku doręczenia odpisu nakazu z uwagi na okoliczność, że w pozwie wierzyciel posłużył się nieaktualnym adresem.

Zaznaczę, że złożenie zażalenia będzie zasadnym, jeśli przeczysz obowiązkowi zapłaty. Natomiast w sytuacji, kiedy faktycznie otrzymałeś mandat za jazdę bez biletu, zażalenie może pomóc wyłącznie w zmniejszeniu kosztów postępowania, ponieważ wierzyciel i tak uzyska tytuł wykonawczy.

Podsumowując:

w tym momencie możesz:

  • uregulować należność i zakończyć sprawę
  • wystąpić do komornika z propozycją ratalnej spłaty zadłużenia
  • złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, na którego nakaz nie otrzymałeś, informując jednocześnie komornika o podjętych działaniach.

Jeśli zdecydujesz się na trzecie rozwiązanie, zażalenie należy złożyć najpóźniej w poniedziałek. Zażalenie możesz przesłać listem poleconym do sądu, który wydał klauzulę lub złożyć osobiście w biurze podawczym – znaczenie ma data nadania i musi to być poniedziałek 22 listopada.

Następnie złożyć należy wniosek do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze wskazaniem, że zaskarżyłeś postanowienie sądu o klauzuli wykonalności. W dalszej kolejności należy czekać na odpowiedź sądu.

Jeśli ten uchyli klauzulę wykonalności otrzymasz odpis pozwu wraz z nakazem zapłaty i pouczeniem o możliwości złożenia sprzeciwu.

Będziesz mógł wtedy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, domagając się oddalenia powództwa, o ile jest nieuzasadnione bądź uznać pozew i spłacić orzeczoną należność wraz z kosztami sądowymi poniesionymi przez wierzyciela, jednakże już bez kosztów postępowania komorniczego.