Wezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa

Kategoria: DługiWezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa
Rafał zapytał 7 miesięcy temu

Witam. Chodzi o wezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa. Dostałem wezwanie przed egzekucyjne z ZTM Warszawa za sprawę z 2002 roku. W rozmowie z pracownikiem ZTM dowiedziałem się, że klauzula wykonalności została wystawiona w marcu 2012 roku.

Czy wobec powyższego muszę płacić mandat z ZTM? czy sprawa nie uległa przedawnieniu? Z Sądu nie przypominam sobie, aby do mnie przychodził sądowy nakaz zapłaty. Pozdrawiam Rafał

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witaj Rafale,

jeśli skupimy się jedynie na klauzuli wykonalności wydanej w 2012 roku, to mogę śmiało napisać, że roszczenie ZTM nie uległo przedawnieniu i zasadne będzie uregulowanie należności.

Powyższe wynika z przepisów prawa obowiązujących do lipca 2018 roku, zgodnie z którymi roszczenie orzeczone wyrokiem lub nakazem zapłaty przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Jeśli więc klauzula wykonalności na nakaz zapłaty została nadana w marcu 2012 roku, do przedawnienia mogłoby dojść dopiero w marcu 2022 roku.

Dziś więc ZTM może spokojnie złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, żądając przeprowadzenia przymusowego ściągnięcia długu. Takie rozwiązanie nie będzie dla Ciebie korzystne, bowiem narazi Cię na dodatkowe koszty. Prawdopodobnie ugoda z ZTM i spłata długu byłaby znacznie korzystniejsza.

Niemniej jednak skoro podnosisz, że nie wiedziałeś o toczącym się przeciwko Tobie postępowaniu sądowym i nie otrzymałeś żadnego nakazu zapłaty, można próbować uchylić się od zapłaty roszczenia, udowadniając, że ZTM składając pozew o zapłatę, posłużył się Twoim nieaktualnym lub nieprawdziwym adresem.

Jednakże taka okoliczność musi wynikać z akt sprawy. Będziesz więc musiał dotrzeć do pozwu o zapłatę oraz ustalić, na jaki adres została nadana korespondencja sądowa skierowana do Ciebie. Jeśli okaże się, że racja jest po Twojej stronie, będziesz mógł przeciwstawić się roszczeniom ZTM, składając np. powództwo przeciwegzekucyjne.

Sprawa ta nie jest jednak jasna i będzie wymagać od Ciebie większego zaangażowania, dlatego radzę przeanalizować którą opcję lepiej wybrać – spłatę długu, czy podjęcie próby uchylenia się od obowiązku zapłaty.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Podobne wątki:

mateusz h. odpowiedział 4 miesiące temu

Witam

Otrzymałem z ZTM wezwanie przedegzekucyjne na za jazdę bez biletu dnia 2001.07.11 na podstawie wyroku z dnia 2002.11.27 na kwotę 396,84.

Moje pytanie jest oczywiste – czy taki mandat oraz wyrok nie uległ przedawnieniu po takim okresie ? W jaki sposób przeciwdziałać? To jest wezwanie przedegzakucyjne – czy powinienem składać reklamację do ZTM, czy składać wniosek do sądu?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

przede wszystkim, należy wyjaśnić, że na etapie windykacji dłużnikowi nie przysługuje żadna sądowa ścieżka wykazania, że należność nie istnieje lub uległa przedawnieniu. Obecnie możesz jedynie spróbować podjąć kontakt z wierzycielem, celem wyjaśnienia, czy przedmiotowa należność nie uległa przedawnieniu.

Należy poprosić o przedstawienie dokumentów świadczących, że w okresie ostatnich 10 lat ZTM podjęło działania, których skutkiem było przerwanie biegu terminu przedawnienia. Dokładnie chodzi o ewentualne postępowanie egzekucyjnego. Jeśli takowych nie było, możesz zażądać zaprzestania dalszych działań, podnosząc zarzut przedawnienia.

Jeśli jednak zdecydujesz się nie spłacić należności, uznając, że jest przedawniona, okoliczność tę musisz potwierdzić w 100%, tak by nie narazić się na postępowanie egzekucyjnego. Jest to o tyle istotne, że jeżeli ZTM złoży wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, to ta wygeneruje koszty, które Ty będziesz musiał ponieść.

Dla podsumowania napiszę – w kontakcie z wierzycielem należy ustalić, czy należność jest przedawniona. Jeśli doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, warto rozważyć spłatę należności. Jeżeli dług jest przedawniony, należy żądać od ZTM zatrzymania windykacji przedawnione długu.

Twoja odpowiedź