Odwołanie od mandatu ZTM – Wzór + Omówienie

Jak napisać odwołanie od mandatu ZTM? zapłata za mandat ZTM nie zawsze jest obligatoryjna. Jeśli kara została przyznana za działanie niecelowe – np. pozostawienie biletu okresowego w domu, lub w przypadku innych sytuacji, istnieje możliwość odwołania. W jaki sposób można tego dokonać?

Wstęp

Odwołanie do ZTM należy złożyć w formie pisemnej, pismo można dostarczyć do Zarząd Transportu Miejskiego listem poleconym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy już do wypełnienia wzór odwołania od mandatu ZTM, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od mandatu ZTM – wzór

Kiedy przysługuje odwołanie od mandatu ZTM?

Nie każda osoba jeżdżąca na gapę może uniknąć obowiązku zapłaty kary za brak biletu. Odwołanie od mandatu ZTM przysługuje w kilku określonych przypadkach.

Szansę na zwolnienie z obowiązku zapłaty takiej kary finansowej mają osoby, które nie okazały biletu lub dokumentu, który uprawnia do ulgowych przejazdów na skutek działania niecelowego (są w stanie udowodnić, że w danej chwili posiadały uprawnienia do zniżki lub opłacony bilet).

Przykładowo, będzie to więc chociażby sytuacja, w której osoba nie może okazać ważnego biletu okresowego lub legitymacji, ponieważ pozostawiła ją w domu. Odwołanie od mandatu za nieskasowany bilet będzie możliwe natomiast jedynie w sytuacji, kiedy to kontrolerzy uniemożliwią pasażerowi skasowanie biletu bezpośrednio po wejściu do środka transportu, lub gdy kontrola biletów nastąpiła zbyt szybko.

Prawo do składania reklamacji unieważnienia mandatu lub zwrotu zapłaconej już kwoty kary będzie przysługiwało osobie, która w terminie 7 dni od dnia wystawienia tego mandatu dostarczy odpowiednio:

 • ważny w okresie przejazdu bilet, którego nie okazała podczas kontroli,
 • dokument uprawniający do przejazdu ulgowego, którego nie posiadała przy sobie podczas kontroli.

Odwołanie od mandatu ZTM można sporządzić zarówno przed zapłatą kary, jak i po uiszczeniu wymaganej kwoty, jednak w drugim przypadku ukarana osoba odzyska sumę pomniejszoną o koszt wystawienia mandatu, czyli około 10% mniej. Wzór odwołania pobierzesz powyżej.

 

Jak wygląda odwołanie od mandatu ZTM?

Osoby, które spełniają warunki do odwołania od mandatu ZTM, powinny w ciągu 7 dni od otrzymania kary wysłać na adres widniejący na mandacie następujące dokumenty:

 • list z odwołaniem od decyzji o nałożeniu mandatu,
 • oryginał mandatu,
 • oryginał biletu uprawniającego do przejazdu – również w przypadku, kiedy mandat dotyczył braku dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych,
 • oryginał lub czytelną kopię dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych, który był ważny w momencie kontroli – jeśli osoba korzysta ze zniżek.

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu ZTM?

Odwołanie od mandatu za brak biletu ZTM lub za brak dokumentu który uprawnia do przejazdów ulgowych – musi mieć formę pisemną. Reklamacja wezwania do zapłaty powinna zawierać:

 • datę sporządzenia odwołania,
 • imię, nazwisko i adres osoby, która składa reklamację,
 • numer sprawy, wezwania do zapłaty,
 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację,
 • roszczenie wraz z uzasadnieniem,
 • numer konta bankowego do zwrotu środków (jeśli mandat został już opłacony),
 • wykaz załączonych do pisma dokumentów,
 • podpis osoby składającej reklamację.

Jeśli reklamacja zostanie sporządzona bez podania niezbędnych danych wymienionych powyżej, osoba odwołująca się od mandatu zostanie poproszona o uzupełnienie brakujących informacji w terminie 14 dni. W takim przypadku za datę wniesienia reklamacji zostanie uznana data otrzymania reklamacji uzupełnionej.

Kiedy ZTM nie rozpatrzy odwołania od mandatu?

Zarząd Transportu Miejskiego jest zobligowany do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia. Musi także udzielić pisemnej odpowiedzi na odwołanie. Zarząd Transportu Miejskiego nie rozpatrzy jednak odwołania jeśli:

 • pismo nie będzie zawierało danych wystarczających do zidentyfikowania osoby składającej reklamację,
 • reklamacja zostanie złożona po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
 • osoba składająca reklamację nie uzupełni braków formalnych w odwołaniu w ciągu 14 dni od wezwania przez ZTM.

 

Zarząd Transportu Miejskiego często zachęca pasażerów składających reklamację do podawania w odwołaniu takich danych, jak numer telefonu komórkowego, ponieważ usprawnia to komunikację – ZTM może szybciej poinformować taką osobę o braku niezbędnych danych formalnych.

Ponadto, zarząd przypomina, iż odwołanie można złożyć również osobiście w Punkcie Obsługi Pasażera. W takim przypadku poza reklamacją należy okazać również ważny bilet oraz kopię lub oryginał dokumentu uprawniającego do ulgowych przejazdów.

Podsumowanie

Aby złożyć odwołanie z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, należy sporządzić pisemny wniosek w którym powołamy się na okoliczności zwalniające nas z uiszczenia kary z ZTM. Aby sporządzić skuteczne pismo, pobierz wzór odwołania z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu.

 • Wszystkie odwołania i reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia w którym otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty.
 • Do odwołania dołączyć należy (jeśli to możliwe) oryginały biletów bądź dokumenty uprawniające do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.
 • Pismo odwoławcze możne też w niektórych oddziałach ZTM złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak nie jest to dobry pomysł, ponieważ e-maile lubią “ginąć”.
 • Dla ułatwienia kontaktu z ZTM odwołanie powinno koniecznie zawierać adres osoby składającej odwołanie bądź numer telefonu.
 • Zasady składania reklamacji i odwołań w Zarządzie Transportu Miejskiego zawsze określa regulamin, w przypadku więc jakichkolwiek wątpliwości, zawsze można do zajrzeć.
 • Reklamacje i odwołania które zostaną złożone do publicznego transportu zbiorowego po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, nie zostaną w ogóle rozpatrzone.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Odwołanie od mandatu ZTM – Wzór + Omówienie”
 1. Podając swoje imię i nazwisko oraz adres osoby składającej pismo zahacza o przepisy ochrony danych RODO, czy trzeba pisać formułkę, że wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych? no i podać lepiej numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy? czy uzyskam te informacje w punktach obsługi ZTM? będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

Comments are closed.