Czy komornik może zająć więcej niż 25% emerytury?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć więcej niż 25% emerytury?
Moby zapytał 4 lata temu

Czy komornik może zająć więcej niż 25% emerytury? ZUS potrąca mi 25% emerytury brutto i pozostałość przekazuje (po potrąceniach – podatek, ubezpieczenie i in.) na moje konto w banku. Komornik zajął również konto.

Emerytura to jedyne środki, które na to konto wpływają. Bank, jeśli wartość środków na koncie przekroczy 1950 zł w danym miesiącu (np. zaoszczędzę z poprzedniego miesiąca), nadwyżkę zajmuje i przekazuje komornikowi.

Tym samym zajęta kwota znacznie przekracza ustawowe 25% emerytury. Aby się przed tym chronić, zmuszony jestem do opróżniania konta i pobierania gotówki na koniec miesiąca.

Co zrobić, aby komornik odblokował moje konto bankowe w zakresie wpływów z emerytury. Nie mogę nic zaoszczędzić w banku, muszę operować gotówką i narażać w związku z tym swoje zdrowie.

Pozdrawiam M.D.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie

rzeczywiście ma Pan rację – saldo wolne od zajęcia z rachunku bankowego wynosi obecnie 1 950 zł i odnawia się z każdym nowym miesiącem. Natomiast saldo niewykorzystane „przepada”, czyli nie podlega dodaniu do salda na nowy miesiąc.

Powyższe przekłada się na to, że jeśli dłużnik nie wykorzystał wszystkich środków w danym miesiącu, w kolejnym może stracić całą nadwyżkę ponad kwotę 1 950 zł.

Zatem jest dokładnie tak jak Pan pisze – dłużnik zajętego rachunku nie ma możliwości odkładania pieniędzy.

Mając powyższe na uwadze, myślę, że w Pana przypadku zasadnym będzie kontakt z samym komornikiem i złożenie wniosku o zwolnienie rachunku spod zajęcia.

We wniosku, należy podnieść okoliczność, że na zajęte konto wpływa jedynie emerytura już raz potrącona przez organ rentowy. Do wniosku należy złożyć wydruk z konta za ostatnie trzy miesiące. Wzór gotowego wniosku pobierze Pan poniżej:

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Komornik powinien uznać Pana wniosek i zwolnić rachunek spod egzekucji.

Przy okazji warto przeczytać: Jak napisać wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego? [WZÓR]

Na koniec dodam jeszcze, że odkładając na koncie dłużnik, który ma więcej nieuregulowanych zobowiązań, musi liczyć się z możliwością, że w razie wszczęcia kolejnej egzekucji komorniczej jego oszczędności zostaną zajęte.

Dzieje się tak dlatego, że saldo wolne od egzekucji z rachunku bankowego jest jedno bez względu na liczbę prowadzonych kont bankowych i na chwilę obecną wynosi 1 950 zł. Jeśli w dacie zajęcia przez organ egzekucyjny na rachunkach bankowych dłużnika będzie kwota wyższa niż 1 950 zł, całą nadwyżkę bank przekaże komornikowi.

ds3 odpowiedział 2 lata temu

Czy komornik może zająć 25 % emerytury i całą kwotę ze stosunku pracy? Komornik zabiera mi 25 % emerytury brutto, co jest zgodne z prawem. Czy jeżeli podejmę pracę na pełnym etacie – najniższa pensja …czyli 3010 zł brutto, czy komornik zabierze mi całość wynagrodzenia, czy zostawi jakąś część dochodu z pracy na etacie? Pytam, bo zastanawiam się, czy warto się zatrudnić. Wiem, że komornik z umowy zlecenia może zabrać wszystko.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

niestety jeśli świadczenie emerytalne ma pierwszeństwo, czyli dłużnik uzyskał prawo do emerytury, dochody uzyskiwane z innych źródeł, niż wskazuje ustawa emerytalna, podlegają zajęciu w pełnej wysokości.

Dlatego jeśli podejmie Pan zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej cały wypracowany dochód zostanie zajęty przez komornika. W dalszej kolejności również kontynuowana będzie egzekucja z emerytury, przy zajęciu procentowym – do 25% świadczenia.

Proszę jednak zastanowić się, czy nie warto podjąć zatrudnienia. Piszę tak dlatego, że po pierwsze posiadając dodatkowe źródło dochodu, dłużnik ma szansę znacznie szybciej spłacić swoje długi.

Po drugie może zdarzyć się sytuacja, że z uwagi na okoliczność, że egzekucja z emerytury jest skuteczna, komornik może nie ustalić, że podjął Pan dodatkowe zatrudnienie.

W takiej sytuacji zyska Pan nie tylko dodatkowe środki na życie, ale także finanse, by dobrowolnie spłacać zadłużenie bezpośrednio na rachunek komornika lub wierzyciela.

Dodam, że posiadają większą gotówkę, może Pan zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, proponując dokonywanie własnych wpłat w kwocie wyższej, niż ta, którą wierzycielowi przekazuje komornik.