Zajęcie egzekucyjne jak sprawdzić za co??

Forum prawneKategoria: KomornikZajęcie egzekucyjne jak sprawdzić za co??
wed2 zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, zajęcie egzekucyjne jak sprawdzić? Wierzyciel ani sprawa nie jest mi znana. Firma windykacyjna MONERIA S.A. Nakaz z 05-12- 2011 klauzula z dnia 20-02-2012. Czy można wystąpić z wnioskiem o przedawnienie długu? Ewentualnie jak dowiedzieć się czego sprawa dotyczy? Pozdrawiam

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam

jeśli faktycznie nie kojarzysz zadłużenia, ani żadnych spraw sądowych nie dziwi mnie okoliczność, że zastanawiasz się, w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za należność, której zapłaty żąda wspomniana firma windykacyjna.

Z uwagi na powyższe, radzę złożyć wniosek do firmy windykacyjnej o doręczenie dokumentów potwierdzających istnienie roszczenia.

Jeśli otrzymasz odpis nakazu zapłaty, co potwierdzi, że sprawa oparła się o sąd. Będziesz też wiedzieć, kto był pierwotnym wierzycielem. Posiadając przedmiotową wiedzę, będzie można potwierdzić, z jakiego tytułu pochodzi zadłużenie oraz co działo się z nim dalej.

Dodam, że posiadając sygnaturę akt postępowania sądowego, masz prawo zwrócić się do sądu, który wydał nakaz zapłaty o doręczenie kserokopii dokumentów postępowania.

Niemniej sprawa jest dopiero na etapie windykacji i nie trafiła jeszcze do egzekucji komorniczej, dlatego należy zastanowić się, czy warto zagłębiać się aż tak bardzo w “papierologię”.

Chcą rozeznać się w sprawie, warto skupić się bardziej na okoliczności, że firmy windykacyjne dość często dochodzą zapłaty starych, przedawnionych już długów. Jeśli więc okaże się, że bieg terminu przedawnienia nie został przerwany, można liczyć na przedawnienie roszczenia.

W tym momencie jednak dług nie uległ przedawnieniu. Termin przedawnienia, który należy wziąć pod uwagę to 10 lat od ostatniej czynności wierzyciela. Jeśli będzie to klauzula wykonalności, to należy liczyć uprawomocnienie się postanowienia, co mogło mieć miejsce w marcu 2012 roku.

Do przedawnienia roszczenia może więc dojść niebawem (w marcu 2022 roku) pod warunkiem jednak, że w tym czasie firma windykacyjna nie złoży wniosku egzekucyjnego lub wcześniej nie doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam do podjęcia rozmowy z firmą windykacyjną, żądają przedstawienia dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania. Jeśli będziesz mieć wątpliwości w tym temacie, możesz przesłać wierzycielowi wezwanie do zaprzestania postępowania windykacyjnego, podnosząc, że roszczenie jest nienależne, a w toku ewentualnej egzekucji komorniczej zasadnym będzie zaskarżenie klauzuli wykonalności.

Natomiast jeśli okaże się, że dług należy do Ciebie, należy zastanowić się nad jego spłatą lub czekać, naiwnie licząc, że wierzyciel przez swą bezczynność dopuści do upływu terminu przedawnienia roszczenia.