Jak sprawdzić za co komornik zajął konto bankowe?

Witam. Jak sprawdzić, za co komornik zajął konto bankowe? co prawda czasem spóźniam się z opłatami za rachunki, ale zazwyczaj jest to kilka dni. Żadne pisma od komornika czy z sądu do mnie nie przychodziły.

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, za co komornik zablokował mi konto bankowe bez powiadomienia. Nie wiem co robić, tak po prostu z dnia na dzień komornik zajął konto bez powiadomienia.


Witam, choć Twoja sytuacja została przedstawiona bardzo ogólnie, postaram Ci się pomóc i rozwiać Twoje wątpliwości.

Jak sprawdzić, za co komornik zajął konto bankowe?

zajecie-egzekucyjne-jak-sprawdzic

Po pierwsze, aby komornik mógł dokonać jakiegokolwiek zajęcia w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, musi je wszcząć na podstawie tak zwanych tytułów wykonawczych.

Zatem, aby komornik mógł działać, najpierw musiałaś otrzymać jakąś korespondencję sądową – nakaz zapłaty bądź może wyrok lub wyrok zaoczny.

Twoja bierna podstawa, w tym również nieodebranie korespondencji sądowej mogło spowodować, że tytuł egzekucyjny, czyli wspomniany przeze mnie wcześniej nakaz zapłaty bądź wyrok, uprawomocnił się.

W takim wypadku wierzyciel ma możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, a po uzyskaniu takiego tytułu już wykonawczego, może wszcząć postępowanie u komornika.

Z reguły cała ta procedura, bardzo skrótowo przeze mnie opisana powyżej, trwa kilka miesięcy – najkrócej potrzebne są około dwa miesiące.

Jeżeli komornik otrzymał od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z załączonym do niego tytułem wykonawczym, dopiero na tej podstawie może zacząć swoje działania.

Komornik nie podejmie żadnych czynności, dopóki nie zostanie mu przedstawiony tytuł wykonawczy. Komornik zawiadomi Cię o wszczętym postępowaniu korespondencyjnie, wezwie również do złożenia wykazu majątku.

Działania komornika zależne są z reguły od wniosku wierzyciela, który może wskazać, z jakiego należącego do Ciebie majątku komornik ma przeprowadzić egzekucję.

Komornik ma kilka możliwości prowadzenia egzekucji.

Najczęściej komornik zwraca się z zapytaniami w ramach tak zwanego poszukiwania majątku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego właściwych ze względu na Twoje miejsce zamieszkania oraz do tak zwanego systemu OGNIVO pozwalającego na ustalenie rachunku bankowego.

Po uzyskaniu przez komornika pewnych informacji może działać dalej. Może np. skierować egzekucję do świadczeń rentowo-emerytalnych, do wynagrodzenia za pracę, do wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym, do ruchomości i nieruchomości będących Twoją własnością, a także do innych wierzytelności.

Dokonane przez komornika pobranie Twojego wynagrodzenia niekoniecznie musiało oznaczać skierowanie egzekucji do wynagrodzenia za pracę.

Wręcz przeciwnie, zapewne zostało dokonane zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik zwraca się do pracodawcy z pismem w celu złożenia wyjaśnień, co do osoby pracownika – wskazanie podstawy zatrudnienia, wynagrodzenia oraz zakazania pracodawcy wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w stosownej wysokości, w zamian za przekazywanie określonej należności na rachunek bankowy prowadzonej przez komornika kancelarii komorniczej.

Egzekucja z wynagrodzenia

Przybliżę Ci zasady w przypadku zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Kodeks pracy w art. 87 określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę.

W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice, w jakich mogą być potrącane należności.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w razie innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 871 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z rachunku bankowego

Co do egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, komornik celem dokonania zajęcia przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnych dłużnika i jednocześnie wzywa bank do niedokonywania dłużnikowi wypłat z rachunku bankowego bez zgody komornika. Ponadto komornik zawiadamiania o zajęciu dłużnika.

Nie jest możliwe, aby w przypadku kilkudniowej zwłoki w zapłacie przez Ciebie rachunków, z tego powodu zaczął działać komornik.

Procedura uzyskania tytułu wykonawczego jest dość czasochłonna dlatego, jeżeli jest prowadzone przeciwko Tobie jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne to na podstawie jakiegoś tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, a to musiało potrwać przynajmniej około dwóch miesięcy.

Wszelka korespondencja zapewne była Ci doręczana. Mogło się jednak zdarzyć tak, że korespondencja nie była przez Ciebie odebrana, bo np. listonosz nie zastał Cię w domu, nie podjęłaś korespondencji w terminie i została ona zwrócona do sądu.

Fikcja prawidłowego doręczenia

W takim przypadku przyjmuje się fikcję prawidłowego doręczenia. Mogło również być tak, że wierzyciel podał Twój nieaktualny obecnie adres.

Bardzo często zdarza się w takiej sytuacji, że dłużnik mimo nieotrzymania korespondencji z sądu, otrzymuje korespondencję od komornika, który ustalił aktualny adres dłużnika.

Jeżeli nie otrzymałaś żadnej korespondencji, na Twoim rachunku bankowym na pewno znajdują się dane komornika, który dokonał zajęcia i sygnatura akt sprawy.

Kontakt z komornikiem

Możesz zwrócić się do komornika z wnioskiem lub pójść do prowadzonej przez niego kancelarii komorniczej, jeśli jest ona w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, by dowiedzieć się, na jakiej podstawie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, kto jest wierzycielem, jakie jest zadłużenie itd.

Możesz również zwrócić się do komornika z prośbą o wgląd do akt komorniczych i sporządzenie z niej dla siebie fotokopii/kserokopii. Na Twoje żądanie komornik okaże Ci również oryginał tytułu wykonawczego. Poniżej zamieszczam wzór wniosku, który może Ci się teraz przydać:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Zajęcie egzekucyjne jak sprawdzić za co komornik zajął konto w banku? Jeżeli nie otrzymałaś z sądu żadnej korespondencji i sąd przyjął fikcję prawidłowego doręczenia, masz jeszcze możliwość podważenia wydanego przez sąd tytułu egzekucyjnego.

Polecam najpierw zwrócić się do komornika z prośbą o wgląd do akt sprawy komorniczej.

Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Jak sprawdzić za co komornik zajął konto bankowe?”
  1. jak znaleźć komornika który zajął i zablokował mi konto bankowe?

  2. Czy zdarzają się takie sytuacje, że komornik i tak zajmie konto mimo że jest ta wolna kwota? po prostu zajmie.. mam zero na koncie bo dopiero założyłem konto bankowe i mam już zajecie, jest ktoś w stanie mi zagwarantować ze jak przeleje tam 1000 zł, to będę mógł swobodnie je wypłacić? i drugie pytanie: jak liczony jest ten czas wolnej kwoty miesięcznej od którego do którego.. czyli którego miesiąca mam jakby znowu wolna kwotę?

  3. Zostały mi zajęte pieniądze z wynagrodzenia za pracę, jednak na piśmie nie ma konkretów, tzn. ile i za co. Nie mam pojęcia, za co zostały mi zajęte pieniądze. Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób mogę zobaczyć ile mam do zapłaty i co to za dług. Prawdopodobnie za podatek, ponieważ się nie rozliczyłem, ale z drugiej strony niemożliwe jest, że aż tyle miałbym do oddania.

Comments are closed.