Witam. W zeszłym tygodniu komornik zajął moje konto bankowe lecz na to konto wpływała także wypłata mojego chłopaka i cześć tej wypłaty została zajęta przez komornika, teraz pytanie jaki wniosek muszę złożyć do komornika, aby te pieniądze odzyskać gdyż nie należały one do mnie… i czy wniosek do komornika muszę złożyć ja czy mój chłopak?


Czy komornik może zająć konto bankowe na które wpływa również wynagrodzenie osoby trzeciej?

Witam, bardzo dobrze, że sprawy zajęcia przez komornika pieniędzy, które nie należały do ciebie lecz do twojego chłopaka nie pozostawiasz, tylko chcesz działać już teraz.

Bowiem, jak przy wszystkich procedurach sądowych, komorniczych, administracyjnych liczy się czas i aby twój chłopak mógł odzyskać zabrane mu przez komornika pieniądze musi zachować przewidziane przez ustawodawce terminy, w przeciwnym razie może nigdy zajętych środków nie odzyskać.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Zapewne gdybyś wiedziała, że komornik dokona zajęcia rachunku bankowego, którego jesteś posiadaczem, radziłabyś swojemu chłopakowi, by ten założył własne konto bankowe, na które pracodawca będzie mógł przelewać mu wynagrodzenie za pracę.

Skoro tak się nie stało, to widocznie jeszcze nie miałaś wiedzy, że twój wierzyciel złożył do komornika wniosek egzekucyjny.

Tak, jak już pisałam wiele razy w odpowiedziach na inne posty czytelników naszego portalu, dziś egzekucja komornicza bardzo często rozpoczyna się od zlokalizowania i zajęcia rachunku bankowego dłużnika.

Każdy dłużnik, który ma komornika na karku musi liczyć się więc z możliwością, że wcześniej czy później komornik dokona zajęcia jego rachunku bankowego zajmując tym samym zgromadzone na rachunku środki.

Czym jest system OGNIVO

Nowoczesny, elektroniczny system OGNIVO pozwala komornikom w szybki sposób odnaleźć rachunki dłużnika nie tylko w bankach komercyjnych i spółdzielczych ale również w SKOKACH.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od instytucji finansowej, komornik wysyła do niej informacje o wszczęciu egzekucji przeciwko posiadaczowi rachunków. W odpowiedzi na co bank blokuje zgromadzone na rachunku/rachunkach pieniądze.

Blokada pieniędzy na rachunku bankowym, a zajęcie pieniędzy nienależących do dłużnika

W przypadku, kiedy właścicielem rachunku bankowego jest dłużnik alimentacyjny, bank blokuje wszystkie zgromadzone na rachunku środki, aż do wysokości zajęcia.

Natomiast jeśli dług pochodzi z innego tytułu niż zaległe alimenty, na dzień dzisiejszy bank udostępni posiadaczowi rachunku jedynie kwotę 1 575 zł miesięcznie (tzw. kwota wolna).

Egzekucji podlegają wszystkie wpływy i ani bank, ani tym bardziej komornik nie bada pochodzenia pieniędzy które znajdują się na rachunku bankowym dłużnika.

Dlatego w twojej sytuacji doszło do zajęcia konta bankowego na które wpływają pieniądze osoby trzeciej… a więc Twojego partnera.

Środki wolne od zajęcia na rachunku bankowym

Jednak obecnie przy egzekucji z rachunku bankowego komornik zając nie może:

  • świadczenia na dzieci rodzina 500 plus
  • alimentów wypłacanych przez państwo w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
  • dodatków pielęgnacyjnych
  • zasiłków rodzinnych
  • zasiłków wypłacanych w związku z urodzeniem dziecka (becikowe)
  • dodatków dla sierot zupełnych
  • innych świadczeń wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej
  • świadczeń integracyjnych
  • świadczeń wychowawczych.

Choć i w przypadku tych pieniędzy bardzo często dochodzi do bezprawnego zajęcia – blokada wszystkich środków na koncie. I jeżeli dłużnik nie podejmie stosownych kroków zajęcie może trwać.

Aby uniknąć zajęcia powyższych wpływów opcją stały się konta socjalne. Wasza sytuacja jest jednak inna.

Bank dokonał blokady środków, które nie należą do ciebie. Jak odzyskać pieniądze, które prawdopodobnie trafiły już do komornika? – masz dwie możliwości.

Pierwsza to szybka interwencja u komornika i prośba o zwrot pieniędzy. Być może jeśli udasz się do kancelarii komorniczej z wnioskiem o zwrot błędnie zajętej kwoty komornik przychyli się do twojej prośby.

Musisz jednak wykazać, że na zajęty rachunek bankowy wpływało również wynagrodzenie za pracę twojego chłopaka. Zrób wydruk z rachunku bankowego z tytułem przelewu.

Drugi sposób na odzyskanie od komornika pieniędzy osoby trzeciej, to powództwo przeciwegzekucyjne. W terminie 30 dni od zajęcia twój chłopak musi złożyć do sądu powództwo przeciwegzekucyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Do komornika możesz zwrócić się zarówno ty, jak i twój chłopak. Jednak legitymację do złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego posiada jedynie twój chłopak, bo to jego pieniądze zostały zajęte w toku egzekucji, której on nie jest stroną.

Macie zatem trochę czasu by spróbować sprawę uregulować z samym komornikiem. Musicie jednak pilnować terminu, tak by w przeciągu 30 dni od zajęcia środków na rachunku bankowym – jeżeli komornik nie dokona zwrotu pieniążków – złożyć pozew do sądu.

Jednoczesne zajęcie konta bankowego i wynagrodzenia?

Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli masz blokadę na koncie bankowym, a wpływa na nie również twoje wynagrodzenie za pracę, potrącone już przez pracodawcę na skutek zajęcia przez komornika, możesz złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego.

Tak by w przyszłości ochronić się przed „podwójnym” zajęciem – prawdopodobnie na dniach otrzymasz pismo od komornika z informacją o zajęciu przedmiotowego rachunku bankowego, a jeśli pracujesz – również wynagrodzenia za pracę.

Komornik pamiętaj nie ma prawa, aby dwukrotnie potrącać środki pieniężne pochodzące z tego samego źródła (wynagrodzenie). Jeśli komornik zajmie/zajmuje Twoje wynagrodzenie, to reszta pieniężników już po potrąceniu która trafia na Twoje konto bankowe nie może podlegać ponownej redukcji. Dochodzi wtedy do nadmiernej egzekucji. Komornik może zająć albo Twoje wynagrodzenie, albo Twoje konto bankowe!

Wybrane specjalnie dla Ciebie: