Komornik wszedł na konto bankowe na które dostaje macierzyński z ZUS

Od grudnia tamtego roku jestem na L4, gdyż najpierw ciąża, później narodziny dziecka i pieniądze wypłaca mi ZUS, a nie pracodawca i jest to 1000 zł miesięcznie i czy komornik ma prawo mi wejść na konto bankowe i zająć macierzyński? przecież to tylko 1000 zł, więc jakim prawem komornik chce mi to zabrać? proszę o szybka odpowiedź.


Zasiłek macierzyński a komornik

Witam, bez względu na to, czy twój dochód to zasiłek chorobowy wypłacany z uwagi na tzw. L4, czy też zasiłek macierzyński, komornik nie ma prawa nigdy zająć całego świadczenia, pozostawiając cię jednocześnie bez środków do życia.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której komornik dokonał zajęcia, ściągając 100% świadczenia macierzyńskiego wiedz, że przysługuje ci skarga na czynność komornika. Wzór skargi zamieszczam poniżej:

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Nie może bowiem dochodzić do takich sytuacji, kiedy komornik jako sądowy organ egzekucyjny łamie przepisy o ograniczeniu egzekucji, a tu jako dłużnika chronią cię przede wszystkim regulacje zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ustawie tej znaleźć można unormowania mówiące zarówno o tym, jakie należności podlegają potrąceniu ze świadczeń wypłacanych przez organ rentowy, ale także te, które precyzują, w jakich granicach świadczenie podlega potrąceniu.

Choroba w ciąży – L4, a egzekucja komornicza

Niestety kobieta, która pozostaje na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży i pobiera w tym okresie zasiłek chorobowy, musi liczyć się z faktem, że przy zajęciu egzekucyjnym komornik zajmie jej część świadczenia.

Zgodnie z treścią art. 139 niniejszej ustawy ze świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS mogą zostać potrącone wierzytelności pochodzące min. z tytułu niespłaconych kredytów.

Potrącenie następuje ze świadczenia po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potrącenia z L4 w myśl zasadzie przewidzianej w kolejnym artykule niniejszej ustawy (art. 140) mogą być dokonywane w następujących granicach:

  1. do wysokości 60% świadczenia – przy egzekucji zobowiązań alimentacyjnych
  2. do wysokości 50% świadczenia – przy egzekucji należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  3. do wysokości 25% świadczenia – przy egzekucji innych należności.

Zatem, jeżeli należności egzekwowane przez komornika w toku przedmiotowej egzekucji pochodzą z tytułu niespłaconych zobowiązań względem banków, firm pożyczkowych, czy telekomunikacyjnych zajęciu podlega 25% przyznanego i wypłacanego ci przez ZUS świadczenia macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński, a egzekucja komornicza

Po urodzeniu dziecka nabyłaś prawo do zasiłku macierzyńskiego, który podlega egzekucji na tych samych zasadach, co opisany przeze mnie powyżej zasiłek chorobowy.

Jeśli otrzymujesz zasiłek macierzyński w kwocie 1 000 zł (do ręki) i twój dług pochodzi z tzw. innych należności (niespłacona karta kredytowa, kredyt, pożyczka, chwilówka), ZUS na zlecenie komornika dokona potrącenia 25% przyznanego świadczenia. Do wypłaty zostanie przekazana kwota 750 zł. I jeśli pieniążki te trafiają na zajęte przez komornika konto bankowe, to nie ma on prawa ich zająć.

Podwójna egzekucja z rachunku bankowego i zasiłku macierzyńskiego

Zasadą jest, że raz potrącone świadczenie – wynagrodzenie za pracę, rentę, czy emeryturę nie mogą być drugi raz „okrojone” przez komornika.

Jeżeli komornik zlecił egzekucje z zasiłku macierzyńskiego, to ZUS zobowiązany jest zastosować potrącenie, ale przekazana ci część świadczenia jest już wolna od zajęcia, nie może zatem być pobrana przez komornika, pomimo że ten prowadzi egzekucję z rachunku bankowego, na które została przekazana, ponieważ dochodzi wtedy do nadmiernej egzekucji komorniczej.

W takiej sytuacji oprócz skargi na czynności komornika, przydaje się również wniosek o ograniczenie z zajęcia komorniczego z rachunku bankowego, wzór wniosku znajduje się poniżej:

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Egzekucja z rachunku bankowego, a kwota wolna od zajęcia

Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego na rachunku bankowym wnosi w 2018 roku 1 575 zł. Jeżeli miesięcznie twoje wpływy na rachunek bankowy nie przewyższają podanej kwoty to z rachunku, którego jesteś posiadaczem, bank nie przekaże komornikowi ani złotówki.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy posiadacz rachunku jest dłużnikiem alimentacyjnym i komornik prowadzi egzekucję, by ściągnąć należności właśnie z tego tytułu – w tym przypadku nie ma zastosowania kwota wolna od zajęcia i co do zasady komornik może pobrać z konta dłużnika wszystkie zgromadzone tam środki.

Ale jeśli na zajęty rachunek wpływałoby już raz potrącone świadczenie, to nawet przy długach alimentacyjnych komornik drugi raz zając go nie może.

Podsumowując

Na szczęście komornik nie ma prawa, więc i nie powinien zająć całego zasiłku macierzyńskiego. W myśl obowiązujących przepisów egzekucji podlega do 25% przyznanego świadczenia. Jeśli w toku postępowaniu komornik dokona zajęcia świadczenia w kwocie wyższej, to pamiętaj, że masz prawo złożyć skargę na czynność komornika, żądając jednocześnie zwrotu bezprawnie zajętych środków.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze