Witam. Pracuje na umowę zlecenie na czas nieokreślony. Stawkę mam godzinowa także pensją w zależności od normy w danym miesiącu. Pełny etat. Aktualnie jestem na zwolnieniu z powodu ciąży. Termin na koniec maja. Nie wiem na co się nastawiam jeśli chodzi o wypłatę w pracy jak i także macierzyński. Ile może mi komornik zająć pensji w przypadku wynagrodzenia godzinowego?

Czy komornik może zająć wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia?

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, nie jest typowym wynagrodzeniem jak np. na umowie o pracę. Dlatego też, wynagrodzenie na umowę zlecenie, nie podlega ochronie przed komornikiem i w całości może zostać przez niego zajęte.

… chyba że:

… praca na umowę zlecenie, jest Twoim jedynym źródłem dochodu i jest świadczeniem powtarzającym się, czyli jeśli co miesiąc otrzymujesz wynagrodzenie, to wtedy, komornik nie ma prawa zająć Ci całej pensji!

A więc w przypadku umowy cywilnoprawnej, obejmuje Cię ochrona przed potrąceniem komorniczym i w drodze egzekucji, komornik może potrącić maksymalnie połowę Twojego wynagrodzenia, źródło: (art. 87 § 3.2 k. p.).

Co ważne, kodeks pracy przewiduje jedynie wysokości potrącanej kwoty z wynagrodzenia na umowie zlecenie, nie ma mowy natomiast nic o kwocie wolnej od potrąceń (art. 871 k. p.) – czyli kwoty minimalnej krajowej na dany rok.

Co zrobić kiedy komornik wyda zajęcie całej pensji na umowie zlecenie?

Na pewno nie warto iść z pretensjami do pracodawcy, bo jest on tylko wykonawcą postanowienia egzekucyjnego i prawo nakazuje mu postępować w sposób zgodny z dostarczonym przez komornika postanowieniem.

Jeśli komornik zajmie całą pensję na umowie zlecenie, to trzeba skontaktować się z nim jak najprędzej i oświadczyć, że ta praca jest Naszym jedynym źródłem utrzymania.

Jeśli trafisz na komornika, który za nic ma przepisy prawa i kieruje się jedynie interesem wierzyciela, to złóż oficjalną skargę na czynności komornika <– kliknij w ten link i sprawdź jak to się robi. Warto wiedzieć jak wygląda taka procedura i jak postępować z łamiącym prawo komornikiem!

Skarga na czynności komornika – wzór

Zajęcie komornicze z zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński nie stanowi wynagrodzenia za pracę, ale jest świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia chorobowego a więc stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin czyli przepisy art. 138-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Niestety zasiłek macierzyński również podlega egzekucji komorniczej na zasadach zawartych w ustawie emerytalnej. Ile może zabrać komornik z macierzyńskiego?

  • Jeśli Twoje długi mają charakter alimentacyjny, to komornik z macierzyńskiego może zająć 3/5 wysokości świadczenia.
  • Jeśli Twoje długi nie mają charakteru alimentacyjnego, czyli inne egzekwowane należności, to komornik może zająć z macierzyńskiego 1/4 świadczenia.

A więc ze świadczenia macierzyńskiego, trafi do Ciebie 75% świadczenia.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie: