Zajęcie komornicze z tytułu umowy zlecenie [PORADNIK]

Mój partner pracuje jako telemarketer na umowę zlecenie. Jego wynagrodzenie się powtarza co miesiąc. Ma komornika o alimenty, komornik pobiera mu 100% pensji. Pisał do niego wniosek o zmniejszenie potrąceń komorniczych, ponieważ jest to jego jedyne źródło dochodu.

Komornik wysłał odmowę na wniosek, twierdząc, ze mój partner powinien zgłosić się do pracodawcy po oświadczenie, że jest to jego jedyne źródło dochodu. Pracodawca oznajmił mu, że nie może takiego oświadczenia wydać, ponieważ nie wie, czy to jego jedyne źródło dochodu.

Co można w tej sprawie zrobić? Mamy razem 6-miesieczna córkę, wynajmujemy mieszkanie i ja mam jeszcze jedną córkę. Przez zabieranie 100% jego pensji nie starcza nam na wszystko pieniędzy…


Umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodu a zajęcie komornicze

Komornik powinien stuknąć się w głowę i zapewne robi wszystko celowo, aby utrudnić Wam dojście do prawdy i złożenie właściwego wniosku. Spotkałam się z takimi przypadkami już nie raz, ale nie martwcie się, już spieszę Wam z pomocą, oto co należy zrobić:

Na razie, jedyne co musicie zrobić w tym wypadku, to złożyć do komornika oświadczenie, że umowa zlecenie to Wasze jedyne i powtarzalne źródło dochodu. Jeśli komornik nie będzie chciał uhonorować tego oświadczenia, to należy wtedy złożyć wtedy skargę na komornika <— (przeczytajcie koniecznie ten poradnik).

Skargę na komornika składa się u samego komornika. Wtedy komornik ma prawny obowiązek, aby w ciągu trzech dni rozpatrzyć Waszą skargę i albo ją uwzględnić i przyjąć oświadczenie, że wynagrodzenie z umowy zlecenie jest Waszym jedynym źródłem dochodu i potraktować ten dochód jak normalną umowę o pracę, stosując kwotę wolną od zajęcia z pensji, która wynosi 1530 zł/miesięcznie, lub komornik będzie musiał przekazać akta sprawy do sądu, w którego obrębie działa i to sąd wtedy zdecyduje, kto ma rację a kto nie.

Art. 767. Skarga na czynności komornika

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Czy komornik może zająć wierzytelność z umowy zlecenia?

Tak, to fakt, komornik może zająć cały dochód pochodzący z wynagrodzenia na umowie zlecenie, pod warunkiem, że zatrudnienie to nie ma charakteru ciągłego i oprócz umowy zlecenie, dłużnik ma jeszcze inne źródła dochodu!

Wtedy, musicie zdawać sobie sprawę, że dłużnik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa-zlecenia), na którym ciąży egzekucja z wynagrodzenia, nie otrzyma niestety od swojego pracodawcy wypłaty w pełnej kwocie, ponieważ  rzeczywiście wypłata ta, zostanie przekazana na konto bankowe komornika.

… i przechodząc do meritum

Wiedzcie, że jeśli dochody uzyskiwane z umowy zlecenie, są powtarzalne, czyli wynagrodzenie otrzymywane jest np. co:

 • miesiąc,
 • kwartał,
 • pół roku.

…a przy tym jest to jedyne źródło dłużnika zapewniające minimum egzystencji, nie zaś pozwalające na zakup dóbr luksusowych, to wynagrodzenie to może podlegać egzekucji na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jasno o tym mówi artykuł 833 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Czyli komornik przy egzekucji z wynagrodzenia z umowy zlecenie, powinien zastosować zasady zajęcia komorniczego jak przy normalnej umowie o pracę, a więc komornik powinien uwzględnić przy zajęciu kwotę wolną od zajęcia, która na 2018 rok wynosi 1530 zł (kwota minimalnej krajowej netto).

Wzór oświadczenia możecie pobrać w dziale WZORY PISM i WNIOSKÓW w sekcji nr 9 “UMOWA ZLECENIE”, oświadczenie nosi nazwę: Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – jest to wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z tytułu umowy zlecenia.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Złóżcie jak najszybciej oświadczenie o jedynym źródle dochodu, posługując się powyższym wzorem oświadczenia. Jeśli komornik będzie upierał się przy swoim, to pozostaje Wam wtedy jedynie złożenie skargi na komornika, wzór skargi na komornika również znajdziecie w dziale WZORY PISM w sekcji nr 6 “Wzory pism komorniczych”.

Umowa zlecenie a kwota wolna od potrąceń

Spełniając powyższe warunki, a więc powtarzalna pensja i jedyne źródło dochodu, komornik musi zastosować kwotę wolną przy zajęciu z wynagrodzenia, która równa się kwocie minimalnej krajowej na dany rok, a więc w 2018 r. jest to kwota 1530 zł. Tyle komornik co miesiąc musi pozostawić dłużnikowi do dyspozycji.

Źródło:

Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

Art. 87[1]. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Sytuacja, którą opisaliście, ma miejsce bardzo często i naprawdę poczynania komorników przysparzają mi szybsze tempo bicia serca, bo szlag człowiek trafia, gdy słyszy tak niesprawiedliwe zachowanie wielmożnego komornika, który w Waszym przypadku, odbiera Wam jedyne źródło dochodu, a macie przecież razem dziecko…

Komornik jak widać gra rolę bezdusznego wysłannika prawa, szkoda tylko, że komornik to prawo łamie, odbierając Wam jedyne źródło dochodu i odsyła Was do pracodawcy po oświadczenie o jedynym źródle dochodu?! a skąd pracodawca ma wiedzieć, czy jest to Wasze jedyne źródło dochodu? hmm… czyżby komornik grał na czas?! zróbcie z nim porządek.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

13 komentarzy w “Zajęcie komornicze z tytułu umowy zlecenie [PORADNIK]”
 1. Artur Michalski

  Trzeba znać swoje prawa i brać wszystko we własne ręce. Najważniejsze to nie poddawać się i przede wszystkim nie zgadzać na okradanie z własnych, ciężko zarobionych pieniędzy…

  1. “nie zgadzać na okradanie z własnych, ciężko zarobionych pieniędzy”. Ale się uśmiałem. to właśnie dłużnik ukradł pieniądze i nie chce zwrócić, dlatego wierzyciel jest zmuszony zwrócić się o pomoc do komornika.

 2. Mój mąż pracuje na umowę zlecenie, stawkę ma 13,70 zł/godz. Miesiąc w miesiąc ma taką samą wypłatę, pracodawca dostał list od komornika: “zajęcie wynagrodzenia”. Ile komornik może zabrać z umowy zlecenia?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli zatrudnienie męża na umowę zlecenie jest jego jedynym zatrudnieniem i ma charakter powtarzalny, to komornik powinien zastosować kwotę wolną jak przy egzekucji z wynagrodzenia na umowie o pracę, kwota wolna wynosi wtedy 1530 zł, jest to równowartość minimalnej krajowej na dany rok. Jeśli zdarzyło się, że komornik zajął całą wypłatę z umowy zlecenie, to trzeba złożyć u komornika oświadczenie, że to źródło dochodu jest jedynym źródłem dochodu i ma charakter powtarzalny, wzór takiego oświadczenia znajdziesz w dziale wzory pism tu na blogu.

 3. Witam, potrzebuję oświadczenie o jedynym źródle dochodu dla komornika – wzór, czy może Pani takie oświadczenie zamieścić? będę wdzięczna, zresztą nie tylko ja. Pozdrawiam!

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Majka33, oświadczenie o jedynym źródle dochodu dla komornika dodane, wystarczy pobrać wzór pisma, wydrukować i wypełnić i wysłać do komornika. Pozdrawiam!

 4. Dziękuję za wzór oświadczenia, wszystko już wydrukowałam i zaraz biorę się za uzupełnienie moimi danymi, jeszcze tylko zapytam, czy oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu może być dostarczone do komornika osobiście przeze mnie? nie wysyłając pocztą nie będę mieć potwierdzenia, że to oświadczenie u komornika złożyłam prawda? czyli dla bezpieczeństwa oświadczenie lepiej wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru?

 5. Witam, mam długi od 19 roku życia, teraz mam 35 lat, komorników sam już nie wiem ilu. Jak mam podjąć prace na umowę zlecenie żeby mi komornik nic nie zabrał? Wiem, że za długi trzeba płacić, ale pensji ledwo starcza na bieżące wydatki. Proszę o radę.

 6. Witam serdecznie mam pytanie, jestem zarejestrowana w UP jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. Dziś dzwoniła do mnie Pani w sprawie pracy. Praca ma być na umowę zlecenie, ile komornik może mi potrącić jeśli na umowie zlecenie jest napisane, iż wysokość wynagrodzenia to 2100 zł czyli najniższa krajowa? Oraz 2 pytanie. W związku z tym, że znalazłam sobie sama prace, Urząd Pracy ma obowiązek płacić mi miesięcznie 340 zł za samodzielne znalezienie pracy. Czy w takim wypadku komornik może zabrać mi wszystko?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli zatrudnienie na umowę zlecenie będzie powtarzalne i będzie to Twoje jedyne źródło dochodu, to komornik będzie musiał potraktować to zatrudnienie jak zatrudnienie na umowę o pracę. Czyli komornik będzie musiał zastosować kwotę wolną od zajęcia, która jest właśnie równowartością minimalnej krajowej. Jeśli chodzi o pytanie: Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych? <-- to odsyłam Cię do tego wpisu.

 7. Komornik a umowa zlecenie. Dziś mam drugą wypłatę, pracuje na umowę zlecenie, pan komornik kilka dni temu założył blokadę na kwotę 2900 zł. Moja wypłata to 2100 zł. Ile mi zabierze? Utrzymuje się z tych środków ale słyszałem że komornik może zabrać 100% z umowy zlecenia. Czy to prawda? Chciałbym aby to nie była prawdziwa informacja. Proszę o pomoc, dzięki.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie jest wynagrodzeniem powtarzalnym i jest to Twoje jedyne wynagrodzenie, to komornik musi potraktować je jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a więc komornik musi zastosować kwotę wolną od zajęcia w wysokości 1530 zł. Jeśli jest to Twoja druga praca, to komornik wynagrodzenie z drugiej pracy może zająć w całości. Piszesz też, że komornik zablokował Ci 2900 zł, a więc domyślam, że chodzi o blokadę na rachunku bankowym. W takim razie nie toczy się wobec Ciebie egzekucja z wynagrodzenia, a egzekucja z konta bankowego. Kwota wolna jaką komornik powinien zostawić do dyspozycji dłużnika w każdym miesiącu, to 1575 zł. Każda złotówka powyżej tej kwoty będzie zajęta przez komornika, bez względu na to ile masz wynagrodzeń. Jeśli natomiast Twoje długi mają charakter alimentacyjny, to komornik może zająć z Twojego konta bankowego wszystko, a więc kwota wolna przy długach alimentacyjnych nie ma zastosowania.

 8. Dowiedziałam się, że od stycznia tego roku zmieniły się przepisy w zajęciach komorniczych z umowy zlecenie i są one chronione do najniższej krajowej jak z umowy o pracę. Proszę mi powiedzieć, czy ten przepis działa tak sam z siebie? tzn. komornik jak zajął mi w październiku 2018 50 % wynagrodzenia z umowy zlecenie wiedząc, że to jest moje jedyna źródło dochodu ciągłe i wynosi około 1000 zł miesięcznie, jest to łącznie dochód z 2 umów zlecenie, bo w jednym miejscu pracy zatrudniają mnie 2 firmy tak wygrywają przetargi i tak pracuję od prawie 15 lat.

  Wszystko to komornik wiedział i twierdził, że może mi 50 % zabrać nadmieniam, że z chwilą wezwania mnie do złożenia oświadczenia o sytuacji majątkowej zadzwoniłam do komornika, bo oczywiście jest na drugim końcu Polski i zaproponowałam dobrowolne wpłaty po 300 zł, na co się zgodził i tak robiłam od czerwca jak z nim rozmawiałam.

  Jakie było moje zdziwienie, gdy po 4 miesiącach płacenia zrobił mi zajęcie najpierw na całości pensji i dopiero po moich wielkich bojach zszedł do 50 % , komornik wpędził mnie w jeszcze większe kłopoty finansowe, bo za niecałe 500 zł nie da się wyżyć i opłat zrobić, a ja mam jeszcze nieletnie dziecko na utrzymaniu.

  Dlatego jak przeczytałam o tym nowym przepisie to bardzo się ucieszyłam. Tylko co ja mam teraz zrobić? napisać pismo do komornika informując go, że zmienił się przepis i nie ma mi prawa nawet złotówki zabrać z umowy zlecenia? bo jak znam życie, to on sam tego od siebie nie zrobi, żeby mi zszedł z wynagrodzenia choć doskonałe wie na pewno ze przepis się zmienił i robi to bezprawie.

  Czy od razu pisać skargę do Krajowej Rady Komorniczej…? proszę o poradę bo nie wiem co mam robić. A rozmowa telefoniczna z tym komornikiem jest straszna, traktuje mnie jak intruza, a to nie ma czasu, a to go nie ma, a to proszę zadzwonić za godzinę jutro i tak w koło. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Comments are closed.