Zajęcie komornicze zasiłku macierzyńskiego – jak OBLICZYĆ?

Jestem Marta i mam takie pytanie do Was, od przyszłego miesiąca będę otrzymywać zasiłek macierzyński a mam komornika. Pieniądze z macierzyńskiego bardzo by mi się przydały, ale oczywiście liczę się z ich utratą na rzecz długów, których kiedyś narobiłam, pożyczki i chwilówki.

Stąd moje pytanie, czy możliwe jest zajęcie komornicze zasiłku macierzyńskiego? a jeśli tak, to, jak obliczyć zajęcie komornicze z zasiłku macierzyńskiego? będę wdzięczna za szybką odpowiedź.


Zajęcie komornicze zasiłku macierzyńskiego

zasiłek-macierzyński-a-komornik
Zasiłek macierzyński a komornik

Czy zajęcie komornicze zasiłku macierzyńskiego przez komornika jest możliwe? Według prawa wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym są zwolnione z zajęcia komorniczego.

Są to między innymi zasiłek 500+, zasiłek rodzinny czy alimenty otrzymywane na dzieci. Chyba że wpłacane są na konto bankowe i wraz z innymi środkami, przekraczają miesięcznie kwotę 1575 złotych.

Ale co z zasiłkiem macierzyńskim? Jeśli wypłacany jest na rachunek bankowy, to podlega tej samej zasadzie. Dlatego najlepiej jest zmienić sposób wypłacania środków, aby nie wpływały na rachunek bankowy, tylko na konto rodzinne tzw. socjalne.

Jednak to kodeks pracy reguluje wysokość potrąceń komorniczych i ich rodzajów z wynagrodzenia pracownika. Zasiłek macierzyński podlega potrąceniom nieregulowanym w kodeksie pracy, a według zapisów z ustawy emerytalnej, dlatego kwoty potrąceń czy sama ulg od potrąceń są inne.

Potrącenia ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego także wymagają przestrzegania kwoty wolnej od potrąceń. Zasiłek macierzyński na potrzeby dokonywania potrąceń traktowany jest jak zasiłek chorobowy.

Co ciekawe potrącenie to, jest odpisywane już przez księgową, która odpowiedzialna jest za wypłatę wynagrodzenia czy stosownych zasiłków pracownikowi. I to ona ponosi odpowiedzialność, gdy nie dokona potrącenia lub też źle wyliczy kwotę.

Tutaj także komornik może zabrać 50% kwoty zasiłku brutto w wypadku egzekucji z tytułu długów alimentacyjnych oraz 25% kwoty zasiłku brutto w wypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych.

Sama kwota wolna od potrąceń to kwota uzależniona od wysokości najniższej emerytury. W roku 2018 jest to kwota 1029,80 złotych. Kwota ta obowiązuje aż do 28 lutego 2019 roku.

Wysokość kwoty wolnej od potrącenia przy zasiłku macierzyńskim

Kwoty te obowiązują od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019, a okres ten związany jest z waloryzacją emerytur. W wypadku zaspokojenia należności alimentacyjnej z zasiłku macierzyńskiego jest to 50% zasiłku, czyli kwota w wysokości 514,90 złotych.

W przypadku pokrycia należności niealimentacyjnych z zasiłku macierzyńskiego kwota wolna od zajęcia wynosi 75%, czyli 772,35 zł. Jednak w wypadku, gdy jest to należność z tytułu pobytu w domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych jest to 20% – 205,96 zł. W wypadku innych należności kwota ta wynosi 60% – 617,88 zł.

Jak obliczyć wysokość zajęcia komorniczego z zasiłku macierzyńskiego?

Jednak gdy zasiłek macierzyński przysługuje tylko za część miesiąca, kwotę wolną o potrąceń komorniczych, wyznacza się proporcjonalnie do konkretnej ilości dni, za które ów zasiłek przysługuje.

Wykonuje się to według wzoru, gdzie kwotę wolną od potrąceń dzieli się przez 30, a potem otrzymany wynik mnoży przez ilość dni, za które należny jest zasiłek.

Jednakże wysokość zasiłku macierzyńskiego może być tak niska, aby w całości była kwotą wolną od zajęcia komorniczego. Kiedy? Kobiety, które nie odprowadzały składek na ubezpieczenie chorobowe, były zatrudnione na umowę o dzieło, bezrobotne czy studentki otrzymują co miesiąc 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego przez 12 miesięcy.

W wypadku kobiet prowadzących własną firmę czy pracujących na etat zasiłek macierzyński oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku.

Podsumowanie

Podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie: czy komornik może zabrać zasiłek macierzyński, odpowiedź brzmi: TAK. Na szczęście, komornika obowiązują pewne limity zajęcia, których musi się kurczliwie trzymać. Jeśli Twoje długi są za niepłacone alimenty, to komornik może zająć aż 50% Twojego zasiłku macierzyńskiego, jeśli natomiast Twoje długi nie mają charakteru alimentacyjnego, to komornik może zająć z macierzyńskiego tylko 25% wysokości zasiłku.

Wybrałam dla Ciebie artykuły do przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O autorze

3 komentarzy w “Zajęcie komornicze zasiłku macierzyńskiego – jak OBLICZYĆ?”
 1. Avatar

  Witam jestem na urlopie macierzyńskim. ZUS mi wypłaca 1249 zł. Mam komornika, w tamtym miesiącu ściągnięto mi 430 zł, a w tym miesiącu aż 810 zł, czy to nie jest za dużo?

  1. Avatar
   Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o zajęcie komornicze a zasiłek macierzyński, to zasiłek macierzyński podlega egzekucji na zasadzie, którą określa ustawa emerytalna. Przepisy ustawy emerytalnej jasno mówią, że zasiłek macierzyński podlega egzekucji komorniczej na poczet: świadczeń alimentacyjnych do wysokości ⅗ świadczenia, oraz innych egzekwowanych należności do wysokości ¼ świadczenia. Jeśli więc otrzymujesz z ZUS-u 1249 z, to jeśli Twój dług nie ma charakteru alimentacyjnego, to komornik powinien ściągać z macierzyńskiego jedynie 1/4 tego świadczenia, a więc 312,25 zł. Czyli powinnaś otrzymać 936,75 zł.

   Zasiłek macierzyński nie stanowi wynagrodzenia za pracę, tylko jest świadczeniem pieniężnym pochodzącym z ubezpieczenia chorobowego. A więc nie mają tu zastosowania przepisy z kodeksu pracy, a przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, czyli przepisy art. 138-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) – dalej u.e.r.

 2. Avatar

  Witam, powinnam dostać 1300 zl zasiłku macierzyńskiego a dostałam tylko 900 zł, czy komornik może mi wziąć aż tyle? pracowałam na umowę zlecenie, a dług jest niealimentacyjny…

Comments are closed.