Zajęcie konta bankowego na podstawie tytułu wykonawczego z 2000 roku

Forum prawneKategoria: KomornikZajęcie konta bankowego na podstawie tytułu wykonawczego z 2000 roku
sw3 zapytał 2 lata temu

Witam.

Od roku 2005 mieszkam za granicą. Ostatnio wraz z żoną podjęliśmy decyzję o powrocie do Polski. Aby wszystko odpowiednio przygotować, założyliśmy konto bankowe w Polsce. Konto to zostało zajęte przez komornika. O fakcie dowiedziałem się z wyciągów bankowych.

Nawiązałem kontakt z kancelarią komorniczą Komornika sądowego w Szubinie i dowiedziałem się, że zajęcie nastąpiło na podstawie tytułu wykonawczego z 2000 roku i że informacja została podana na adres z tego tytułu.

  1. Moje pytania są następujące:
  2. Czy dług ten nie jest przedawniony?
  3. Czy można wstrzymać egzekucję i odzyskać już zajętą kwotę?
  4. Czy komornik miał prawo zająć środki z konta, którego współwłaścicielem jest moja obecna żona, z którą nie byłem w związku małżeńskim w chwili powstania zobowiązania?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

na wstępie muszę napisać, że postaram się odpowiedzieć na Pana pytania, niemniej uważam, że jeśli kwota jest znaczna, dług pochodzi z 2000 roku, a Państwo od 17 lata przebywacie poza Polską, należy podjąć kontakt z prawnikiem, który na podstawie zlecenia zajmie się anulowaniem tytułu wykonawczego.

Natomiast co do Pana pytań, to muszę wyjaśnić, że skoro komornik podjął się prowadzenia postępowania egzekucyjnego, to musiał ustalić, a dokładnie otrzymał od wierzyciela dokumenty świadczące o fakcie, że na przestrzeni ostatnich 10 lat podejmowane były działania, które przerwały bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Należy jednak mieć na względzie okoliczność, że skoro Pan o działaniach tych nie wiedział, dziś można zaskarżyć postępowanie egzekucyjne, domagając się anulowania tytułu wykonawczego.

Co do wstrzymania egzekucji, to należy szybko złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający należność. Jeśli sąd przyzna Panu rację, zajęta kwota zostanie zwrócona, należy złożyć to posługiwanie się przez wierzyciela nieaktualnym adresem dłużnika.

Na dowód tych okoliczności należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że od 2005 roku mieszkał Pan poza Polską.

Odnośnie zajęcia środków na rachunku wspólnym, to faktycznie nie są one chronione przed zajęciem. Niemniej żona nie odpowiada za Pana długi, dlatego może złożyć wniosek o zwrot zajętych środków. Musi jednak wykazać, że należą one do niej. Dowodem może być przelew pieniędzy z jej konta lub od jej pracodawcy.

Na koniec dodam, że należy wystąpić do komornika z szybkim wnioskiem o zawieszenie postępowanie egzekucyjnego, powołując się na plany związane z uchyleniem tytułu wykonawczego.