Jak wygląda egzekucja z ruchomości i nieruchomości?

Forum prawneKategoria: KomornikJak wygląda egzekucja z ruchomości i nieruchomości?
Monika T. zapytał 4 lata temu

Mam już zajęcie komornicze – kilku wierzycieli, są dokonywane regularne potrącenia tylko z wynagrodzenia, mimo że we wniosku również była zawarta informacja, ze egzekucja może być prowadzona z ruchomości i nieruchomości.

Na ten moment żaden z wierzycieli nie dochodził dodatkowych roszczeń, wystarczały wpływy z wynagrodzenia. Czy istnieje taka możliwość, że któryś z wierzycieli może dodatkowo zażądać wizyty komornika w domu?

Jeśli już dojdzie do takiej wizyty, czy główny właściciel domu ma obowiązek wypuszczenia komornika? jak komornik ocenia które rzeczy należą do dłużnika, a które do właściciela? właściciel musi mieć rachunki na sprzęt itp…

Jeśli już komornik zajmie ruchomość i dojdzie do licytacji, kwota z licytacji jest dzielona na wszystkich wierzycieli czy tylko na tego, który się o to upomniał?

Poza tym posiadam jeszcze 1/4 domu co w przypadku zajęcia ułamkowej części nieruchomości? jakie są koszty oszacowania i opisu całej nieruchomości, jaką kwotę wcześniej musi uiścić wierzyciel … czy tę kwotę tylko ponosi jeden wierzyciel tzn., który się upomniał czy wszyscy ?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jeżeli wniosek egzekucyjny przewiduje możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości, to daje on komornikowi możliwość zajęcia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości dłużnika. Jednakże to o czym należy pamiętać, to okoliczność, że egzekucję z nieruchomości może prowadzić wyłącznie komornik, w którego rewirze położone są nieruchomości dłużnika.

Jeśli więc Twoją egzekucję prowadzi komornik z dalekiej Ci miejscowości, to nie może on dokonać zajęcia przysługującego Ci udziału w nieruchomości.

Podobnie rzecz tyczy się egzekucji z ruchomości – jeśli egzekucji nie prowadzi komornik w rewirze, którego mieszkasz, wątpię, by odwiedził Cię on w domu.

Oczywiście żaden przepis mu tego nie zabrania, jednakże nie będzie to raczej celowe, a dodatkowo wygeneruje znaczne koszty, jeśli komornik będzie musiał pokonać wiele kilometrów, by dotrzeć do Twojego miejsca zamieszkania – komornikowi przysługują diety za wyjazd służbowy i inne uposażenia.

Przyjmując jednak, że egzekucję prowadzi właściwy miejscowo komornik i zastosuje się on do wniosków wierzycieli, to rzeczywiście będzie miał sposobność przyjść do Twojego miejsca zamieszkania, nawet jeśli zajmowany dom czy mieszkanie nie stanowi Twojej własności.

Właściciel nieruchomości będzie wówczas zobowiązany wpuścić do środka komornika i udzielić mu wyjaśnień – jakie przedmioty stanowią Twoją własność. Komornikowi powinny wystarczyć ustne wyjaśnienia osoby trzeciej roszczącej sobie prawo własności do ruchomości znajdujących się w miejscu zamieszkania dłużnika.

Czyli komornik nie powinien przystąpić do ich zajęcia, nawet jeśli osoba trzecia nie posiada dokumentów imiennych wskazujących na jej prawo własności.

Jeśli stałoby się inaczej, należy złożyć skargę na zajęcie lub powództwo przeciwegzekucyjne (to składa osoba trzecia niebędąca dłużnikiem, której majątek zajął komornik).

Natomiast jeśli komornik dokona zajęcia własności dłużnika, sporządza protokół zajęcia oraz przygotowuje wycenę, korzystając m.in. z cenników dostępnych na ogólnodostępnych aukcjach lub powołuje biegłego do wyceny. Na wycenę przysługuje zażalenia.

Przebieg zajęcia i całej wizyty komornika w miejscu zamieszkania dłużnika jest obecnie utrwalany za pomocą rejestratora obrazu, co ma pomóc również dłużnikowi w dochodzeniu jego praw, gdyby zostały naruszone.

Odnośnie podziału uzyskanych kwot ze sprzedaży ruchomości czy nieruchomości, to mają one zaspokoić tego wierzyciela, który o zajęcie wnosił. Jeśli w trakcie likwidacji majątku dłużnika nowi wierzyciele przyłączą się do wniosku, komornik dokona zajęcia na ich rzecz i uzyskane kwoty podzieli pomiędzy wierzycieli, którzy do egzekucji przystąpili.

Natomiast odnośnie już samego zajęcia ¼ domu, to rzeczywiście opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomości i koszt tej procedury może wynieść może kilka tysięcy złotych.

Komornik zgodnie z regulacją ustawy o kosztach komorniczych może żądać od wierzyciela/wierzycieli, którzy wnoszą o dokonanie danej czynności uiszczenia zaliczki. Jej wysokość komornik określa samodzielnie, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy.

Jeżeli egzekucja okaże się w całości lub części bezskuteczna, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela/wierzycieli, którzy wnosili o przeprowadzenie danej czynności kwoty odpowiadającej wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z uiszczonych przez niego zaliczek ani wyegzekwowanej części świadczenia i co do których nie wydano postanowienia o pobraniu brakującej zaliczki.

O egzekucji z ruchomości przeczytasz więcej w art. 844 i następnych kpc., natomiast zajęcie i sprzedaż nieruchomości regulują przepisy art. 921 i następne kpc.

Monika odpowiedział 4 lata temu

Jak długo trwa procedura od złożenia wniosku o egzekucję do komornika do samej egzekucji? Komornik ma jakiś termin na zajecie się sprawa ?

Monika odpowiedział 4 lata temu

Co w  przypadku gdy jest już zajecie komornicze przez wierzyciela. Wierzyciel wniósł aby komornik prowadził egzekucję  z wynagrodzenia ruchomości i nieruchomości. Po zajęciu wynagrodzenia co miesiąc środki są przekazywane na konto komornika, czy mimo wszystko komornik moze jeszcze dodatkowo na wniosek wierzyciela prowadzić egzekucję z nieruchomosci i ruchomości jeśli egzekucja z wynagrodzenia jest skuteczna?