Czy komornik może zająć dietę kierowcy?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć dietę kierowcy?
Jerzy T. zapytał 5 lat temu

Dobry wieczór!

Czy komornik może zająć dietę kierowcy? Jestem kierowcą i jeżdżę w długie trasy, dlatego pracodawca wypłaca mi diety + podstawowe wynagrodzenie.

Mam komornika za pożyczki niespłacone i zastanawiam się, czy diety podlegają egzekucji komorniczej? czy komornik ma prawo je zająć? jeśli tak to ile z diety kierowcy zabrać może komornik?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 lat temu

Dobry wieczór,

dieta za wyjazdy służbowe nie jest częścią składową wynagrodzenia za pracę. Dlatego do jej zajęcia niezbędne jest osobne postanowienie komornika.

Z przysługujących dłużnikowi diet z tytułu wyjazdów służbowym może być prowadzona egzekucja komornicza, w zakresie przewidzianym w art. 831. § 1 ustęp 1a ustawy kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że:
“ Nie podlegają egzekucji 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów”.

Na szczęście Twoje długi nie pochodzą z nieuregulowanych alimentów, dlatego Twoja dieta, jako kierowcy jest bezpieczna i należy Ci się całe 100% wyliczonych przez pracodawcę kwot.

Podsumowując:

Komornik nie ma prawa zająć diet kierowcy za wyjazdy służbowe, przy egzekucji długów innych niż alimentacyjne (kredyty, pożyczki, nieuregulowane opłaty licznikowe).

Przy egzekucji zaległych alimentów na rzecz uprawnionego oraz na rzecz Gminy, która wypłacała tzw. alimenty zastępcze z Funduszu Alimentacyjnego, komornik ma prawo dokonać zajęcia do 50% diet przysługujących dłużnikowi w danym okresie rozliczeniowym.

Podobne tematy: Wzór polecenia wyjazdu służbowego dla pracownika