Komornik wzywa trzeciodlużnika do niezwłocznej realizacji zajęcia z wierzytelności

Forum prawneKategoria: KomornikKomornik wzywa trzeciodlużnika do niezwłocznej realizacji zajęcia z wierzytelności
w.kasia zapytał 4 lata temu

Chciałabym prosić o poradę prawną. Dostałam od komornika wezwanie do zapłaty za długi mamy, którą zatrudniam na podstawie umowy uaktywniającej jako nianie (ZUS odprowadza składki) jako trzecia strona.

Nie umiem sama sobie z tym poradzić, to już trzecie pismo. Wszystkie pisma mogę dosłać e-mailowo. Komornik wzywa trzeciodlużnika (mnie) do niezwłocznej realizacji zajęcia z wierzytelności. Grozi mi grzywna 5 tys. za bezprawną odmowę realizacji zajęcia.

Mama dostaje gotówkę do ręki, wysokość wynagrodzenia wpisana w umowie: 1000 zł. We wcześniejszym piśmie napisałam, że jest to kwota, zapewniająca minimum życiowe i mama nie utrzymuje się z niczego innego.

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

umowa uaktywniająca jest formą umowy zlecenie. Dlatego, aby ustalić, czy potrącenie może być w ogóle realizowane, należy zbadać sytuację majątkową dłużnika.

Przede wszystkim istotne jest, dłużnik ma inne stałe źródło dochodu. Jeżeli Twoja mama pobiera rentę lub emeryturę, to niestety dochód z pracy, jako niania własnych wnuków, będzie traktowany, jako dodatkowe źródło dochodu i w całości będzie podlegać zajęciu. W takim przypadku będziesz zobowiązana przekazać komornikowi 100% „pensji” mamy.

Jeżeli jednak Twoja mama nie nabyła jeszcze prawa do emerytury, nie pobiera też renty, ani nie jest nigdzie indziej zatrudniona, to należy komornikowi odpowiedzieć, że potrącenia nie będą mogły być realizowane, ponieważ dochód z pracy niani jest jedynym i powtarzalnym źródłem utrzymania dłużnika i nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia.

Powyższe wynika z regulacji art. 833 § 21 kpc., który wskazuje, iż przepisy art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę i art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Tak czy inaczej, sytuację musisz opisać komornikowi – bez względu czy potrącenia będą mogły być realizowane, czy też nie.

Jeśli przedmiotowy dochód jest jedynym dochodem mamy, to musi ona również złożyć u komornika stosowne oświadczenie w tym temacie.

Kasia odpowiedział 4 lata temu

Tak, to jest jedyne źródło utrzymania mamy. Nie ma renty czy emerytury. Odpisałam komornikowi dokładnie tak, jak Pani proponuje ostatnim razem na pismo „zajęcie wierzytelności”. Liczyłam, że sprawa zostanie zakończona a tu pismo „Wysłuchanie przed ukaraniem grzywną”. Możliwe, ze nie otrzymali mojego pisma?

Kasia odpowiedział 4 lata temu

Myślę, aby zakończyć umowę i wypisać nas z ZUS-u, czy to dobry pomysł? Poniżej pismo, które wcześniej dostał komornik (prawdopodobnie, wysłane poleconym).

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2019 oraz w nawiązaniu do zajęcia wierzytelności z dnia 8.11.2019 uprzejmie informuję, że dłużnik z tytułu zlecenia (umowa uaktywniająca) otrzymuje kwotę 1100 zł miesięcznie do rąk własnych.

Zlecenie ma charakter powtarzający się i stanowi jedyne źródło utrzymania zleceniobiorcy. W związku z tym stosuje się do niego zakres ochrony wynagrodzenia z Kodeksu pracy.

Z uwagi na to, iż przepisy art. 87 i art. 87(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną, nie jest możliwe potrącenie pełnej dopuszczalnej kwoty zajęcia, tj. 50% z kwoty wynagrodzenia zleceniobiorcy, gdyż nie pozwoliłoby to zachować kwoty wolnej od potrąceń, gwarantującej minimum bytowe zleceniobiorcy.

.

Kasia odpowiedział 4 lata temu

Przesłałam jeszcze raz taką odpowiedź do Pana komornika i uzyskałam:

Szanowna Pani, w związku z treścią Pani maila informuję, że zmuszony jestem ukarać Panią grzywną za bezprawną odmowę realizacji zajęcia wierzytelności. Odpowiednie stosowanie jakichś przepisów nie oznacza stosowania ich wprost. Postanowienia o ukaraniu grzywną proszę się spodziewać w najbliższym czasie.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Pani Kasiu, widzę, że komornik zarzucił sieć na Pani mamę. Proszę jednak nie rezygnować z zatrudnienia, i stawić czoło problemowi, który został, nie wiem dlatego rozdmuchany.

Przede wszystkim nie rozumiem determinacji komornika i potrzeby ukarania Pani grzywną. Powołała się Pani na właściwe przepisy. Może komornikowi chodzi o formę odpowiedzi – czy przesłała Pani jedynie maila?

Doradzam, jeżeli kancelaria komornika jest niedaleka Pani miejsca zamieszkania, by wraz z mamą udać się na rozmowę z komornikiem.

Prawdopodobnie musi Pani złożyć pisemną odpowiedź na zajęcie wierzytelności, powołując się na te same okoliczności, co we wspomnianym mailu. Pani mama również musi złożyć oświadczenie, że pensja niani, jest jej jedynym i powtarzalnym dochodem.

Jeżeli nie macie możliwości dotarcia do siedziby komornika, oba pisma należy doręczyć komornikowi listem poleconym.

Odnośnie kary grzywny, to na chwilę obecną komornik nie wydał jeszcze postanowienia. Jeśli ukaże Panią grzywną za odmowę realizacji zajęcia, proszę zaskarżyć jego postanowienie, pilnując terminu do złożenia zażalenia.

Kasia odpowiedział 4 lata temu

Pani Kasiu,

bardzo dziękuję za pomoc. Komornik otrzymał moje pismo o treści z maila (praktycznie to samo, o czym pisała Pani) najpierw pisemnie (wysyłka listem poleconym).

Otrzymałam na nie pisemną odpowiedź, którą wkleiłam wyżej, ale nie zdążyłam jej odebrać z poczty (za późno znalazłam awizo, na poczcie dowiedziałam się, ze pismo jest od komornika, zadzwoniłam i poprosiłam o ponowne przesłanie. Nie zgodzili się zw względu na koszty, został jedynie mail, wiec się zgodziłam). Po otrzymaniu maila jeszcze raz przesłałam treść mojego pisma, tym razem e-mailowo. I zaczęło się straszenie.

Mamę jednak wyrejestrowałam wczoraj. Doszła do wniosku, że nie chce tego typu zatrudnienia. Przesłałam e-mailowo dokumenty do komornika. Zrobię to też oczywiście listownie.

Dołączę oświadczenie mamy, ze to jej jedyne źródło utrzymania. Na taką informację otrzymałam wiadomość mailową, że tej sprawy tak nie zostawią, czekają na spłatę 50% zajęcia, a za styczeń 100%, bo tu nie ma mowy o wolnej od zajęcia kwocie.

Straszą mnie też, że w przypadku braku wpłaty powiadomią wierzyciela o możliwości wystąpienia przeciwko mnie z powództwem o odszkodowanie z art.886 par 3 kpc.w zw. z art.902 kpc.