Podanie o wznowienie studiów WZÓR pdf i doc

Jak napisać podanie o wznowienie studiów? reaktywacja studiów – ich wznowienie po wykreśleniu studenta z listy studentów – jest możliwe, jeśli student został usunięty z listy po zaliczeniu przynajmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich. W przypadku studiów drugiego stopnia musi to być przynajmniej jeden (pierwszy semestr).

podanie-o-wznowienie-studiow-wzor-pdf-docAby kontynuować naukę lub przystąpić do obrony pracy dyplomowej, student musi złożyć jednak pisemne podanie o wznowienie studiów. Jak je sporządzić i na czyje ręce należy je złożyć? wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika, a dodatkowo przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór podania o wznowienie studiów, które pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika.

Kiedy możliwe jest wznowienie studiów?

wazneStudent, który pragnie kontynuować naukę lub zdobyć tytuł licencjata/magistra, pomimo uprzedniego wykreślenia z listy studentów, musi złożyć wniosek o wznowienie studiów i spełnić określone warunki. Podanie może zostać rozpatrzone pozytywnie, jeśli:

  • student ukończył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub,
  • student ukończył co najmniej pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich lub,
  • student ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów drugiego stopnia,
  • od wykreślenia studenta z listy studentów nie minęło więcej niż 3 lata, licząc od daty zakończenia niezaliczonego semestru.

Podanie o wznowienie studiów wzór

podanie-o-wznowienie-studiow-wzor-pdf-doc

Podanie o wznowienie studiów WZÓR pdf i doc

Gdzie złożyć podanie o przywrócenie na studia?

waznePodanie o przyjęcie na studia po uprzednim skreśleniu studenta z listy studentów składa się po raz pierwszy do dziekana danego wydziału, czyli z reguły poprzez złożenie pisma w odpowiednim dla kierunku studiów dziekanacie.

Jeśli po rozpatrzeniu wniosku student zostaje przyjęty, a następnie ponownie wykreślony z listy studentów, to kolejne podanie o wznowienie studiów składa już do rektora, jednak za pośrednictwem dziekana.

W szczególnych przypadkach rektor może bowiem zdecydować o kolejnym wznowieniu studiów.

Jak przebiega wznowienie studiów?

waznePo złożeniu wniosku o wznowienie studiów student musi cierpliwie oczekiwać na odpowiedź ze strony dziekana lub rektora. Władze uczelni podejmują decyzję o ponownym wpisaniu studenta na listę studentów, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg studiów danej osoby, czyli postępy w nauce oraz częstotliwość powtarzania modułów lub semestrów.

Decyzja nie zawsze będzie więc pozytywna. Pomocne może okazać się dobrze sformułowane podanie o wznowienie studiów, zawierające istotne argumenty za przyjęciem studenta z powrotem na listę studentów.

Jeśli wniosek o reaktywację studiów uzyska pozytywną odpowiedź, to w przypadku skreślenia studenta z listy z powodu niezaliczenia semestru, zostanie on przywrócony na studia i wpisany na semestr następujący po ostatnim semestrze, który student zaliczył w całości przed skreśleniem go z listy.

Semestry zaliczane warunkowo nie są bowiem brane pod uwagę – nie uznaje się ich za zaliczone, zatem student musi ponownie przystąpić do zaliczeń i egzaminów.

Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej

wazneStudent może wrócić na studia również tylko w celu obrony pracy dyplomowej. Podanie o wznowienie studiów na czas obrony można złożyć w przypadku, kiedy to właśnie niezłożenie jej w terminie było przyczyną wykreślenia studenta z listy studentów.

Wnioskujący ma na to maksymalnie 3 lata, licząc od daty skreślenia z listy studentów. Po tym czasie każdy wniosek o reaktywację studiów będzie rozpatrzony negatywnie – o ile równocześnie z tym pismem student nie złoży także wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności (złożenia wniosku o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej).

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, student będzie wpisany na ostatni semestr ostatniego roku studiów. Pozwoli mu to skończyć i złożyć pracę dyplomową, a także przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Nowego promotora pracy dyplomowej wyznaczy dziekan odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku.

Podanie o przywrócenie na listę studentów uzasadnienie

wazneJak wygląda dobry przykład podania o wznowienie studiów? Pismo powinno zachowywać formalny układ, typowy dla podań o oficjalnym charakterze. Należy umieścić w nim datę i miejsce sporządzenia, dane własne i dane adresata – dziekana lub rektora.

Warto pamiętać o unikaniu literówek i potocznych słów, a także o pełnej poprawności ortograficznej i językowej. Szczególną uwagę należy przyłożyć do imienia, nazwiska i całego tytułu adresata podania. Poza tym, najważniejszym elementem pisma tego typu jest jego treść, czyli prośba o wznowienie studiów, a także uzasadnienie wniosku poprzez podanie silnych argumentów.

Co napisać w podaniu o wznowienie studiów? Student może w pierwszej kolejności odnieść się do samej przyczyny wykreślenia z listy studentów. Przyglądając się uważnie regulaminowi uczelni, ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami.

Jeśli okaże się, że nie może zarzucić uczelni żadnych zaniedbań, powinien powołać się na własną sytuację – osobistą, rodzinną – która nie pozwoliła mu dopełnić studenckich obowiązków.

Nie warto jednak kłamać, bowiem władze mogą poprosić studenta o okazanie stosownych zaświadczeń, które poprą jego argumenty. Odpowiednio uzasadnione podanie daje wnioskującemu szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, dlatego należy skupić się w szczególności na tym elemencie pisma.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Podanie o wznowienie studiów WZÓR pdf i doc”
  1. Karolina Bałacka

    Czy to prawda, że wniosek trzeba złożyć w dziekanacie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru?

Comments are closed.