Podanie do rektora WZÓR + omówienie!

Podanie do rektora uczelni – choć składane jest stosunkowo rzadko – dotyczy najczęściej prośby o wyznaczenie godzin rektorskich, przywrócenia na listę studentów, odwołania się od decyzji związanej ze stypendium naukowym (stypendium rektora), przedłużenie zatrudnienia itd. Korespondencję z rektorem uczelni należy prowadzić w sposób formalny, składając odpowiednie pismo.

Wstęp

podanie-do-rektora-wzor-pdf-docW jakiej sprawie trzeba kontaktować się właśnie z rektorem i jak sporządzić w tym celu odpowiednie podanie? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór podania do rektora, które pobierzesz poniżej:

Podanie do rektora wzór

Kiedy wystosowuje się list do rektora?

Pismo do rektora może dotyczyć różnych spraw związanych z zarządzaniem całą uczelnią. Stanowisko rektora obejmuje bowiem między innymi takie obowiązki, jak opracowywanie strategii uczelni, politykę kadrową, decydowanie o finansach i przeprowadzanych badaniach, a także powoływanie osób do pełnienie kierowniczych funkcji i podpisywanie umów z innymi instytucjami naukowymi.

Rektor jest również pośrednikiem pomiędzy szkołą wyższą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci najczęściej kierują do rektora pismo z prośbą o przyznanie godzin rektorskich w związku ze świętami, juwenaliami czy innymi uroczystościami.

Do rektora możemy również zwrócić się z prośbą o przywrócenie na listę studentów, przesunięcie zajęć, przyjęcie na studia po terminie rekrutacji, zatrudnienie, przedłużenie zatrudnienia itd.

Aby ułatwić Ci przygotowanie skutecznego pisma, przygotowaliśmy wzór podania, które pobierzesz powyżej!

Jak adresować podanie do rektora?

Zaadresowanie podania do rektora często sprawia studentom trudności. Problem dotyczy honorowego tytułu rektorów szkół wyższych, czyli słowa Magnificencja, oznaczającego „wspaniałość”. Na co dzień do rektora można bez obaw zwracać się „Panie Rektorze”, nie ujmując przy tym godności jego osobie, jednak w korespondencji oraz w sytuacjach uroczystych konieczne jest użycie tytułu Magnificencja. Jak odmienia się ten tytuł?

Podczas ważnych uroczystości do rektora należy mówić „Magnificencjo” lub „Magnificencje”, jeśli zwrot dotyczy więcej niż jednej osoby. Natomiast mówiąc o rektorze, stosuje się zwrot „Jego Magnificencja” lub „Jej Magnificencja”. Podobna zasada dotyczy pism oficjalnych, takich jak podanie do rektora. Oba człony takiego zwrotu ze względów grzecznościowych pisze się wielkimi literami.

 

Skąd wziąć wzór podania do rektora?

Pismo należy przygotować samodzielnie, zachowując zasady sporządzania podań oficjalnych, czyli stosując odpowiednią formę, układ i słownictwo. Wzór pisma do rektora (aby ułatwić Ci komunikację z rektorem) udostępniamy powyżej. Przygotowany przez nas wzór należy jedynie uzupełnić swoimi danymi oraz odpowiednią treścią samej prośby

Jak napisać podanie do rektora?

Podanie do rektora uczelni musi zachowywać formę właściwą dla podań oficjalnych, czyli przede wszystkim odpowiedni układ tekstu, uwzględniający dane osoby składającej podanie, adresata pisma i treść dokumentu.

Ważne jest także bezwzględne unikanie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, a także wystrzeganie się literówek, zwłaszcza w tytule posiadanym przez rektora, jego imieniu czy nazwisku.

Pismo do rektora uczelni musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane studenta składającego podanie, czyli imię, nazwisko, rok i kierunek studiów, nazwę wydziału, dane kontaktowe,
  • dane adresata, czyli rektora wraz z właściwym tytułem pisanym wielką literą,
  • nagłówek, czyli „Podanie”,
  • treść podania, czyli szczegółowy opis sprawy sporządzony formalnym językiem w sposób treściwy i konkretny,
  • zwrot prośby o pozytywne rozpatrzenie podania,
  • podpis studenta.

Starannie przygotowane – najlepiej wydrukowane w sposób czytelny i estetyczny podanie – należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Jeżeli pismo dotyczy spraw ważnych, warto sporządzić je w dwóch egzemplarzach i poprosić o poświadczenie odbioru na jednej z kopii. Przy wysyłce podania pocztą należy wybrać list polecony za potwierdzeniem odbioru.

 

O czym pamiętać pisząc podanie?

Podanie to pismo urzędowe, w którym autor zwraca się do instytucji, organizacji lub osoby z prośbą o konkretnego typu działanie. Pisząc tego rodzaju tekst, należy zadbać o wysoką estetykę i zachowanie stałej formy elementów podania – zawarcie koniecznych części dokumentu w odpowiednich miejscach.

W prawym górnym rogu powinna znaleźć się data i miejscowość, a pod nimi, po lewej stronie dane osoby sporządzającej podanie. Poniżej, po prawej stronie przewiduje się miejsce na dane adresata, do którego kieruje się pismo. Na środku konieczne jest umieszczenie tytułu, który może ograniczać się do słowa „Podanie” lub określać dokument bardziej precyzyjnie, w zależności od sprawy, jakiej dotyczy pismo.

Treść podania powinna być prosta i zwięzła, jednak nie wolno pomijać przy tym koniecznych form grzecznościowych. Niektóre pisma tego typu wymagają również uzasadnienia prośby. Uzasadnienie ma na celu skłonienie adresata do udzielenia zgody na zawartą w piśmie prośbę.

Na koniec warto zawrzeć w dokumencie zwrot „Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania”. Pismo należy także podpisać – czytelnie i własnoręcznie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze